Δελτία Τύπου

Συμμετοχή ΕΤΑΠ Λάρνακας στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες»

Σε προσφάτως εγκριθέν πρόγραμμα Erasmus+ με θέμα «Τουρισμός για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες» συμμετέχει η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας. Οι υπόλοιποι εταίροι του προγράμματος είναι ο Οργανισμός Dobre Kadry από την Πολωνία, το Institute of Citizen’s Sustainable Development and Health Ελλάδας και το União das Freguesias Gondomar από την Πορτογαλία.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

 

 

Το Πρόγραμμα, διάρκειας 18 μηνών, στόχο έχει την ανάπτυξη ικανοποιητικών λύσεων στον τομέα της επαγγελματικής προετοιμασίας των τουριστικών οργανισμών για την παροχή υπηρεσιών σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή τυφλούς, κωφούς και άτομα με μειωμένη ακοή και όραση.

Το έργο θα εστιαστεί στη διεθνή ανάλυση λύσεων στην τουριστική εξυπηρέτηση ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες και στις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές στον εν λόγω τομέα. Θα εξεταστούν επίσης τα κενά που υπάρχουν όσον αφορά τη γνώση και τις ικανότητες των εργαζομένων στην τουριστική βιομηχανία για επαγγελματική εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης ομάδας ατόμων και θα γίνουν οι ανάλογες συστάσεις και επισημάνσεις στα πλαίσια εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του εκπαιδευτικού υλικού για τον τουριστικό κλάδο.

Η ΕΤΑΠ Λάρνακας ευελπιστεί ότι μέσω αυτού του Προγράμματος θα προκύψουν ικανοποιητικές λύσεις ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα εξυπηρέτησης τουριστών με προβλήματα όρασης και ακοής, εφόσον ομολογουμένως αυτή τη στιγμή η χώρα μας υστερεί τόσο σε σχετική υποδομή όσο και στη σωστή κατάρτιση του προσωπικού της τουριστικής βιομηχανίας.

Σχετικά νέα

X
Translate »