Γενικά

Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Η Βιώσιμη Ανάπτυξη Παράκτιων Περιοχών» στην Λάρνακα.

Διοργανωτές της εκδήλωσης ήταν το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία, το Κέντρο Europe Direct του Δήμου Λάρνακας και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση για τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών καθώς και η ανάλυση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι περιοχές αυτές. Παρουσιάστηκαν οι σχετικές ενέργειες που ήδη πραγματοποιούνται στην Κύπρο, αλλά συζητήθηκαν και περαιτέρω δράσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν. Στην ημερίδα συμμετείχαν φορείς από την ευρωπαϊκή και εθνική δημόσια διοίκηση, καθώς και εκπρόσωποι της βιομηχανικής και ερευνητικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών.

Tην ημερίδα χαιρέτισαν ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής, ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας και ο Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, κ. Ανδρέας Κεττής. Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Ευρωβουλευτής κ. Δημήτρης Παπαδάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Κυπριακού Ινστιτούτου για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία, κ. Ζαχαρίας Σιόκουρος, η Διευθύντρια Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, κα Μαρίνα Αργυρού και η Επίτροπος Περιβάλλοντος, κα Κλέλια Βασιλείου.

May be an image of 4 people, people sitting and people standing

Ο κ. Καδής αναφέρθηκε στην ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση, η οποία εναρμονίζεται με τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τόνισε ότι «η διατήρηση της καλής οικολογικής και περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλασσίου και παράκτιου περιβάλλοντος της Κύπρου, αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση. Προς την κατεύθυνση αυτή, σημαντική θεωρείται η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης για τη βιοποικιλότητα και τις οικολογικές διεργασίες που χαρακτηρίζουν το θαλάσσιο και παράκτιο οικοσύστημα, καθώς και τους παράγοντες που το επηρεάζουν. Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, και ιδιαίτερα των νέων, θα συμβάλει ουσιαστικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που οι παράκτιες περιοχές αντιμετωπίζουν».

May be an image of 1 person and standing

Ο κ. Βύρας τόνισε ότι «ο Δήμος Λάρνακας, προσηλωμένος σε τομείς που επιδιώκουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και αναγνωρίζοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης, επιδιώκει τη γαλάζια ανάπτυξη σε τομείς όπως οι μεταφορές, ο τουρισμός, η εκπαίδευση, η καινοτομία, νέα επαγγέλματα, νέες επιχειρήσεις και πολλά άλλα.» Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικό ρόλο έχει να διαδραματίσει και το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία το οποίο έχει έδρα τη Λάρνακα και όραμα του Δήμου είναι «να καταστήσει την πόλη μας Ευρωπαϊκό ερευνητικό και εκπαιδευτικό κόμβο για τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία.»

May be an image of 1 person and standing

Ο κ. Κεττής υπογράμμισε τον βαρύνοντα ρόλο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδίδει στην Ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας «το οποίο μέσα από ψηφίσματα του επιχειρεί να βελτιώσει ή και να ρυθμίσει επιμέρους τομείς». Επιπρόσθετα, επεσήμανε την ανάγκη προώθησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδιαίτερα της αιολικής και ωκεάνιας ενέργεια τομέας στον οποίο η ΕΕ είναι πρωτοπόρος, και που στον οποίο θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί και η Κύπρος. Κλείνοντας, τόνισε ότι «η Κύπρος έχει να κερδίσει από μια τέτοια στρατηγική επένδυση, την επένδυση στη Γαλάζια Ανάπτυξη που θα αποφέρει πολλαπλά οικονομικά, κοινωνικά, οικολογικά και πολιτικά οφέλη.»

May be an image of 1 person, standing and text that says "CYPRUS MARITIME INSTITUTE"

Ο κ. Παπαδάκης τόνισε την σημασία της Γαλάζιας Οικονομίας για την Κύπρο η οποία είναι ένα κατ’εξοχήν νησιωτικό κράτος. Τομείς όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία και η ιχθυοκαλλιέργεια η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά προς την αλιεία αποτελούν την ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας. Επιπλέον, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας οι οποίοι θέτουν φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους για την διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αντιμετώπιση της ρύπανσης ιδιαίτερα από  πλαστικά. Υπογράμμισε ότι η Κύπρος «θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην αξιοποίηση του δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ότι το κράτος θα πρέπει να στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες». Τέλος, επεσήμανε ότι «η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει κράτος υπόδειγμα και μοντέλο για όλη την περιοχή στην εφαρμογή ευρωπαϊκών πολιτικών σχετικών με τη Γαλάζια Οικονομία.»

May be an image of 2 people, people standing and people sitting

Ο κ. Σιόκουρος τόνισε τον ρόλο της έρευνας και της καινοτομίας στην βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών καθώς συμβάλλουν στην εξεύρεση πράσινων κι έξυπνων λύσεων απέναντι στις περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις που οι περιοχές αυτές αντιμετωπίζουν. Συνέχισε δηλώνοντας ότι το Κυπριακό Ινστιτούτο για την Έρευνα και Ναυτιλία μέσα από μια σειρά καινοτόμων έργων και δράσεων στο πλαίσιο των οποίων αναπτύσσει και χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες και προωθεί την εφαρμοσμένη έρευνα στοχεύει να αναδείξει και να εκμεταλλευτεί το δυναμικό της Γαλάζιας Οικονομίας η οποία αποτελεί την ραχοκοκαλιά της οικονομίας για τις παράκτιες περιοχές και ειδικά για ένα νησιωτικό κράτος όπως η Κύπρος. Για να το πετύχει αυτό, το Ινστιτούτο συνεργάζεται με διάφορους φορείς -ιδιωτικούς και δημόσιους- σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο συμβάλλοντας στην διάγνωση και αντιμετώπιση των αναγκών τους, στην μεταφορά τεχνογνωσίας, στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Η κα Αργυρού τόνισε τη σημασία της Μεσογείου Θάλασσας για την βιοποικιλότητα. Περιέγραψε το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον της Κύπρου και τον ρόλο που αυτό διαδραματίζει στην διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας της Κύπρου. Επίσης παρουσίασε την εθνική νομοθεσία για την προστασία θαλάσσιων ειδών η οποία εναρμονίζεται με την ευρωπαϊκή, ενώ επεσήμανε και ένα σημαντικό εργαλείο που εφαρμόζει το Τμήμα Αλιείας για την διατήρηση και προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, την δημιουργία και διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. Κλείνοντας η κα. Αργυρού δήλωσε ότι «είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και τον πλούτο κάτω από την θάλασσα  και να τον προστατεύουμε. Η γνώση είναι σημαντική καθώς καθοδηγεί την ατομική και συλλογική δράση, για αυτό θα πρέπει το κράτος να επενδύσει στην παιδεία. Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι ευθύνη και δικαίωμα όλων μας».

May be an image of 1 person and standing

Η κα Κλέλια Βασιλείου στην ομιλία της υπογράμμισε ότι «καλούμαστε να ισορροπήσουμε σε μία ιδιαίτερα ευαίσθητη γραμμή μεταξύ του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και του φυσικού κόσμου σε μια προσπάθεια συνύπαρξης». Συνέχισε αναγνωρίζοντας ότι «τα τελευταία χρόνια έχουμε διορθώσει πολλά από τα κακώς κείμενα στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Κάναμε άλματα όσον αφορά θέματα θαλάσσιας βιοποικιλότητας, διαχείρισης ρύπανσης από πετρελαιοκηλίδες. Ωστόσο, έχουμε ακόμη μακρύ δρόμο να διανύσουμε. Επεσήμανε ότι «κρίνονται απαραίτητες κοινές και συντονισμένες προσπάθειες, σχέδια δράσης, σενάρια αντιμετώπισης και διαχείρισης κρίσεων, για την προστασία των θαλάσσιων ειδών και οικοτόπων. Επιπλέον, είναι αναγκαία η αυστηρή εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και η πραγματοποίηση σχετικών ελέγχων, αλλά πολύ περισσότερο η εκπαίδευση των πολιτών και οργανωμένων συνόλων». Κλείνοντας την ομιλία της τόνισε ότι «οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι και πάνω σε αυτούς στηρίζουμε το μέλλον της ανθρωπότητας. Είναι σημαντικό να επενδύσουμε στην επαναχρησιμοποίηση των πόρων. Η κυκλική οικονομία μοιάζει να είναι ο μόνος δρόμος μας προς το μέλλον».

May be an image of text

Σχετικά νέα

X
Translate »