Γενικά

Ποιοι πέρασαν τη γραπτή εξέταση για πλήρωση κενών θέσεων ειδικών αστυφυλάκων

Τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης για πλήρωση των κενών θέσεων ειδικών αστυφυλάκων ανακοίνωσε η Αστυνομία.
Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 216/2004), όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, το Συμβούλιο Προσλήψεων της Αστυνομίας γνωστοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας όσων παρακάθισαν στη γραπτή εξέταση που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουλίου 2019, σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο Αρ. 6(Ι) του 1998, όπως έχει τροποποιηθεί.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία, η διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων για πρόσληψη στην Αστυνομία, ανατίθεται στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας η οποία έχει την ευθύνη για την ετοιμασία δοκιμίων για το κάθε θέμα της εξέτασης, την επιτήρηση των εξετάσεων, τη διόρθωση και βαθμολόγηση των γραπτών και την ετοιμασία σχετικού καταλόγου όλων των υποψηφίων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Νόμο, επιτυχών σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση, όχι λιγότερο του 40% της βαθμολογίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, επί συνόλου 179 υποψηφίων που παρακάθισαν στην εν λόγω εξέταση, πέτυχαν 55, δηλαδή ποσοστό 30,73%.

Οι επιτυχόντες είναι οι ακόλουθοι:

pinakas 1

pinakas 2

Σχετικά νέα

X
Translate »