Εκπαίδευση

Σύνδεσμος Αρχιτεκτόνων για Γυμνάσιο Φανερωμένης

Η πτώση τμήματος οροφής στο Γυμνάσιο Φανερωμένης στην Λάρνακα είναι η πιο πρόσφατη από μία σειρά συμβάντων που καταδεικνύουν τα προβλήματα ελέγχου, συντήρησης και ασφάλειας των σχολικών κτηρίων στην Κύπρο, επιβεβαιώνοντας την επιτακτική ανάγκη εφαρμογής υψηλών ποιοτικών κριτηρίων, τόσο στην ανάθεση σχεδιασμού και υλοποίησης τους, όσο και στην μετέπειτα συντήρηση τους. Τα σχολικά κτήρια είναι εξαιρετικά “ευαίσθητοί” χώροι, καθώς οι χρήστες είναι μαθητές και εκπαιδευτές και πρέπει να τους διασφαλίζεται ένα ασφαλές και ορθά σχεδιασμένο Σχολικό Κτήριο και περιβάλλον.

Δυστυχώς, παρά την συλλογική αποδοχή της μεγάλης σημασίας της ασφάλειας των δημοσιών κτηρίων και τις πιέσεις του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, το θέμα συνεχίζει να αντιμετωπίζεται με τη λογική της έλλειψης απαιτούμενων χρονικών περιθωρίων και του μεγάλου όγκου υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος, παραβλέποντας τις σοβαρές επιπτώσεις έναντι των χρηστών. Το κράτος οφείλει να διενεργεί συστηματικά προληπτικές επιθεωρήσεις σε όλα τα δημόσια κτήρια, ανεξαιρέτως χρήσης, προβαίνοντας στην κατηγοριοποίηση τους ανάλογα με την επικινδυνότητα τους, προχωρώντας με την αντίστοιχη έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας.

Αναλογιζόμενοι την σοβαρότητα της κατάστασης, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου επαναλαμβάνει την ανησυχία του για την επικινδυνότητα γερασμένου κτηριακού αποθέματος, και την επιτακτική ανάγκη εκσυγχρονισμού – ανακαίνισης και ανέγερσης νέων σύγχρονων σχολικών μονάδων, η ανάθεση των οποίων, να διενεργείται με ποιοτικά και αισθητικά κριτήρια μέσα από την διαδικασία προκήρυξης αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.

Η Παιδεία αποτελεί το θεμέλιο και το μέλλον της κοινωνίας και επιβάλλεται να ιεραρχηθεί στις προτεραιότητες της εκάστοτε κυβέρνησης παρέχοντας στους μαθητές και εκπαιδευτικούς, αρχιτεκτονικά ασφαλείς και σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις.

 

 

 

Σχετικά νέα

X
Translate »