Οικονομία

Παραμένουν στα ύψη τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Αύξηση των δεικτών κεφαλαίου, βελτίωση του δείκτη προβληματικών δανείων NPL και απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) σημαντικά κάτω από το κόστος ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών συνθέτουν την εικόνα του τραπεζικού συστήματος της ευρωζώνης, εν μέσω της πανδημίας COVID, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Ο πίνακας ελέγχου κινδύνου που δημοσίευσε χθες η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή περιλαμβάνει, για πρώτη φορά, δεδομένα σχετικά με τα μορατόριουμ δανείων και τα συστήματα κρατικών εγγυήσεων που εφαρμόζουν/εφάρμοσαν τα περισσότερα κράτη της ευρωζώνης.

Ο δείκτης των προβληματικών δανείων στην Κύπρο εξακολουθεί να είναι ο δεύτερος  ψηλότερος στην Ευρώπη, αλλά έχει μειωθεί σημαντικά, κυρίως όμως λόγω αγοράς δανείων από εταιρείες που βρίσκονται εκτός τραπεζικού συστήματος, από διαγραφές και από αναδιαρθρώσεις. Τέλος Σεπτεμβρίου 2020, ο δείκτης ήταν στο 14,3% από 15,5% τέλος Ιουνίου 2020. Ωστόσο, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του τομέα των ακινήτων στην Κύπρο εξακολουθούν να είναι από τα ψηλότερα στην Ευρώπη, παρά τη σημαντική απομόχλευση των τελευταίων χρόνων. Ελληνικές και κυπριακές τράπεζες είναι στην κορυφή των χωρών με τα ψηλότερα κακά δάνεια στον κατασκευαστικό τομέα. Ο δείκτης NPLs στον τομέα των κατασκευών στην Κύπρο μειώθηκε στο 53,3% τέλος του τρίτου τριμήνου, από 54,7% στο δεύτερο τρίμηνο του 2020 και 59,6% το πρώτο τρίμηνο. Ακολουθεί ο κατασκευαστικός τομέας στην Ελλάδα, με τον δείκτη των προβληματικών δανείων να είναι 48,8%, από  49,9% το δεύτερο τρίμηνο και 53,8% το πρώτο.

Ακόμη μια αρνητική πρωτιά έχει η Κύπρος, με το τραπεζικό σύστημα να έχει τα περισσότερα προβληματικά δάνεια στον τομέα του real estate. Ενώ στο δεύτερο τρίμηνο η Κύπρος ήταν δεύτερη, στο τρίτο τρίμηνο ο δείκτης των κόκκινων δανείων αυξήθηκε στο 31,9% από 22,7% το δεύτερο και 24,3% το πρώτο τρίμηνο. Περισσότερο από το 75% των τραπεζών στην ευρωζώνη αναμένουν επιδείνωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων για εταιρικά χαρτοφυλάκια καθώς και καταναλωτική πίστη.

Σε επίπεδο ευρωζώνης, ο συνολικός δείκτης για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια υποχώρησε στο 2,82% το τρίτο τρίμηνο που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη δημοσίευσης των στοιχείων το 2015. Ο όγκος των μη εξυπηρετούμενων δανείων υποχώρησε κατά 3,6%, από τα €503 δισ. το δεύτερο τρίμηνο του 2020 στα €485 δισ. το τρίτο τρίμηνο.

Οι τράπεζες δείχνουν ότι η επέκταση της εξ αποστάσεως εργασίας και η ενίσχυση των σχετικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ήταν βασικές αντιδράσεις στην κρίση COVID-19. Οι τράπεζες προτείνουν επίσης ότι οι βελτιωμένες ρυθμίσεις για την τηλεργασία πιθανότατα θα παραμείνουν σε ισχύ μακροπρόθεσμα (περίπου 80%) και αναμένουν αυξημένες δαπάνες για ψηφιακή καινοτομία και νέες τεχνολογίες προκειμένου να προσελκύσουν νέα επιχειρηματικά κανάλια (περίπου το 60% σχεδιάζουν σημαντική ή μικρή αύξηση των αντίστοιχων δαπανών).

Σχετικά νέα

X
Translate »