ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τη δημιουργία του Πολυχώρου Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας

«Πολυδύναμος Πολυχώρος Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας» (Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας)
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τη δημιουργία του Πολυχώρου Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας (Κοινοτικό Κέντρο Λάρνακας) και παραδόθηκε πρόσφατα στο Δήμο Λάρνακας.
Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από τον ανάδοχο του έργου, την Κοινοπραξία L&P and D.L.A. JOIN.
Το εν λόγω έργο περιλάμβανε την επέκταση και αναβάθμιση του υφιστάμενου κτηρίου του Κοινοτικού Κέντρου για τη δημιουργία Πολυχώρου Κοινωνικής Προνοίας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας, με τη δημιουργία ανοικτού και κλειστού χώρου ενεργητικής απασχόλησης, υγιούς ψυχαγωγίας και εκγύμνασης. Σε αυτό παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης ομάδων πληθυσμού, η δημιουργία χώρων κοινωνικής συναναστροφής των νέων, αίθουσα εκδηλώσεων και εκθέσεων και άλλους χώρους στους οποίους θα παρέχονται διάφορα προγράμματα και πρωτοβουλίες του Δήμου Λάρνακας. Επίσης, θα πραγματοποιούνται Προγράμματα του Ανοικτού Σχολείου Δήμου Λάρνακας.
.
Παράλληλα, το κλειστό γήπεδο πολλαπλών χρήσεων θα χρησιμοποιείται για σκοπούς κοινωνικού αθλητισμού, εκδηλώσεων και άλλων.
Στον Πολυδύναμο θα συστεγάζονται Υπηρεσίες του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, τα Κέντρα Πληροφόρησης του Οργανισμού Νεολαίας και το Ίδρυμα Πολιτιστικής Δημιουργίας για Παιδιά και Νέους Επαρχίας Λάρνακας. Σημειώνεται ότι μελλοντικά προβλέπεται και η στέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λάρνακας.
Η λειτουργία του Πολυχώρου Κοινωνικής Προνοίας και Απασχόλησης θα αρχίσει στις 10 Ιανουαρίου 2022.
Το έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και η ολική δαπάνη του έργου υπολογίζεται να ανέλθει στα €4.200.000 περίπου επιπλέον ΦΠΑ.

Σχετικά νέα

X
Translate »