Περιβάλλον

Παρανομούν για να μην κόψουν το ρεύμα στον σταθμό Δεκέλειας

Πηγή: philenews.com

Δεμένα είναι τα χέρια της ΑΗΚ και με τη συγκατάθεση της ΡΑΕΚ εξακολουθεί να διατηρεί στη ζωή τον ρυπογόνο ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Δεκέλειας, αφού θεωρείται αναγκαίος τόσο για τεχνικούς λόγους επάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και για λόγους σταθερότητας του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής της χώρας.

Έχοντας ως δεδομένο ότι  η 6η Μονάδα Αεριοστροβίλων Συνδυασμένου Κύκλου στον ΗΣ Βασιλικού με συνολική μέγιστη δυναμικότητα 160MW δεν πρόκειται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία πριν την καλοκαιρινή περίοδο του 2024, βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στην ΑΗΚ μελέτη του Αναπτυξιακού Προγράμματος Παραγωγής. Περαιτέρω, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» σε σχέση με την παράνομη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού της Δεκέλειας έχει ζητηθεί γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα κατά πόσο η μονάδα αυτή θα συνεχίσει να λειτουργεί με μαζούτ κατά παράβαση της κοινοτικής οδηγίας.

Σημειώνεται ότι η μονάδα στη Δεκέλεια από τον περασμένο Ιανουάριο λειτουργεί παράνομα, αφού δεν έχει εξασφαλίσει την άδεια βιομηχανικών εκπομπών (ΑΒΕ) κατά παράβαση της οδηγίας περί βιομηχανικών εκπομπών (IED). Αυτό που εξετάζει η κυβέρνηση και αναμένει να ξεκαθαρίσει ο Γενικός Εισαγγελέας είναι κατά πόσο πρέπει να ληφθούν ποινικά μέτρα εναντίον της ΑΗΚ σε εθνικό επίπεδο, από τη στιγμή που με βάση τη νομοθεσία απαγορεύεται η λειτουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης χωρίς την άδεια ΑΒΕ.

Εν αναμονή της νέας μελέτης του αναπτυξιακού προγράμματος που βρίσκεται στο τελικό στάδιο, η ΑΗΚ προβαίνει προς το παρόν σε όλες τις απαραίτητες εργασίες για συντήρηση του συστήματος παραγωγής. Οι όποιες αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν το συντομότερο δυνατό, από τη στιγμή που η παρέκκλιση που έδωσαν οι Βρυξέλλες για λειτουργία των έξι μονάδων ατμοπαραγωγής του σταθμού Δεκέλειας, έχει εκπνεύσει από τις αρχές του 2022. Τονίζεται δε ότι ο σταθμός στη Δεκέλεια δεν διαθέτει τον κατάλληλο αντιρυπαντικό εξοπλισμό και ως εκ τούτου δεν είναι σε θέση να τηρεί τις οριακές τιμές εκπομπής.

Στις τάξεις της ΑΗΚ επικρατεί ανησυχία για τυχόν διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος την καλοκαιρινή περίοδο, από τη στιγμή που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα πώς θα χειριστεί η Κυβέρνηση την παράβαση της οδηγίας, αλλά και ποιες είναι οι επιπτώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το δεδομένο είναι πως θα έπρεπε να έχει τερματίσει ήδη τη λειτουργία των έξι ατμοηλεκτρικών μονάδων παραγωγής στη Δεκέλεια.

Αντί αυτού φαίνεται πως για σκοπούς επάρκειας ηλεκτρικού ρεύματος αναμένεται η ΑΗΚ να προχωρήσει σε αναβάθμιση της εν λόγω μονάδας στη Δεκέλεια με χρήση του ρυπογόνου μαζούτ για σκοπούς επάρκειας του ηλεκτρικού συστήματος. Σύμφωνα με την Αρχή, η συνέχιση της λειτουργίας των έξι ατμοηλεκτρικών μονάδων του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στη Δεκέλεια κρίνεται αναγκαία για σκοπούς επάρκειας παραγωγής, ασφαλούς λειτουργίας και ευστάθειας του ηλεκτρικού συστήματος. Σημειώνεται ότι η Κομισιόν έδωσε παρέκκλιση στη λειτουργία της μονάδας της ΑΗΚ στη Δεκέλεια για 18.000 ώρες οι οποίες μπορούσαν να εξαντληθούν σε τέσσερα χρόνια, από 1/1/2020 – 31/12/2023. Ωστόσο, η παράταση των ωρών λειτουργίας εξαντλήθηκαν τα πρώτα δύο χρόνια, και πιο συγκεκριμένα συμπληρώθηκαν από τις 20/1/2022.

 

Σχετικά νέα

X
Translate »