Γενική Επικαιρότητα

«Πράσινο» για κάμερες σε σχολεία: Αρχίζει πιλοτική εφαρμογή σε δέκα μονάδες

«Άναψε», υπό προϋποθέσεις, το πράσινο φως για την τοποθέτηση κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης στις σχολικές μονάδες, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται ότι ολοκληρώθηκε αισίως η διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) και του Γραφείου.

«Το ΥΠΑΝ διενήργησε εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με τη λειτουργία Κλειστού Κυκλώματος Βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) στις σχολικές μονάδες για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας, την οποία υπέβαλε στο Γραφείο μου για σκοπούς διαβούλευσης.»

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εν λόγω εκτίμηση αντικτύπου,

α. Θα τοποθετηθούν βιντεοκάμερες στις κεντρικές εισόδους-εξόδους των σχολικών μονάδων, καθώς και περιμετρικά αυτών.

β. Η εμβέλεια καταγραφής θα περιορίζεται εντός των ορίων των σχολικών μονάδων και δεν θα καταγράφονται παρακείμενοι ιδιωτικοί ή δημόσιοι χώροι.

γ. Το ΚΚΒΠ θα ενεργοποιείται σε ώρες εκτός λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

δ. Το οπτικογραφημένο υλικό θα αποθηκεύεται για περίοδο 72 ωρών.

ε. Αυστηρά περιορισμένη πρόσβαση στο οπτικογραφημένο υλικό.

στ. Θα τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες για ενημέρωση.

Συνεπώς, το ΥΠΑΝ ως υπεύθυνος επεξεργασίας είναι σε θέση και μπορεί να ξεκινήσει τις σχετικές δραστηριότητες και πράξεις επεξεργασίας, που αποτέλεσαν αντικείμενο της υποβληθείσας εκτίμησης αντικτύπου.

Σε πρώτο στάδιο, η λειτουργία του ΚΚΒΠ θα ξεκινήσει πιλοτικά σε 10 σχολικές μονάδες.

 

Σχετικά νέα

X
Translate »