Περιβάλλον

Νέες αιτήσεις για λατομεία στον Δελίκηπο

Τέσσερις νέες αιτήσεις για την κατασκευή λατομείων διαβασικού πετρώματος ιδιοκτησία της εταιρείας Investino Ltd στην κοινότητα Δελίκηπου της επαρχίας Λάρνακας, έχουν τεθεί ενώπιον των αρμοδίων Αρχών. Συγκεκριμένα, για τις τέσσερις ξεχωριστές αιτήσεις που αφορούν εξορυκτική δραστηριότητα έχει ετοιμαστεί έκθεση πληροφοριών, η οποία διαβιβάστηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος, από τον επαρχιακό λειτουργό του Πολεοδομίας και Οικήσεως Λάρνακας, στις 5 Μαρτίου 2020.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

 

Αξιοσημείωτο είναι ότι το γεγονός ότι 15 ημέρες νωρίτερα, στις 20 Φεβρουαρίου 2020, ο υπουργός Γεωργίας ανακοίνωσε ότι τερματίζεται οποιαδήποτε ενέργεια ή συζήτηση για το θέμα της δημιουργίας νέας λατομικής ζώνης στην επαρχία Λάρνακας. Επομένως, είναι μονόδρομος στο Τμήμα Περιβάλλοντος να απαντήσει αρνητικά στα αιτήματα του Τμήματος Πολεοδομίας, χωρίς μάλιστα να εξεταστούν οι εν λόγω αιτήσεις.

Σημειώνεται ότι στις 20 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε υπηρεσιακή σύσκεψη για το θέμα της πιθανής δημιουργίας νέας λατομικής ζώνης στην επαρχία Λάρνακας, όπου αποφασίστηκε όπως η προσπάθεια επικεντρωθεί στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων με την αξιοποίηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, μέσα από μελέτη για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Ορυκτών Πόρων της Κύπρου, που θα αφορά την περίοδο έως το 2050, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί προς το τέλος του 2021. Στο πλαίσιο αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν, αποφασίστηκε να γίνει επανεκτίμηση των αναγκών και να υποβληθεί εισήγηση για τον καθορισμό νέας πολιτικής για τα θέματα των ορυκτών πόρων.

Επομένως, αποφασίστηκε να τερματιστούν οποιεσδήποτε ενέργειες ή συζητήσεις για το θέμα της πιθανής δημιουργίας νέας λατομικής ζώνης στην επαρχία Λάρνακας. Επαναξιολόγηση του θέματος θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της μελέτης για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Ορυκτών Πόρων της Κύπρου, που θα αφορά την περίοδο έως το 2050 και στη βάση των δεδομένων που θα προκύψουν.

Σχετικά νέα

X
Translate »