Εκπαίδευση

Ο Διευθυντής του P.A College Δρ. Ανδρέας Πατσαλίδης, μιλά στο City of Larnaka για όλα όσα αφορούν το Κολέγιο

Το P.A. College είναι ένα ιδιωτικό ίδρυμα Ανώτερης  Εκπαίδευσης, το οποίο ιδρύθηκε το 1983  στη Λάρνακα. Μέχρι σήμερα έχει μια πλειάδα αποφοίτων και  θεωρείται ως ένα  ίδρυμα εξαιρετικού επιπέδου στον τομέα των  σπουδών που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις. To P.A College έχει πετύχει σήμερα να είναι ένας σημαντικός παροχέας άρτιου ανθρώπινου δυναμικού και συνεισφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στην ανώτερη εκπαίδευση,  που ωφελούν τον ευρύτερο τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

 

Ο Διευθυντής του Κολεγίου Δρ. Ανδρέας Πατσαλίδης μίλησε στη σελίδα μας για τα προγράμματα και εξειδικεύσεις  που προσφέρει το Κολέγιο, τη διαφορά Κολεγίου και Πανεπιστημίου καθώς τις ευκαιρίες εγοδότησης των αποφοίτων του P.A. College.

 

Μπορείτε να μας κάνετε μια σύντομη εισαγωγή για το P.A. College Executive Business School;

«Το Ρ.Α. College Λάρνακας, είναι ένα ιδιωτικό ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης, που λειτουργεί στην Κύπρο από το 1983.  Το Κολέγιο λειτουργεί ως εξειδικευμένο Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Πληροφορικής στις Επιχειρήσεις.  Η παροχή εξειδικευμένης εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας, καθιστά το Κολλέγιο ως το κορυφαίο ίδρυμα για τους μελλοντικούς επαγγελματίες σε επιχειρηματικές και χρηματοπιστωτικές υ πηρεσίες και το μοναδικό Executive Business School στην Κύπρο».

 

Μπορείτε να μας πείτε τι προγράμματα και εξειδικεύσεις προσφέρει το Κολλέγιο σας;

«Το P.A. College προσφέρει πτυχιακά προγράμματα σπουδών αναγνωρισμένα από το KY.Σ.A.T.Σ. ως ισότιμα πανεπιστημιακών πτυχίων. Συγκεκριμένα, προσφέρει:

  • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων – Bachelor of Arts (Honours) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – με έξι εξειδικεύσεις: Γενική Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική και Χρηματοοικονομικά, Μάρκετινγκ, Τραπεζικά, Διοίκηση και Πληροφορική, και Λογιστική.

Αρχικά το πρόγραμμα αναπτύσσει τις γνώσεις των σπουδαστών σε όλες τις πτυχές της επιχείρησης και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Στη συνέχεια εμβαθύνει στην περαιτέρω ανάπτυξη των γνώσεων τους σε όλες τις κατευθύνσεις που αφορούν τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και καταλήγει στην ειδίκευση των σπουδαστών σε ένα συγκεκριμένο τομέα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

  • Πτυχίο Πληροφορικής στις Επιχειρήσεις – Bachelor of Science (Honours).

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να εξοπλίσει τους φοιτητές με τα όλα τα απαραίτητα εφόδια και εργαλεία, για να πετύχουν σε ένα ευρύ φάσμα σταδιοδρομίας που σχετίζεται με την ανάλυση, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Υπολογιστών στο πλαίσιο των επιχειρήσεων και του εμπορίου».

 

Ποιας αναγνώρισης τυγχάνουν τα προγράμματα σας;

«Το Κολλέγιο έχει εγγράψει το σύνολο των προγραμμάτων του στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Τα πτυχιακά προγράμματα Bachelor of Arts (Honours) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Bachelor of Science (Honours) στην Πληροφορική στις Επιχειρήσεις έχουν αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από τους αρμόδιους οργανισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι αναγνωρισμένα από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.). Τα πτυχία που παρέχονται αναγνωρίζονται από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. ως ισότιμα πανεπιστημιακών πτυχίων».

 

Ποιες είναι οι διεθνείς αναγνωρίσεις του Κολλεγίου;

«Το P.A. College έχει εξασφαλίσει πολλαπλές διεθνείς αναγνωρίσεις από καταξιωμένους οργανισμούς όπως:

Το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών στην Αγγλία και την Ουαλία – ICAEW

Το Ρ.Α. College είναι το πρώτο Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Κύπρο το οποίο έχει εξασφαλίσει 12 απαλλαγές από τα 15 εξεταζόμενα μαθήματα που απαιτούνται για το επαγγελματικό προσόν ACA. Οι απόφοιτοι του πτυχιακού προγράμματος Β.Α. (Honours) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικά παίρνουν 12 απαλλαγές εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τα μαθήματα που καθορίζονται.

Ο Σύνδεσμος Ορκωτών Λογιστών – ACCA

Το Ρ.Α. College ήταν το πρώτο ιδιωτικό Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Κύπρο στο οποίο απονεμήθηκαν 9 απαλλαγές (μέγιστος αριθμός των απαλλαγών που δίνονται σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα) από τα 13 εξεταζόμενα μαθήματα που απαιτούνται για το επαγγελματικό προσόν ACCA. Οι απόφοιτοι του πτυχιακού προγράμματος Β.Α. (Honours) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική παίρνουν 9 απαλλαγές εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τα μαθήματα που καθορίζονται.

Το Ινστιτούτο του Chartered Marketing (CIM) – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Marketing

Οι απόφοιτοι του πτυχιακού προγράμματος Β.Α. (Honours) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στο Μάρκετινγκ, απαλλάσσονται από ορισμένα μαθήματα που απαιτούνται σε σχέση με το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Marketing από το Chartered Institute of Marketing (CIM). Αυτό βοηθά τους φοιτητές να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και ενισχύει τις δυνατότητές τους στον επαγγελματικό κόσμο του μάρκετινγκ».

 

Έχετε τον τίτλο P.A. College Executive Business School. «Κολλέγιο» και όχι «Πανεπιστήμιο».  Ποιά η διαφορά και γιατί κάποιος να προτιμήσει το Κολλέγιο;

«Το P.A. College λειτουργεί ως εξειδικευμένο Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Το πλαίσιο επωνυμιών των Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθορίζεται από τις διάφορες νομοθεσίες που διέπουν την Ανώτερη Εκπαίδευση στην Κύπρο. Η υφιστάμενη νομοθεσία για τις Σχολές Πανεπιστημιακού επιπέδου απαγορεύει την χρήση των λέξεων πανεπιστήμιο ή πανεπιστημιακό. Φυσικά τα προγράμματα του Κολλεγίου στη βάση της ίδιας νομοθεσίας αναγνωρίζονται ως ισότιμα πανεπιστημιακού επιπέδου. Θα ήταν λοιπόν ορθότερο η επωνυμία του Κολλεγίου να εμπεριείχε τον όρο Πανεπιστημιακή Σχολή. Στην πραγματικότητα το Κολλέγιο μας λειτουργεί ως μια Πανεπιστημιακή Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Η επιλογή της λειτουργίας ως μια Πανεπιστημιακή Σχολή μας δίνει τη δυνατότητα της εξειδίκευσης σε ένα συγκεκριμένο τομέα επιτυγχάνοντας έτσι μια άριστη ποιότητα στην παροχή Ανώτερων Εκπαιδευτικών υπηρεσιών».

 

Αντιλαμβανόμαστε ότι έχετε ένα αριθμό στρατηγικών προγραμμάτων. Μπορείτε να μας μιλήσετε γι’αυτά;

«Μιλάμε για τρία στρατηγικά προγράμματα, ‘Graduates Route to ACA’, ‘Grant Thornton Route to ACA’, και ‘School Graduates Route to ACA’ που τοποθετούν το P.A. College ως το πρώτο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο με πτυχιακά στρατηγικά προγράμματα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών στην Αγγλία και Ουαλία (Institute of Chartered Accountants in England and Wales – ICAEW) και τρεις μοναδικές στρατηγικές συνεργασίες με την KPMG Limited, Cyprus και Grant Thornton (Cyprus) Ltd, δύο διακριτούς και αξιόλογους ελεγκτικούς οίκους παγκόσμιας εμβέλειας.

 

Πρόγραμμα ‘GRANT THORNTON ROUTE TO ACA’

Το B.A. (Honours) πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (εξειδίκευση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικά) σε συνεργασία με το ICAEW, είναι το μόνο πτυχιακό πρόγραμμα στην Κύπρο που προσφέρει 12 απαλλαγές από τα 15 ACA μαθήματα και 190 μέρες τεχνικής εμπειρίας στην Grant Thornton (Cyprus) Ltd από τις 450 μέρες που απαιτούνται για τον ACA επαγγελματικό τίτλο.

 

Πρόγραμμα ‘GRADUATES ROUTE TO ACA

Το πρόγραμμα προορίζεται για κατόχους πανεπιστημιακών τίτλων σε οποιοδήποτε τομέα, έχει συνολική διάρκεια μόνο 16 μήνες και προετοιμάζει τους συμμετέχοντες για μια εξαιρετική επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα Λογιστικής / Ελεγκτικής.

Το πρόγραμμα προσφέρει στους φοιτητές 12 απαλλαγές από τα 15 μαθήματα που απαιτούνται για τον επαγγελματικό τίτλο ACA του ICAEW. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές έχουν το προνόμιο να συμμετέχουν σε ένα μοναδικό πρόγραμμα κατάρτισης στην KPMG Limited, Cyprus, όπου εξασφαλίζουν 1.050 ώρες τεχνικής εμπειρίας που αποτελούν το 1/3 του συνολικού αριθμού ωρών τεχνικής εμπειρίας που απαιτείται για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου ACA.

 

 

Πρόγραμμα ‘SCHOOL GRADUATES ROUTE TO ACA’

Το πρόγραμμα έχει δημιουργηθεί με τη συνεργασία του παγκόσμιου Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στην Αγγλία και την Ουαλία (ICAEW), της αναγνωρισμένης ελεγκτικής εταιρείας KPMG Limited, Cyprus και του P.A. College.

Το πρόγραμμα προορίζεται για αποφοίτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχει διάρκεια 4 χρόνων και προετοιμάζει τους συμμετέχοντες για μια εξαιρετική επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα Λογιστικής / Ελεγκτικής. Το πρόγραμμα προσφέρει:

  • Πανεπιστημιακό πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με εξειδίκευση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικά, και το οποίο αναγνωρίζεται από το ΚΥ.Σ.A.T.Σ.
  • 12 ACA απαλλαγές από τα 15 μαθήματα (μέγιστος αριθμός εξαιρέσεων) που απαιτούνται για τον επαγγελματικό τίτλο ACA (ICAEW).
  • Συμμετοχή σε ένα μοναδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην KPMG Limited, Κύπρου, που εξασφαλίζει τουλάχιστον 1.050 ώρες Τεχνικής Εργασίας (τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού αριθμού ωρών από την επαγγελματική εμπειρία που απαιτείται για τον τίτλο του ACA)».

 

Πού θα μπορούν να εργοδοτηθούν οι απόφοιτοι σας με πτυχίο Β.Α. (Honours) Business Administration, εξειδίκευση Accounting & Finance,;

«Οι απόφοιτοι του P.A. College εργοδοντούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την αποφοίτησή τους. Το 100% των αποφοίτων που συμμετέχουν στα στρατηγικά προγράμματα του Κολλεγίου εργοδοτούνται από διεθνώς αναγνωρισμένους ελεγκτικούς οίκους στην Κύπρο. Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση των αποφοίτων με πτυχία στον τομέα του Μάρκετινγκ, Διοίκηση Προσωπικού, Τραπεζική, και Πληροφορική και Λογιστική. Η ποιότητα της εκπαίδευσης και τα μοναδικά πλεονεκτήματα των αποφοίτων του P.A. College τους επιτρέπουν να εξασφαλίζουν θέσεις στον δημόσιο, τραπεζικό, ημικρατικό και ιδιωτικό τομέα με αξιοσημείωτες προοπτικές για το μέλλον. Οι εργοδότες αναγνωρίζουν ιδιαίτερα την εξαιρετική ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρεται στο P.A. College».

 

 Πού θα μπορούν να εργοδοτηθούν οι απόφοιτοι σας με πτυχίο B.Sc. (Honours) Business Computing;

«Οι απόφοιτοι μας είναι εξειδικευμένοι στον τομέα της ανάλυσης και δημιουργίας λογισμικών και ιστοσελίδων. Είμαστε περήφανοι να σημειώσουμε πως οι πλείστοι από αυτούς έχουν εξασφαλίσει θέσεις σε μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρίες δημιουργίας λογισμικών στην Κύπρο.

Παρόλο τον ανταγωνισμό που υπάρχει σε αυτό τον τομέα, οι απόφοιτοι μας έχουν σχεδόν απόλυτο ποσοστό επιτυχίας στις συνεντεύξεις. Αυτό συμβαίνει γιατί στο Κολλέγιο έχουμε προσαρμόσει την διδακτέα ύλη μας έτσι που να περιλαμβάνει τις τελευταίες τάσεις στην τεχνολογία που είναι και το ζητούμενο των περισσότερων εργοδοτών».

 

Μπορούν οι φοιτητές να συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής εξάσκησης;

«Το Κολλέγιο βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον εργοδοτικό τομέα και έχει συνάψει μια σειρά από συμφωνίες μέσα από τις οποίες οι φοιτητές του Κολλεγίου συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής εκπαίδευσης (internships) σε διάφορες εταιρείες στον τομέα της λογιστικής, μάρκετινγκ, πληροφορικής, κλπ».

 

Υπάρχουν καθόλου ευκαιρίες συμμετοχής και εμπειρίας σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού;

«Το Ρ.Α. College συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Το Erasmus+ είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο οποίο συμμετέχουν Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης. Μέσα στα πλαίσια αυτού του προγράμματος οι φοιτητές του Κολλεγίου μπορούν να μεταβούν για σπουδές για ένα ή δύο εξάμηνα σε Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών. Αυτό είναι εφικτό μέσα από τις 35 διμερείς συμφωνίες μεταξύ του P.A. College και πανεπιστημίων στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες χώρες. Επιπρόσθετα, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος οι φοιτητές του Κολλεγίου μπορούν να τοποθετηθούν σε θέσεις και να εργασθούν σε διάφορες έγκριτες εταιρείες στο εξωτερικό».

 

 Προσφέρετε καθόλου βοήθεια στους απόφοιτούς σας όσον αφορά τις ευκαιρίες εργοδότησης τους;

«Το Τμήμα Ανάπτυξης, Καριέρας, και Εργοδότησης του Κολλεγίου μέσα από τις διασυνδέσεις του με εργοδότες από όλους τους τομείς βοηθά έμπρακτα τόσο φοιτητές όσο και αποφοίτους του Κολλεγίου σε σχέση με όλες τις πτυχές που αφορούν την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Παρέχεται στους φοιτητές βοήθεια για δημιουργία βιογραφικού σημειώματος, προετοιμασία για προσωπικές συνεντεύξεις, ενημέρωση για διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας, καθώς και άλλες συναφής υπηρεσίες.

Επιπρόσθετα το Τμήμα διοργανώνει και διεξάγει την ημέρα καριέρας στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου. Στην εκδήλωση συμμετέχουν έγκριτες εταιρείες και σύνδεσμοι όπως η Grant Thornton (Cyprus) Ltd, η Eurolife, η KPMG Limited, Cyprus, Prevention at Sea και Amdocs. Οι φοιτητές του Κολλεγίου έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους εκπροσώπους των εταιριών, να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες εργοδότησης, καθώς επίσης και τις προοπτικές ανέλιξης που υπάρχουν».

 

 Συμμετέχει το Κολλέγιο σε έργα έρευνας και καινοτομίας;

«Στο P.A. College αναγνωρίζουμε τη σημασία όχι μόνο της εξειδίκευσης στον κλάδο που θα επιλέξει ο κάθε φοιτητής/φοιτήτρια αλλά και της ανάπτυξης ικανοτήτων όπως η κριτική σκέψη, η συλλογή και ανάλυση δεδομένων, η επίλυση προβλημάτων, και η ικανότητα εξαγωγής νέας γνώσης μέσα από πολλαπλές πηγές.

Μέσα από την πτυχιακή τους εργασία αλλά και ατομικές και ομαδικές μελέτες, οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν ερευνητικές και οργανωτικές ικανότητες εκτελώντας δραστηριότητες όπως η επισκόπηση της βιβλιογραφίας, η αναγνώριση και κριτική ανάλυση συγκρουόμενων απόψεων, η συλλογή και ανάλυση πρωτευόντων και δευτερευόντων δεδομένων, κ.α.

Επίσης είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι φοιτητές μας έχουν την ευχέρεια να προτείνουν και να εκτελέσουν μελέτες και εργασίες σε καινοτόμα ερευνητικά θέματα όπως η ρομποτική, η εκπαιδευτική τεχνολογία, οι νέες στρατηγικές μάρκετινγκ, αλλά και να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και επιχειρηματικά προβλήματα. Η έμφαση που δίνουμε στο P.A. College στην ανάπτυξη ερευνητικών και άλλων δεξιοτήτων δίνουν στους φοιτητές ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας».

 

 Παρέχετε υποτροφίες και οικονομική βοήθεια στους φοιτητές;

«Το P.A. College στα πλαίσια της ανθρωποκεντρικής του προσέγγισης προσφέρει σημαντικές εκπτώσεις στα δίδακτρα σε υποψήφιους φοιτητές που πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια.

Επιπρόσθετα, το P.A. College προσφέρει αριθμό πλήρων ή/και μερικών υποτροφιών σε αποφοίτους δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης στη βάση των ακόλουθων κριτηρίων:

Γενικός βαθμός απολυτηρίου, και

Ο/Η υποψήφιος/α να χρειάζεται οικονομική ενίσχυση για να μπορέσει να παρακολουθήσει ανώτερες σπουδές.

Οι παρεχόμενες υποτροφίες ανανεώνονται αυτόματα κάθε χρόνο για τη συνολική διάρκεια του προγράμματος που παρακολουθεί ο φοιτητής/ρια νοουμένου ότι ο/η κάτοχος της υποτροφίας διατηρεί καλή επίδοση (γενικό βαθμό 90% και ελάχιστη βαθμολογία 85% σε όλα τα μαθήματα που παρακολουθεί), και η συμπεριφορά του/της είναι η αρμόζουσα, κυρίως σε ότι αφορά τον σεβασμό και την εφαρμογή των Εσωτερικών Κανονισμών του Κολλεγίου. Οι υποτροφίες στους υποψήφιους φοιτητές/ριες παρέχονται μετά από προσωπική συνέντευξη στο Κολλέγιο».

 

Πώς είναι  το Κολλέγιο κοινωνικά ενεργό;

«Το Κολλέγιο επιτελεί σημαντικό και πολυδιάστατο κοινωνικό έργο. Βασικοί πυλώνες του έργου αυτού συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, οικονομική βοήθεια σε άπορες οικογένειες της πόλης και της επαρχίας, φιλοξενία συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων διαφόρων φιλανθρωπικών συνδέσμων και οργανώσεων, φιλοξενία μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης στα πλαίσια διαφόρων δραστηριοτήτων των Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων, εκπαιδευτικά σεμινάρια σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, παροχή χορηγιών σε διάφορους οργανισμούς και σχολεία της Λάρνακας, κλπ».

 

Πώς θα περιγράφατε τη φοιτητική ζωή στο Κολλέγιο;

«Η φοιτητική ζωή στο Κολλέγιο αποτυπώνεται στον ακόλουθο σύνδεσμο College Life».

Σχετικά νέα

X
Translate »