Going out

Νέα έκθεση από την εικαστικό Έλενα Αναστασίου Νεοκλέους : “In Bound”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Press Release follows in English

Η Έλενα Αναστασίου Νεοκλέους, σημαντική φυσιογνωμία στο πεδίο των καλών τεχνών, σμιλεύει ένα ενορατικό αφήγημα μέσα από το πολυεπίπεδο, συναρπαστικό της έργο. Το ιδιαίτερο υπόβαθρό της συναρμόζει την καλλιτεχνία με το επιχειρηματικό δαιμόνιο, ενορχηστρώνοντας μια μαγευτική εξερεύνηση της αντίληψης, της ταυτότητας και της δημιουργικότητας. Πάνω σε τολμηρά βάθη, κάθε πινελιά και κάθε περίγραμμα συνεισφέρει σε μία αρμονική εικαστική συμφωνία, προσκαλώντας τους θεατές σε έναν κόσμο όπου εντείνεται η εστίαση, και η ενδοσκόπηση γίνεται ένα εμβυθιστικό ταξίδι.

Αυτό που διακρίνει την τέχνη της Έλενας είναι η ευφυής χρήση καθημερινών οικιακών αντικειμένων, μεταμορφωμένων όμως σε αγωγούς βαθιάς έκφρασης. Αυτή η μεταμορφωτική προσέγγιση αμφισβητεί τις νόρμες και ωθεί τους θεατές να αναθεωρήσουν το σύνηθες και να διακρίνουν την τέχνη στο καθημερινό και τετριμμένο. Είτε μέσα από διακριτικές καμπύλες είτε με ρωμαλέες αντιθέσεις, η δουλειά της θέτει σε κίνηση την επαναξιολόγηση του οικείου, εμποτίζοντάς το με στρώματα καινούριου νοήματος.

Η τεχνική της εξισορροπεί με λεπταισθησία την παράδοση με τον πειραματισμό, υφαίνοντας διαφορετικά στοιχεία σε ένα συνεκτικό εικαστικό αφήγημα. Πρόκειται για μια γέφυρα ανάμεσα σε συμβατικές καλλιτεχνικές νόρμες και πρωτοποριακή εξερεύνηση, που μαρτυρεί ουσιαστικά την ικανότητά της να συρράπτει ανεπαίσθητα την παραδοσιακή δεξιοτεχνία με σύγχρονη επινοητικότητα. Κάθε έργο αντανακλά αυτήν ακριβώς τη δισημία, αψηφώντας κατηγοριοποιήσεις και επιζητώντας, αντίθετα, μια στοχαστική ενατένιση.

Ως εικαστικός και εκπαιδευτικός, η Έλενα απευθύνει μια πρόσκληση αλληλεπίδρασης με το σαγηνευτικό της σύμπαν. Το πορτφόλιό της είναι ένα ταξίδι μέσα από διαφορετικές επικράτειες που υπερβαίνουν τα παραδοσιακά μέσα, προσφέροντας φρέσκιες προοπτικές που διευρύνουν τα όρια της καλλιτεχνικής ζύμωσης. Η συζήτηση που πυροδοτεί η δουλειά της Έλενας εκτείνεται πέρα από τον καμβά, ενθαρρύνοντας προβληματισμό και διάλογο γύρω από τη φύση της αντίληψης, την πολυπλοκότητα της ταυτότητας και τις απεριόριστες δυνατότητες της δημιουργικότητας. Σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από οπτικά ερεθίσματα, η Έλενα Αναστασίου-Νεοκλέους ξεχωρίζει ως εικαστικός που μαγνητίζει το βλέμμα και διεγείρει το μυαλό, σημείο αναφοράς στα καλλιτεχνικά δρώμενα, δημιουργώντας συσχετισμούς και προκαλώντας συζητήσεις που υπερβαίνουν τους τοίχους των γκαλερί.

Δήλωση Έλενας Αναστασίου Νεοκλέους: “Μέσα από την καλλιτεχνική εξερεύνηση In Bound, εγκύπτω στον πολύπλοκο χορό των αντιφάσεων που καθορίζουν τις εμπειρίες των γυναικών καθώς συνταιριάζουν πολυπρόσωπους ρόλους. Πάνω σε βαθύ μαύρο ή ελκυστικό μπεζ φόντο, αυτά τα έργα αποκαλύπτουν τη δυαδικότητα της θηλυκότητας: τη δύναμη και την ευθραυστότητά της. Η σκόπιμη αλληλεπίδραση οργανικών γεωμετρικών σχημάτων πάνω στο συγκεκριμένο φόντο λειτουργεί ως εικαστική μεταφορά του πολυσύνθετου ψυχολογικού τοπίου που διέρχονται οι γυναίκες.
Παλ γκρίζες αποχρώσεις και διαβαθμίσεις του μπλε εμφυσούν ζωή στις συνθέσεις μαζί με εξάρσεις γήινων τόνων, αντανακλώντας το φάσμα των συναισθημάτων που είναι εγγενή στη γυναικεία εμπειρία. Οι συνθέσεις, συχνά οργανωμένες σε κάθετα ή οριζόντια μοτίβα, συμβολίζουν τις διαρκείς διελκυστίνδες που οι γυναίκες καλούνται να διαχειριστούν.
Τα έργα της σειράς In Bound συνυφαίνουν ακρίβεια και ρευστότητα, αντικατοπτρίζοντας το σθένος και την προσαρμοστικότητα που επιστρατεύουν οι γυναίκες για να διατηρήσουν την ισορροπία καθώς διεκπεραιώνουν πολυάριθμες ευθύνες. Στο τέλος, η συγκεκριμένη σειρά έργων απευθύνει πρόσκληση για μια ενατένιση της λεπτής ισορροπίας ανάμεσα στην έντονη προσήλωση και τους ρυθμούς μιας ζωής σε διαρκή κίνηση.
Η πρόθεσή μου είναι αυτά τα έργα τέχνης να αντηχήσουν στα μύχια των θεατών και να γίνουν έναυσμα ενδοσκόπησης γύρω από τις εμπειρίες της επαφής, της απόσπασης, και τα περίπλοκα στρώματα της θηλυκότητας: ένα υφαντό φτιαγμένο με σθένος, αντοχή, και την ομορφιά της μοναδικής ανθρώπινης ιδιότητας”

May be an image of xray and text that says 'L INBOUND ELENA ANASTASIOU NEOCLEOUS 23rd February 16th March 2024 LUMIÈRE CONT MPORARY ART GALLERY'

Elena Anastasiou-Neocleous, a luminary in the realm of fine art, crafts a visionary narrative through a diverse and captivating body of work. Her distinctive background merges business acumen with fine artistry, orchestrating a mesmerizing exploration of perception, identity, and creativity. Against bold backdrops, each stroke and contour contributes to a harmonious visual symphony, inviting viewers into a world where focus intensifies, and introspection becomes an immersive journey.

What distinguishes Elena’s artistry is her ingenious use of everyday domestic items, transformed into conduits of profound expression. This transformative approach challenges norms, prompting viewers to reconsider the ordinary and find art in the mundane. Whether through subtle curves or stark contrasts, Elena’s work prompts a re-evaluation of the familiar, infusing it with layers of new meaning.

Her technique, delicately balancing tradition and experimentation, weaves disparate elements into a cohesive visual narrative. It’s a bridge between conventional artistic norms and avant-garde exploration, a testament to her ability to seamlessly marry traditional artistry with contemporary ingenuity. Each piece reflects this duality, defying categorization and inviting contemplation.

As an artist and educator, Elena extends an invitation to engage with her captivating universe. Her portfolio is a journey through realms that transcend traditional mediums, offering fresh perspectives and pushing the boundaries of artistic engagement. The conversation sparked by Elena’s work extends beyond the canvas, encouraging contemplation and dialogue about the nature of perception, the complexity of identity, and the limitless possibilities of creativity. In a world awash with visual stimuli, Elena Anastasiou-Neocleous emerges as an artist whose work captivates the eye and stimulates the mind, a beacon in the art world creating connections and sparking conversations far beyond gallery walls.

Artist Statement: “In my artistic exploration of “In Bound” I delve into the intricate dance of contrasts that defines the experiences of women navigating multifaceted roles. Against backgrounds of deep black or inviting beige, these artworks unveil the duality of femininity—both its strength and vulnerability. The intentional interplay of organic geometric shapes against these backdrops serves as a visual metaphor for the complex psychological landscape that women navigate.
Muted greys and serene blues, and bursts of earth hues breathe life into the compositions, reflecting the spectrum of emotions inherent to the female experience. The compositions, often organized into vertical or horizontal patterns, symbolize the relentless balancing act women face.
“In Bound” intertwines precision and fluidity to mirror the inner strength and adaptability that women employ to maintain equilibrium while juggling numerous responsibilities. Ultimately, this series extends an invitation to contemplate the delicate balance between intense concentration and the rhythms of a life lived in constant motion.
My intention is for these artworks to resonate deeply with viewers, sparking introspection about their experiences of connection, detachment, and the intricate layers of femininity— a tapestry woven with strength, resilience, and the beauty of being uniquely human”.

Πηγή: skalatimes.com

Σχετικά νέα

X
Translate »