Αναπτυξιακά Έργα

Περιμένει Δικαστήρια για λιμάνι Λάρνακας η Ελεγκτική

Βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει το υπουργείο Μεταφορών σε εξέταση και διαπραγμάτευση με την κοινοπραξία ΚΙΤΙΟΝ OCEAN HOLDING με βάση την πρόταση που υπέβαλε με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης με έναν υποψήφιο επενδυτή, χωρίς διαγωνισμό, είναι ότι δεν θα τροποποιηθούν ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης. Αυτή είναι η βασική τοποθέτηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με απαντητική της επιστολή προς τον βουλευτή Γιώργο Περδίκη σε σχέση με τις έντονες αναφορές του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων για παράνομη διαδικασία. Ο βουλευτής Γιώργος Περδίκης απευθύνθηκε προς τον Γενικό Ελεγκτή με ερωτήματα ως προς τη διαδικασία που ακολουθεί το υπουργείο Μεταφορών, μετά και από τις εκκλήσεις του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων για συζήτηση του θέματος των αποφάσεων του υπουργείου Μεταφορών σε σχέση με το λιμάνι και τη μαρίνα Λάρνακας στη Βουλή.
Η Ελεγκτική Υπηρεσία, στην επιστολή της προς τον βουλευτή, διαβεβαιώνει ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις σε σχέση με το θέμα. Όμως, όπως σημειώνεται, ενόψει της εκδίκασης των προσφυγών του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων (και δεύτερης ομάδας χρηστών του λιμανιού Λάρνακας), η Ελεγκτική Υπηρεσία θα αναμένει στο παρόν στάδιο, χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες.
Στην επιστολή, που υπογράφει εκ μέρους του Γενικού Ελεγκτή ο ανώτερος λειτουργός Τεχνικού Ελέγχου Παναγιώτης Λαμπιρίδης, τονίζει ότι το Συμβούλιο Προσφορών του υπουργείου Μεταφορών αποφάσισε την ακύρωση του διαγωνισμού για την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας.
Ακολούθως σε νέα συνεδρία του τον περασμένο Απρίλιο, «αποφάσισε να εγκρίνει την προώθηση του εν λόγω έργου με διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση νέας προκήρυξης σύμβασης παραχώρησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα τροποποιηθούν ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης, με τον οικονομικό φορέα ο οποίος είχε προεπιλεγεί και δεν είχε αποσυρθεί από τον εν λόγω διαγωνισμό». «Η Υπηρεσία μας παρακολουθεί τις εξελίξεις του θέματος, το οποίο τυγχάνει χειρισμού από την Αναθέτουσα Αρχή. Ενόψει των πρόσφατων προσφυγών που έχουν κατατεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αναφορικά με τη νομιμότητα της πιο πάνω διαδικασίας, δεν προτίθεται στο παρόν στάδιο να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες», σύμφωνα με την απάντηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Φ», το υπουργείο Μεταφορών έχει ήδη στείλει στη Νομική Υπηρεσία και την πρόταση που υπέβαλε η ΚΙΤΙΟΝ OCEAN HOLDING, ώστε να εξεταστεί μαζί με τα μέχρι τώρα στοιχεία και αποφάσεις σε σχέση με τον τερματισμό του διαγωνισμού ως άγονου και την απευθείας διαπραγμάτευση με την εν λόγω κοινοπραξία. Ένα από τα σημεία που παρουσιάζουν ενδιαφέρον είναι και το γεγονός ότι η κοινοπραξία ξεκίνησε με άλλο όνομα και άλλη σύσταση της πλειοψηφίας των μετόχων της, σε σχέση με την παρούσα μορφή της κοινοπραξίας.

Σχετικά νέα

X
Translate »