Γενικά

Πλησιάζει η ώρα της εγγραφής των πολιτών στο ΓεΣΥ – Η διαδικασία

Πληροφορίες αλλά και λεπτομερής οδηγός για την εγγραφή των πολιτών στο ΓεΣΥ και για τον τρόπο επιλογής του Π.Ι.
Ποια είναι διαδικασία εγγραφής των πολιτών στο ΓεΣΥ

Πως θα γίνει η επιλογή του Προσωπικού Ιατρού

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Το πρώτο πραγματικό ορόσημο για το ΓεΣΥ έχει παρέλθει. Η έναρξη εγγραφής των Ιατρών στους καταλόγους του Γενικού Συστήματος Υγείας στις 21 Ιανουαρίου είναι πλέον γεγονός. Η διαδικασία αυτή αναμένετε να κρατήσει περί του τρεις μήνες. Κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας θα υπάρξει ακόμη μία  ημερομηνία ορόσημο για το ΓεΣΥ  και αυτή είναι η εγγραφή των δικαιούχων πολιτών στο ΓεΣΥ και η επιλογή του  προσωπικού ιατρού.

Η επιλογή του προσωπικού ιατρού αλλά και εγγραφή των πολιτών στο ΓεΣΥ θα γίνει σε περίπου ένα μήνα .  Η επιλογή του προσωπικού ιατρού θα μπορεί να γίνει από τον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα με την προϋπόθεση ότι αυτός θα έχει εγγραφή ήδη στον κατάλογο του ΓεΣΥ.

Και στις δύο περιπτώσεις όμως η διαδικασία που θα πρέπει ο δικαιούχος να ακολουθήσει για να εξασφαλίσει πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΓεΣΥ θα είναι η ίδια αφού  οι γιατροί του Δημοσίου αλλά και οι ιδιώτες θα διαθέτουν τον δικό τους κατάλογο δικαιούχων τους οποίους και θα εξυπηρετούν.

Σημαντικό  για να μπορέσουμε όμως να εγγραφούν οι δικαιούχοι  στον κατάλογο του Π.Ι. της επιλογής τους θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ.

Οι πολίτες/δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες, ώστε να μπορέσουν να κάνουν από μόνοι  τους την επιλογή για τον γιατρό τους μέσα από τον κατάλογο των γιατρών οι οποίοι θα εγγραφούν στο ΓεΣΥ για να προσφέρουν υπηρεσίες Π.Ι. στο Σύστημα.

Η εγγραφή δικαιούχου στον κατάλογο Π.Ι. μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή, από την στιγμή της έναρξης της όλης διαδικασίας. Για να μπορεί ένας πολίτης   να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του ΓεΣΥ θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος τόσο στο Μητρώο όσο και σε κατάλογο Π.Ι.

Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής στο ΓεΣΥ;

Για την εγγραφή στο ΓεΣΥ θα πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις αλλά και να ακολουθηθεί μια νενομισμένη διαδικασία.

 

  1. Εγγραφή στο Μητρώο των Δικαιούχων

Για να μπορέσει να εγγραφεί  στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είναι απαραίτητο να είναι καταχωρημένο είτε στο Αρχείο του Τμήματος Πληθυσμού, είτε στο Αρχείο του Τμήματος Μετανάστευσης, ή/και στο Αρχείο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 Σημειώνεται, ότι μη Κύπριοι οι οποίοι εργάζονται, και οι οποίοι δεν έχουν ενημερώσει το αρχείο τους στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τον Αριθμό Εγγραφής Αλλοδαπού ο οποίος είναι γραμμένος στο Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού, θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να το πράξουν άμεσα.

 

Η αίτηση για εγγραφή σε κατάλογο μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

Α. Εγγραφή μέσω διαδικτύου

Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Δικαιούχων. Το πρώτο βήμα για πρόσβαση στην εν λόγω πύλη είναι η δημιουργία λογαριασμού μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, καθώς και η ενεργοποίηση του.

Ακολούθως, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο συνδέεται στη Διαδικτυακή Πύλη Δικαιούχων και ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη προχωρεί στην εγγραφή του. Κατά την εγγραφή, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο θα συμπληρώσει συγκεκριμένα πεδία για σκοπούς ταυτοποίησης του με τα προαναφερόμενα Αρχεία και ακολούθως θα συμπληρώσει κάποια επιπρόσθετα στοιχεία (π.χ. διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας).

Σε περίπτωση μη δυνατότητας ταυτοποίησης του ενδιαφερόμενου προσώπου με τα Αρχεία θα του ζητηθεί όπως υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής την οποία ακολούθως θα πρέπει να  τυπώσει και να αποστείλει ταχυδρομικώς στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας επισυνάπτοντας συγκεκριμένα πιστοποιητικά ή/και αποδεικτικά στοιχεία.

Πρόσωπα που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορούν να εγγραφούν μέσω τρίτων προσώπων τα οποία διαθέτουν λογαριασμό στη Διαδικτυακή Πύλη Δικαιούχων δεδομένου ότι η εν λόγω διαδικασία θα γίνει με τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου.

Β. Εγγραφή μέσω επίσκεψης σε προσωπικό ιατρό

Πρόσωπα που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, θα μπορούν να εγγραφούν ως δικαιούχοι μέσω επίσκεψης σε Προσωπικό Ιατρό της επιλογής τους. Κατά την επίσκεψη, ο προσωπικός ιατρός θα συμπληρώσει την αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Δικαιούχων εκ μέρους του ενδιαφερόμενου προσώπου. Σημειώνεται ότι κατά την συγκεκριμένη επίσκεψη το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί να ολοκληρώσει και την εγγραφή του σε κατάλογο προσωπικού ιατρού.

  1. Εγγραφή σε κατάλογο προσωπικού ιατρού

 

Για την εγγραφή σε κατάλογο προσωπικού ιατρού ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Δικαιούχοι κάτω των 16 ετών εγγράφονται σε κατάλογο προσωπικού ιατρού για παιδιά
  • Δικαιούχοι μεταξύ 16 και 18 ετών εγγράφονται είτε σε κατάλογο προσωπικού ιατρού για παιδιά είτε σε κατάλογο προσωπικού ιατρού για ενήλικες
  • Δικαιούχοι άνω των 18 εγγράφονται σε κατάλογο προσωπικού ιατρού για ενήλικες
  • Δικαιούχοι άνω των 65 ετών εγγράφονται είτε σε κατάλογο προσωπικού ιατρού για ενήλικες είτε σε κατάλογο προσωπικού ιατρού με ειδικότητα στη γηριατρική
  • Οι δικαιούχοι θα μπορούν να αναζητούν τους προσωπικούς ιατρούς οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας προσωπικού ιατρού στα πλαίσια του ΓεΣΥ είτε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας είτε στη Διαδικτυακή Πύλη Δικαιούχων, είτε σε έντυπους καταλόγους τους οποίους θα διαθέτει ο Οργανισμός σε διάφορα σημεία που θα κοινοποιηθούν στους δικαιούχους.

 

 Η αίτηση για εγγραφή σε κατάλογο προσωπικού ιατρού μπορεί να γίνει με δυο τρόπους:

Ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Δικαιούχων

Δικαιούχοι οι οποίοι εγγράφηκαν ήδη στο Μητρώο Δικαιούχων και έχουν πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πύλη Δικαιούχων (βλέπε εγγραφή μέσω διαδικτύου) μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικό αίτημα εγγραφής σε κατάλογο προσωπικού ιατρού της επιλογής τους τον οποίο θα εντοπίσουν μέσω ηλεκτρονικής αναζήτησης. Εφόσον ο προσωπικός ιατρός αποδεχθεί το αίτημα ηλεκτρονικά, ο δικαιούχος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και της Διαδικτυακής Πύλης Δικαιούχων. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, ο δικαιούχος θα πρέπει απαραίτητα να επισκεφθεί τον προσωπικό του ιατρό.

Κατά την πρώτη αυτή επίσκεψη, ο προσωπικός ιατρός θα συμπληρώσει/επιβεβαιώσει στοιχεία που αφορούν στο δικαιούχο και τα δύο μέρη θα υπογράψουν από κοινού το «έντυπο κοινής αποδοχής», το οποίο ο προσωπικός ιατρός θα αποστείλει στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας σε εύλογο χρονικό διάστημα. Επίσης, ο προσωπικός ιατρός θα παραδώσει στο δικαιούχο ένα μοναδικό αριθμό, ο οποίος σε συνδυασμό με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λάβει, θα δώσει τη δυνατότητα στο δικαιούχο να αποκτήσει πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Φάκελο των Ιατρικών του Δεδομένων.

Μέσω επίσκεψης σε προσωπικό ιατρό

Εναλλακτικά, δικαιούχοι που εγγράφηκαν ήδη στο Μητρώο Δικαιούχων θα μπορούν να επισκεφθούν τον προσωπικό ιατρό στου οποίου τον κατάλογο επιθυμούν να εγγραφούν. Κατά την επίσκεψη, ο προσωπικός ιατρός θα αναζητήσει ηλεκτρονικά το δικαιούχο στο Μητρώο Δικαιούχων και αφού τον εντοπίσει θα τον εγγράψει στον κατάλογο του.

Επιπλέον, ο προσωπικός ιατρός θα συμπληρώσει/επιβεβαιώσει στοιχεία που αφορούν στο δικαιούχο και θα υπογράψουν από κοινού το «έντυπο κοινής αποδοχής», το οποίο ο προσωπικός ιατρός θα αποστείλει στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Επίσης, ο προσωπικός ιατρός θα παραδώσει στο δικαιούχο, αν ο τελευταίος το επιθυμεί και έχει καταχωρημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Μητρώο Δικαιούχων, ένα μοναδικό αριθμό ο οποίος σε συνδυασμό με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα λάβει, θα δώσει τη δυνατότητα στο δικαιούχο να αποκτήσει πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Φάκελο των Ιατρικών του Δεδομένων.

3. Αλλαγή προσωπικού ιατρού

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι άνω των 2 ετών, έχουν δικαίωμα αλλαγής του προσωπικού τους ιατρού, δεδομένου ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία εγγραφής σε κατάλογο προσωπικού ιατρού.

Δικαιούχοι μέχρι τη συμπλήρωση του 2ου έτους της ηλικίας τους έχουν δικαίωμα αλλαγής Προσωπικού Ιατρού όποτε το επιθυμούν.

 

Home

Σχετικά νέα

X
Translate »