ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

ΣΑΛ: «Παράδειγμα καλής πρακτικής» το πρόγραμμα διαχείρισης Νοσ. Υγρών Αποβλήτων

Τέλη Οκτωβρίου ολοκληρώνεται το πιλοτικό πρόγραμμα που αφορά στην επιτόπια διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων στην Κύπρο (T4H). Σε ανακοίνωση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) αναφέρεται ότι «η διαχείριση νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων είναι μία από τις μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις του 21ου αιώνα».

Στην Κύπρο, προστίθεται, ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την επεξεργασία αυτών των αποβλήτων έχει καθιερώσει νέα πρότυπα και με την υποστήριξη του ΣΑΛ, το πρόγραμμα αποτελεί «παράδειγμα καλής πρακτικής». Το πιλοτικό πρόγραμμα T4H αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2023 και η επιτυχία του, σύμφωνα με το ΣΑΛ, θα μπορούσε να οδηγήσει στην εφαρμογή παρόμοιων τεχνολογιών σε πραγματική κλίμακα.

Η μονάδα επεξεργασίας «χρησιμοποιεί καινοτόμες μεθόδους, όπως αντίστροφη όσμωση και ηλεκτροχημικές τεχνολογίες, για την απομάκρυνση ρύπων και φαρμακευτικών ενώσεων, κάτι που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «η μονάδα, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της το Δεκέμβριο του 2022, έχει εγκατασταθεί στο βιολογικό χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας και με την μέχρι τώρα λειτουργία της έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα της μεθόδου επεξεργασίας. Τα δεδομένα δείχνουν βελτίωση στην απομάκρυνση των κύριων ρύπων και στην ποιότητα του επεξεργασμένου νερού, το οποίο ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα».

Σημειώνεται ότι παρόμοια μονάδα έχει εγκατασταθεί και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), στο οποίο διεξάγονται οι ίδιες δειγματοληψίες με στόχο την συσχέτιση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν.

Οι τεχνικές συναντήσεις και ενημερωτικές ημερίδες «που πραγματοποιούνται από την έναρξη της υλοποίησης της πράξης μέχρι τη λήξη της, έχουν στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών του χώρου, αλλά και του ευρύτερου κοινού. Έτσι, ενθαρρύνεται η συμμετοχή και η συνεισφορά όλων στη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων» καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΑΛ.

Σχετικά νέα

X
Translate »