Εκπαίδευση

Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σημαντικό φόρουμ για τη διεξαγωγή πολιτικών συζητήσεων και τη λήψη πολιτικών αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται άμεσα από τους ψηφοφόρους σε όλα τα κράτη μέλη, για να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των λαών και για να διασφαλίζουν ότι τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ λειτουργούν δημοκρατικά.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

 

 

Η πρακτική άσκηση για πτυχιούχους πανεπιστημίου έχει ως σκοπό να τους δώσει τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να εξοικειωθούν τους με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι υποψήφιοι για πρακτική άσκηση για πτυχιούχους πανεπιστημίου οφείλουν:

  • να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
  • να γνωρίζουν μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • να μην έχουν συμμετάσχει σε άλλη πρακτικής άσκησης και να μην έχουν απασχοληθεί επ’ αμοιβή από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συνεχών εβδομάδων
  • να έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μιας υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρας, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 5, παράγραφος 2, των Εσωτερικών Διατάξεων

 

Για να κάνεις αίτηση για πρακτική άσκηση στο ΕΚ, στείλε την αίτησή σου μέχρι τις 30 Ιουνίου. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης αν επιλεγείς, διαρκεί από 1 Οκτωβρίου μέχρι 28 Φεβρουαρίου.

Πηγή: Πολίτης

Σχετικά νέα

X
Translate »