Γενικά

Σχέδιο Επιχορήγησης Συνοδών για Ενήλικα Άτομα με Αναπηρίες

Σχέδιο Επιχορήγησης Κοινωνικών Συνοδών για Ενήλικα Άτομα με Αναπηρίες υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας

Συνέχιση του Σχεδίου Επιχορήγησης Κοινωνικών Συνοδών για Ενήλικα Άτομα με Αναπηρίες ανακοινώνει το Υπουργείο Εργασίας.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Αυτούσια η ανακοίνωση του Υπουργείου.

Αναγνωρίζοντας το δικαίωμα για κοινωνική συμμετοχή και ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνεχίζει και φέτος τη λειτουργία του Σχεδίου Επιχορήγησης Κοινωνικών Συνοδών για Ενήλικα Άτομα με Αναπηρίες.

 

Η παροχή υπηρεσιών συνοδείας, από εκπαιδευμένους στο θέμα επαγγελματίες που εργοδοτούν οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες, διασφαλίζει στα άτομα την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας, κρατικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, κοινωνικές υπηρεσίες, ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οργανώσεις, κέντρα και άλλους χώρους που είναι απαραίτητοι για την άσκηση των δικαιωμάτων τους και την κοινωνική ενσωμάτωσή τους. Η  μεταφορά και συνοδεία των ατόμων με αναπηρίες προς και από τους χώρους αυτούς γίνεται με ασφάλεια. Όπου απαιτείται παρέχεται στα άτομα προστασία και στήριξη κατά την επικοινωνία και συναναστροφή τους με άλλους ή την επαφή με το περιβάλλον τους. Παρέχεται, επίσης, συνηγορία και στήριξη στην έκφραση και άσκηση των δικαιωμάτων τους.

 

Η συνοδεία διασφαλίζει πρόσθετα, την ασφάλεια και στήριξη των ατόμων με αναπηρίες κατά τη συμμετοχή τους σε προγράμματα και υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης όπως προγράμματα και υπηρεσίες φροντίδας, δημιουργικής απασχόλησης, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, αθλητισμού, τέχνης κ.α., επιτυγχάνοντας έτσι στον μέγιστο δυνατό βαθμό την ενδυνάμωση, αυτονόμηση και κοινωνική ενσωμάτωσή τους.

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες παρέχει σε οργανώσεις χορηγία ύψους μέχρι €10.000 ετησίως, ανά πρόγραμμα ενός Κοινωνικού Συνοδού, με ανώτατο όριο το 70% των δαπανών μισθοδοσίας του Κοινωνικού Συνοδού. Για κάθε πρόγραμμα η οργάνωση καλύπτει με δικούς της πόρους (χωρίς χορηγία μέσω άλλου κρατικού σχεδίου) το υπόλοιπο 30% των δαπανών μισθοδοσίας καθώς και οποιαδήποτε άλλα σχετικά έξοδα.

Σήμερα, λειτουργούν 19 προγράμματα Κοινωνικών Συνοδών από 6 Οργανώσεις (Σύνδεσμος για τα Άτομα με Αυτισμό, Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών, Σύνδεσμος Ευημερίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, Σύνδεσμος Ελεούσα του Κύκκου για Άτομα με Νοητική Αναπηρία, Ίδρυμα Θεοτόκος, Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ενηλίκων ΑμεΑ). Οι Κοινωνικοί Συνοδοί καλύπτουν τις ανάγκες 1.150 ατόμων με αναπηρίες (οπτική αναπηρία, νοητική αναπηρία και αυτισμό), παγκυπρίως.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνεχίζει να θέτει ψηλά στις προτεραιότητές του τα ζητήματα των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και των ατόμων με αναπηρίες. Διαχρονικός στόχος του είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και η ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρίες.

 

Σχετικά νέα

X
Translate »