Εκπαίδευση

Παιδικές χαρές, νηπιαγωγεία και πάρκα χωρίς άδεια-Κίνδυνος ασφάλειας

Κίνδυνο για την ασφάλεια των παιδιών αποτελουν οι παιδικές χαρές και οι παιχνιδότοποι στην Κύπρο, αφού παραμένουν χωρίς κανέναν έλεγχο και δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός για να δίνονται οι άδειες. Το ζήτημα επανέφερε εκ νέου η Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής σημειώνοντας την ανάγκη για άμεση προώθηση της νομοθεσίας που θα επιλύσει το πρόβλημα.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Μιλώντας στο SigmaLive, η πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών, Ελένη Μαύρου, ανέφερε πως η συζήτηση έφερε στην επιφάνεια είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία διαδικασία ελέγχου και πρόκειται για μεγάλο αριθμό. Μόνο τα Δημοσία νηπιαγωγεία είναι 300, οι παιδικές χαρές των οποίων δεν ελέγχονται. Είναι άλλες τόσες, ιδιωτικές παιδικές χαρές και παιχνιδότοποι».

Πρόσθεσε ότι όσον αφορά τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, «τα πρότυπα δεν είναι υποχρεωτικά. Είναι και μια σειρά άλλων προβλημάτων όπως για παράδειγμα ότι ένα παιχνίδι μπορεί να ελεγχθεί, αλλά το σημείο ή ο τρόπος που θα τοποθετηθεί να είναι λάθος και επικίνδυνος. Οι ασφαλιστικές δικλείδες είναι περιορισμένες».
Η κα Μαύρου, είπε πως παρόλα αυτά υπήρξαν ενθαρρυντικές αναφορές από το Τμήμα Δασών. «Κάλεσαν εμπειρογνώμονες για έλεγχο όλων των παιδικών χαρών που υπάρχουν στα δασικά πάρκα και ξεκίνησαν επιδιορθώσεις μετά από συστάσεις. Ωστόσο, πάλι πρόκειται για ένα μικρό αριθμό».

Για τα πιο πάνω, θετικό αντίκρισμα βρήκε η πρόταση που προώθησε ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων, κος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου. Πρόταση η οποία, σύμφωνα με την πρόεδρο της Επιτροπής έχει ορθή φιλοσοφία αλλά υπάρχουν τεχνικά θέματα, τα οποία θα συζητηθούν το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με την οποία, η εξασφάλιση άδειας λειτουργίας είναι υποχρεωτική.

 

 

Μέρος της πρότασης του κ. Θεοπέμπτου

Απαγορεύεται η λειτουργία παιδότοπου και παιδικής χαράς χωρίς προηγούμενη εξασφάλιση άδειας λειτουργίας που χορηγείται από την οικεία αρχή τοπικής διοίκησης ή την αρμόδια αρχή.

Η διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης άδειας λειτουργίας θα γίνεται ως εξής:

*Ο υπεύθυνος παιδότοπου ή παιδικής χαράς, προτού αυτά τεθούν σε λειτουργία, υποβάλλει αίτηση στην αρχή τοπικής διοίκησης ή στην αρμόδια αρχή, αντίστοιχα, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.

* Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υποβάλλεται με ειδικό έντυπο.

*Η αρχή τοπικής διοίκησης ή η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή της αίτησης και των απαιτούμενων και κατάλληλα συμπληρωμένων εγγράφων που τη συνοδεύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου (2), και ενημερώνει αμέσως για την απόφασή της τον υπεύθυνο του παιδότοπου και τον υπεύθυνο της παιδικής χαράς, ανάλογα με την περίπτωση.

Σε περίπτωση που ο αιτητής δεν ικανοποιηθεί από την απόφαση της αρχής τοπικής διοίκησης ή της αρμόδιας αρχής, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται να υποβάλει ένσταση ενώπιόν τους το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόφασής τους.

Η αρχή τοπικής διοίκησης ή η αρμόδια αρχή, ανάλογα με την περίπτωση, εξετάζει την ένσταση το αργότερο εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της και ενημερώνει αμέσως τον αιτητή για την απόφασή της.

*Η άδεια λειτουργίας ισχύει για περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία της έκδοσής της.

Ο υπεύθυνος παιδότοπου και παιδικής χαράς υποβάλλει αίτηση για ανανέωση της άδειας λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της άδειας και η αρχή τοπικής διοίκησης ή η αρμόδια αρχή, ανάλογα με την περίπτωση, λαμβάνει απόφαση για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

*Ετήσια έκθεση ελέγχου εγκατάστασης:

α)Πιστοποιητικό ελέγχου εγκατάστασης που αποδεικνύει τη συμμόρφωση του παιδότοπου και παιδικής χαράς με τις παρατηρήσεις της τελευταίας ετήσιας έκθεσης˙

β)απόδειξη της καταβολής τέλους το ύψος του οποίου καθορίζεται σε κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων άρθρου.

* Στην περίπτωση που ο παιδότοπος ή η παιδική χαρά, ανάλογα με την περίπτωση, δε διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατασκευής για τον κάθε εξοπλισμό που αγοράστηκε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο ελεγκτής παιδότοπου και παιδικής χαράς μεταβαίνει επιτόπου, προβαίνει σε οπτικό και διαστασιολογικό έλεγχο και συντάσσει ετήσια έκθεση ελέγχου εγκατάστασης, η οποία περιλαμβάνει αξιολόγηση τουλάχιστον των αποστάσεων ανάμεσα σε όσα συνιστούν τον εξοπλισμό, των ελεύθερων επιφανειών πτώσης, της κατάστασης της επιφάνειας απορρόφησης κρούσεων, τυχόν εκτεθειμένων θεμελιώσεων, αιχμηρών άκρων, σημείων παγίδευσης ρουχισμού ή μέρους του σώματος, εξαρτημάτων με υπερβολική φθορά και της εν γένει δομικής αρτιότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα πρότυπα “ΕΝ 1176”, “ΕΝ 1177” και “ΕΝ 14960”.

*** Η νομοθεσία βρίσκεται αυτούσια στη σελίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων

Σχετικά νέα

X
Translate »