Γενικά

Πολιτική Άμυνα Λάρνακας: Μαζική εκπαίδευση πολιτών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)

Με τη μαζική εκπαίδευση πολιτών στην Καρδιοπνευμονική_Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), σώζονται δεκάδες ζωές κάθε χρόνο, σ’ όλη τη Κύπρο, μετά από Καρδιακή Ανακοπή, οδηγώντας σε αξιοσημείωτη βελτίωση της δημόσιας υγείας.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

 

Επιστημονικές μελέτες αποδεικνύουν τα πολλαπλά οφέλη της εκπαίδευσης των πολιτών στην ΚΑΡΠΑ.

Οι πολίτες αποκτούν ζωτικής σημασίας γνώσεις και δεξιότητες αλλά και την κουλτούρα ανταπόκρισης, ώστε ως ενεργοί πολίτες να είναι έτοιμοι, πρόθυμοι και ικανοί να δράσουν άμεσα, όταν παραστεί ανάγκη, σώζοντας ζωές.

Κάθε πολίτης που εκπαιδεύεται στην ΚΑΡΠΑ είναι ένας εν δυνάμει διασώστης και ταυτόχρονα πολλαπλασιαστής αυτής της ζωτικής γνώσης στην κοινότητα. Παράλληλα, τα μαθήματα ΚΑΡΠΑ συμβάλλουν στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της αυτοεκτίμησης και στην ενδυνάμωση της αποτελεσματικότητας των πολιτών. Με την εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ, οι πολίτες μαθαίνουν να βοηθούν τους άλλους, καλλιεργείται το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης και της συνεισφοράς στην κοινότητα.

Η Δύναμη_Πολιτικής_Άμυνας είναι ένα ιδεώδες περιβάλλον όπου ανάμεσα σε άλλα, παρέχεται συστηματικά και η διδασκαλία ΚΑΡΠΑ, με δομημένο τρόπο, με κατάλληλη διδακτική προσέγγιση και σύμφωνα με εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές αρχές, σε χιλιάδες πολίτες που υπηρετούν θητεία κοντά της κάθε χρόνο.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα κάθονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα κάθονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα κάθονται και παπούτσια

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα κάθονται και παπούτσια

Η εικόνα ίσως περιέχει: 7 άτομα, άτομα κάθονται και παπούτσια

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα κάθονται και παπούτσια

Σχετικά νέα

X
Translate »