Γενικά

Ο Έπαρχος Λάρνακας για αντιδράσεις στην ανέγερση ηλεκτροπαραγωγού σταθμού

Διευκρινίσεις δίνει ο ‘Επαρχος Λάρνακας αναφορικά με δημοσίευμα καθημερινής εφημερίδας για αντιδράσεις συγκεκριμένου επιχειρηματία σχετικά με έκδοση άδειας οικοδομής για ανέγερση ηλεκτροπαραγωγού σταθμού σε περιοχή της επαρχίας.

Ο Οδυσσέας Χατζηστεφάνου εξέδωσε γραπτή ανακοίνωση με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος», ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου με τίτλο «Έξω φρενών επιχειρηματίας με τον έπαρχο Λάρνακας» . Στην ανακοίνωση αναφέρει ότι «απορρίπτει ως αβάσιμη και άνευ οιουδήποτε ερείσματος την αντίδραση που περιγράφεται».

Ο ‘Επαρχος διευκρινίζει ότι έχει αρμοδιότητα να εξετάσει στο σύνολό της οποιαδήποτε ανάπτυξη αφού διαβουλευθεί με όλα τα Αρμόδια Τμήματα/Υπηρεσίες και να θέσει τους όρους με τους οποίους θα ήταν αποδεκτό ένας αιτητής να προχωρήσει στην υλοποίηση της ανάπτυξης.

«Τούτο σημαίνει πως ο Έπαρχος δύναται να επιβάλει πρόσθετους όρους ή ακόμη και να απαιτήσει νέα διαβούλευση του αιτητή με οποιοδήποτε Τμήμα περιλαμβανομένου και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, για τροποποίηση όρων που έθεσε αυτό πριν την έκδοση της Άδειας Οικοδομής», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αναφορικά με την παραπονούμενη εταιρεία, διευκρινίζεται ότι υπέβαλε αίτηση για Άδεια Διαχωρισμού στις 5/5/21 και η άδεια εκδόθηκε στις 9/7/22. Ακόμα η αίτηση για Άδεια Οικοδομής υπεβλήθη από την εταιρεία στις 13/8/21, πλην όμως η ίδια η εταιρεία ζήτησε από το προσωπικό του Τμήματος Οικοδομών της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας, να μην προχωρήσει σε οποιαδήποτε εξέταση της άδειας μέχρι να εξασφαλιστεί από πλευράς της εταιρείας Τροποποιητική Πολεοδομική Άδεια σε συνέχεια της αρχικής Πολεοδομικής που είχε ήδη εξασφαλίσει.

Η άδεια αυτή, αναφέρεται, ούτως ή άλλως δεν ήταν πλήρης, «αφού απουσίαζαν μελέτες που η εταιρεία είχε υποχρέωση να υποβάλει μαζί με την αίτηση της για Άδεια Οικοδομής και δεν τις υπέβαλε».

Η εταιρεία, συνεχίζει η ανακοίνωση, επανήλθε στις 30/11/21 και υπέβαλε Τροποποιητική Αίτηση για Άδεια Οικοδομής επί της αίτησης που υπέβαλε στις 13/8/21 μαζί με ταυτόχρονη υποβολή των μελετών που απουσίαζαν από την αρχική αίτηση.

Προστίθεται ότι «μετά την υποβολή της τροποποιητικής αίτησης για άδεια οικοδομής στις 30/11/21, ξεκίνησε η εξέταση της παράλληλα με την εξέταση της αίτησης για το διαχωρισμό γης που ήδη εξεταζόταν. Σημειώνεται πως η αίτηση για την άδεια διαχωρισμού έμεινε στάσιμη στις Τεχνικές Υπηρεσίες για κάποιο διάστημα, λόγω ένστασης της εταιρείας κατά της απαίτησης της ΑΗΚ για ανέγερση υποσταθμού της εντός της ανάπτυξης.

Τελικά, «το αίτημα της εταιρείας για μη εγκαθίδρυση υποσταθμού της ΑΗΚ εγκρίθηκε με την επιστολή της Αρχής που φέρει ημερομηνία 23 Φεβρουαρίου 2022 και λήφθηκε από την Επαρχιακή Διοίκηση στις 9 Μαρτίου 2022».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας κατά την εξέταση της αίτησης για Άδεια Οικοδομής έλαβε υπόψη συνολικά όλες τις απόψεις των εμπλεκόμενων Τμημάτων / Υπηρεσιών που εξασφαλίστηκαν κατά την διαβούλευση για σκοπούς έκδοσης της Πολεοδομικής Άδειας.

Στη βάση όμως των όρων που τέθηκαν στις εκδοθείσες Πολεοδομικές Άδειες από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, είχε υποχρέωση όπως εξασφαλίσει τις τελικές απόψεις της Περιβαλλοντικής Αρχής, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, της Αστυνομίας και του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Προσθέτει εξάλλου ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος στη Γνωμοδότησή του, η οποία περιλαμβανόταν στην εκδοθείσα Πολεοδομική Άδεια, έθεσε ως όρο όπως πριν την έκδοση της Άδειας Οικοδομής η Εταιρεία θα έπρεπε να ικανοποιήσει συγκεκριμένους ουσιώδεις όρους που έθεσε το ίδιο το Τμήμα.

«Επί τούτου, η Επαρχιακή Διοίκηση στις 30/9/22, αφού ενημερώθηκε από την Εταιρεία ότι υλοποίησε όλες τις υποχρεώσεις της προς το Τμήμα Περιβάλλοντος, διαβίβασε σχετική επιστολή στο συγκεκριμένο Τμήμα, το οποίο ανταποκρίθηκε με επιστολή του ημερομηνίας 11/1122», αναφέρεται.

Για την αναφορά ότι δεν υπήρχε ενημέρωση της εταιρείας ή των Νομικών της Συμβούλων, υποδεικνύεται ότι το Τμήμα Οικοδομών της Επαρχιακής Διοίκησης ήταν σε συνεχή επαφή με τον Διευθυντή του Έργου τουλάχιστον 3 φορές εβδομαδιαίως από τον Μάιο του 2021. Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του επιχειρηματία και της Επαρχιακής Διοίκησης στις 6/6/22, κατά την οποία του επεξηγήθηκε επαρκώς και με σαφήνεια, τόσο η διαδικασία που ακολουθήθηκε όσο και το στάδιο στο οποίο βρισκόταν η εξέταση των αιτήσεών του.

Προστίθεται επίσης ότι στις 18/1/23 υπήρξε εκ νέου επικοινωνία με τον δικηγόρο της εταιρείας.

Αναφέρεται ότι και η Συντονιστική Επιτροπή Κοινοτήτων Βασιλικού έχει αντιδράσει για το έργο και ότι θα γίνει νέα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σχετικά νέα

X
Translate »