Αναπτυξιακά Έργα

Πρώτος πύργος και στη Λάρνακα

Ψηλό κτήριο 20 ορόφων θα ανεγερθεί στην πόλη της Λάρνακας επί της λεωφόρου Αμμοχώστου, σε απόσταση 200 μέτρων από τη θάλασσα, σε μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο Radisson Blue. Η Περιβαλλοντική Αρχή με αιτιολογημένη διαπίστωση άναψε το πράσινο φως για να προχωρήσουν οι κατασκευές του έργου, χωρίς να κρίνει απαραίτητο να εξεταστεί η περιβαλλοντική μελέτη από την αρμόδια Επιτροπή. Η απόφαση αυτή λήφθηκε νοουμένου ότι δεν θα υπάρξει ζήτημα διαχείρισης νερών από εκσκαφές, αφού έκρινε ότι δεν προκύπτουν ζητήματα που δεν μπορούν να τύχουν διαχείρισης. Προηγήθηκε η ακύρωση του υπόγειου χώρου στάθμευσης.
Ωστόσο, σε περίπτωση που κατά τις εργασίες θεμελίωσης προκύψει ζήτημα αποστράγγισης και διαχείρισης νερών από εκσκαφές, οι εργασίες θα σταματήσουν άμεσα και θα υποβληθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος Μελέτη Διαχείρισης Νερών από Εκσκαφές, η οποία θα αξιολογηθεί και θα τεθούν όροι για τη συνέχιση των εργασιών.
Σύμφωνα με τα κριτήρια που χρησιμοποιεί το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, σχετικά με τις Ζώνες Χωροθέτησης των Μονάδων Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες), Κανονισμών του 2018 (Οδηγία SEVESO III), η εν λόγω ανάπτυξη εμπίπτει στη Ζώνη Χωροθέτησης R2, η οποία θεωρείται Ζώνη υψηλού κινδύνου σε περίπτωση ατυχημάτων. Όσον αφορά στα ζητήματα γειτνίασης με τις εγκαταστάσεις SEVESO και του αυξημένου κινδύνου, καθώς και των σεισμογενών χαρακτηριστικών της περιοχής, με βάση τις απόψεις των αρμοδίων Αρχών, τέθηκαν, σχετικοί όροι και προϋποθέσεις για την αντιμετώπισή τους.
Προς τον σκοπό αυτό η Περιβαλλοντική Αρχή έθεσε όρο πριν την άδεια οικοδομής και κατά τις κατασκευαστικές εργασίες όπως θα τεθούν όροι από τις πολεοδομικές, οικοδομικές και δημοτικές Αρχές, που να απαγορεύουν τη λειτουργία του έργου ή/και την έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης, εφόσον εξακολουθεί να επηρεάζεται το έργο σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης κλίμακας που θα προκληθεί από τυχόν εγκαταστάσεις SEVESO που θα συνεχίζουν να υπάρχουν στην περιοχή.
Επιπλέον, έχει τεθεί ουσιώδης όρος προς την εταιρεία που θα προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου, να ακολουθηθούν οι οδηγίες και προϋποθέσεις που τίθενται από πλευράς του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, για ψηλά κτήρια στη Λάρνακα και αφορούν γεωλογικά και γεωτεχνικά χαρακτηριστικά προς αντιμετώπιση και προσαρμογή του σχεδιασμού και των θεμελιώσεων στη βάση των απαιτούμενων μελετών. Η συμμόρφωση με τις οδηγίες και προϋποθέσεις πρέπει να επιτευχθεί πριν την έκδοση πολεοδομικής άδειας.
Βάσει των τελικών αρχιτεκτονικών σχεδίων του έργου και αφού το υπόγειο έχει ακυρωθεί, η ανάπτυξη θα περιλαμβάνει: 
• Το κτήριο έχει συνολικά 20 επίπεδα, μεταξύ των οποίων ισόγειο χώρο εμπορικής χρήσης, εμβαδού 605 τ.μ. και ύψους 5,65 μέτρων, όπου θα μπορούν να στεγαστούν 3 καταστήματα και 14 χώροι στάθμευσης.
• Οι κύριοι χώροι στάθμευσης χωροθετουνται σε 6 επίπεδα άνωθεν των καταστημάτων.
• Τρεις όροφοι όπου θα στεγαστούν διάφορες τεχνικές υπηρεσίες της οικοδομής.
• Όλοι οι υπόλοιποι όροφοι για οικιστική χρήση, με 4, 3 ή 2 διαμερίσματα σε κάθε όροφο. Συνολικά θα υπάρχουν 46 διαμερίσματα των 2 ή 3 υπνοδωματίων.
Σύμφωνα με τον χάρτη χρήσεων γης, ο προτεινόμενος χώρος βρίσκεται εντός οικιστικής περιοχής στην οποία υπάρχουν και γραφεία. Στα νότια υπάρχει το λιμάνι, στα δυτικά αστική περιοχή, ενώ στα βόρεια υπάρχουν εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν πολλές κατοικίες, γραφεία και εμπορικά καταστήματα. Τα χαρακτηριστικά της περιοχής είναι το λιμάνι της πόλης που βρίσκεται σε μικρή απόσταση στα νότια, και στα βόρεια οι παρακείμενες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών σε απόσταση 20 μέτρων και το παλιό διυλιστήριο, οι οποίες εκτείνονται κατά μήκος της παραλίας μέχρι τα δημοτικά όρια της Ορόκλινης.
Σύμφωνα με τους χάρτες του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, η περιοχή της Λάρνακας χαρακτηρίζεται από αρκετά γεωτεχνικά προβλήματα, όπως η παρουσία υψηλού υφάλμυρου υδροφόρου ορίζοντα και από μεγάλο πάχος χαλαρών αποθέσεων. Επισημαίνεται πως η παρουσία των δύο αυτών χαρακτηριστικών σε περίπτωση σεισμών με συντελεστή εδαφικής ενίσχυσης Α›5, είναι δυνατό να προκαλέσει το καταστροφικό φαινόμενο της ρευστοποίησης και της εδαφικής ενίσχυσης. Ταυτόχρονα επισημαίνεται πως, σύμφωνα με τις Αναθεωρημένες Σεισμικές Ζώνες της Κύπρου, η Λάρνακα βρίσκεται στην υψηλότερη Ζώνη Κινδύνου.
Αλλαγή σχεδίων με ακύρωση υπόγειων χώρων στάθμευσης

Ο Δήμος Λάρνακας πληροφόρησε την Περιβαλλοντική Αρχή πως οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης αφαιρούνται από τον σχεδιασμό και προστίθενται δύο όροφοι σε ύψος. Ακολούθως και μετά από διαβουλεύσεις των αιτητών με άλλες αρμόδιες Αρχές, ο τελικός σχεδιασμός περιλαμβάνει κτήριο 20 ορόφων, αντί 22 που προνοούσε στην αρχική αίτηση.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

 

Το έργο αφορά διαχωρισμό γης έκτασης 1.982 τ.μ., και την κατασκευή και λειτουργία οργανωμένης ανάπτυξης, βάσει ολοκληρωμένου σχεδιασμού (master plan) με ολικό εμβαδόν 6.080 τ.μ. Η ανάπτυξη αφορά πολυώροφο κτήριο οικιστικών μονάδων και εμπορικής χρήσης, το οποίο στην αίτηση που υποβλήθηκε, αρχικά προνοούσε να περιλαμβάνει επίσης 184 υπόγειες θέσεις στάθμευσης.

 

Σχετικά νέα

X
Translate »