Γενικά

Προσλήψεις για 44 θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία

Κινητικότητα προσλήψεων με 44 θέσεις εργασίας επικρατεί στη Δημόσια Υπηρεσία με έμφαση στον τομέα της υγείας, αλλά και σε άλλους τομείς.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Ο νεοσύστατος Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.) στη Λευκωσία επιθυμεί να προσλάβει έμπειρο και δυναμικό άτομο στη θέση του εκτελεστικού γενικού διευθυντή. Η θέση είναι πρώτου διορισμού. Η διάρκεια της σύμβασης είναι πενταετής ή μικρότερη, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης. Ο ετήσιος πάγιος βασικός μισθός είναι €70.685 πλέον 6,656% γενικές αυξήσεις και το ισχύον τιμαριθμικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 28,35%, ο οποίος θα αναθεωρείται με βάση τις εντεύθεν παραχωρούμενες στο υπόλοιπο διευθυντικό προσωπικό γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις. Επιπρόσθετα θα καταβάλλεται δέκατος τρίτος μισθός.

Eπίσης γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για τρεις κενές θέσεις ιατρικών λειτουργών για τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για τις κάτωθι ειδικότητες: Νεφρολογία (μία θέση για το Γ.Ν. Αμμοχώστου), Ουρολογία (με ειδικό ενδιαφέρον στη λαπαροσκοπική, μία θέση για το Γ.Ν. Λευκωσίας), Δερματολογία (μία θέση για το Γ.Ν. Πάφου). Οι πιο πάνω θέσεις είναι πρώτου διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι €57.696,16. Μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τρεις κενές θέσεις ιατρικού λειτουργού ψυχικής υγείας, για τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Η θέση είναι πρώτου διορισμού και ο ετήσιος μισθός €57.696,16.

Επίσης αιτήσεις μπορούν να γίνουν για 37 κενές μόνιμες θέσεις τεχνικού στο Τμήμα Δημοσίων Έργων. Η θέση είναι πρώτου διορισμού. Στα απαιτούμενα προσόντα είναι δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική ή Αρχιτεκτονική ή Τοπογραφία ή Χωρομετρία ή Επιμέτρηση Ποσοτήτων. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου από τους ενδιαφερόμενους.

Σχετικά νέα

X
Translate »