Αναπτυξιακά Έργα

Πήρε άδεια το μεγάλο έργο Cyclops στη Λάρνακα

Tο Cyclops είναι το εκπαιδευτικό κέντρο που θα ανεγερθεί στην Λάρνακα με έξοδα των ΗΠΑ. Το «Cyprus Center for Land, Open Seas and Port Security» αποτελεί εταιρικό πρόγραμμα (partnership), με τις ΗΠΑ να παρέχουν τεχνογνωσία και τεχνικό υλικό ενώ θα εμπλακούν και σε προγράμματα εκπαίδευσης Κυπρίων εκπαιδευτών, με απώτερο στόχο την απόκτηση από αυτούς τεχνογνωσίας και ικανοτήτων για να εκπαιδεύουν οι ίδιοι αντίστοιχους λειτουργούς άλλων κρατών.

Το εκπαιδευτικό κέντρο θα ανεγερθεί στο τεμάχιο με αρ.3, Φ/Σχ. L8.E2, τμήμα 9, στην Ενορία Σκάλα. Το τεμάχιο έχει εμβαδό 10,710 τ.μ. και εμπίπτει σε πολεοδομική ζώνη Δα2 (ζώνη προστασίας). Για την ανέγερση του εκπαιδευτικού κέντρου θα χρησιμοποιηθεί εμβαδόν 1,295 τ.μ. του συνολικού εμβαδού του τεμαχίου και ο υπόλοιπος χώρος θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για χώρο πρασίνου και άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις.

Το εκπαιδευτικό κέντρο περιλαμβάνει γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήριο χημείας/βιολογίας για εκπαιδευτικό σκοπό, αίθουσες εκπαίδευσης, βοηθητικούς χώρους, καφετερία, χώρους υποδοχής, δωμάτιο φρουρού, υπαίθριους χώρους στάθμευσης, χώρος επιθεώρησης οχημάτων κ.α. Θα είναι χωρητικότητας 100 ατόμων και η χρήση του θα είναι περιοδική. Στην οροφή του κτηρίου θα εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά πλαίσια. Το εργαστήριο χημείας/βιολογίας θα χρησιμοποιείται μόνο για πειραματικό σκοπό, για εξάσκηση και εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα καλύψει τα έξοδα των κτηρίων και των εγκαταστάσεων που υπολογίζονται σε 5 εκατομμύρια, θα εκπαιδεύσει Κύπριους οι οποίοι θα αναλάβουν την λειτουργία του Κέντρου καθώς και την περαιτέρω εκπαίδευση τόσο Κυπρίων όσο και λειτουργών γειτονικών χωρών. Το Εκπαιδευτικό Κέντρο CYCLOPS θα εστιάζει στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε κρατικές υπηρεσίες και γειτονικών χωρών σε ζωτικούς τομείς περιφερειακής ασφάλειας όπως: Συνοριακούς ελέγχους, Ασφάλεια συνόρων, Ασφάλεια λιμένων, Τελωνειακούς Ελέγχους σε ξηρά και Θάλασσα, Διαχείριση επικίνδυνων υλικών ΧΒΡΠ-Ε (Χημικά, Βιολογικά, Ραδιολογικά και Πυρηνικά) σε ειδικό εργαστήριο και Κυβερνοασφάλεια.

Σχετικά νέα

X
Translate »