Γενικά

Οι διαγωνισμοι που προκηρυχθηκαν από το Δήμο Αθηένου

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι ο Δήμος Αθηένου έχει προκηρύξει με συνοπτική διαδικασία τους πιο κάτω Διαγωνισμούς, με τελευταία ημερομηνία υποβολής την Τρίτη 5/07/2022 και ώρα 12:00μ.

α. Προσφορά για προμήθεια, εγκατάσταση και παρακολούθηση νέου Server για τον Δήμο Αθηένου με αρ. διαγωνισμού 19/2022.
β. Προσφορά για παροχή υπηρεσιών μηχανογράφησης (backup monitoring), ως επίσης και προμήθειας, εγκατάστασης και παρακολούθησης κεντρικού antivirus system και προμήθεια ενός εξωτερικού δίσκου με αρ. διαγωνισμού 16/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τις Υπηρεσίες του Δήμου Αθηένου στο τηλ. 24811370 για να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα των Διαγωνισμών.

Σχετικά νέα

X
Translate »