ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Νέα διαδικασία για έλεγχο λιποπαγίδων σε επαγγελματικούς χώρους εστίασης από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας

Σύμφωνα με τον Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο, απαγορεύεται σε δημόσια υπόνομο η διοχέτευση οποιοδήποτε λυμάτων, υδάτων ή απορριμματικών υγρών, τα οποία περιέχουν λίπη ή έλαια, γαλακτοποιημένα ή μη, σε συγκέντρωση μεγαλύτερη των 100 ppm σε βάρος.

Λύματα που η συγκέντρωση τους σε λίπη η έλαια δύναται να είναι μεγαλύτερη του πιο πάνω ορίου αποτελούν απορριμματικά υγρά τα οποία διοχετεύονται στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα από επαγγελματικές κουζίνες.

Για τον πιο πάνω λόγο, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας απαιτεί την εγκατάσταση σε επαγγελματικούς χώρους εστίασης και ετοιμασίας φαγητού, παγίδας ανάσχεσης λίπους, λαδιών και αδρανών υλικών (λιποπαγίδα).

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 η πιο πάνω απαίτηση αποτελεί προϋπόθεση για έκδοση Υγειονομικού Πιστοποιητικού Λειτουργίας από την Αρμόδια Αρχή (Υγειονομική Υπηρεσία Δήμου Λάρνακας).

Για εξέταση της υγειονομικής συμμόρφωσης από την Αρμόδια Αρχή, απαιτείται όπως εξασφαλιστεί Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας Λιποπαγίδας η οποία εκδίδεται μετά από υποβολή Αίτησης Ελέγχου Λιποπαγίδας στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας.

Η Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας έχει ισχύ για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης και μπορεί να ακυρωθεί κατόπιν τυχαίου δειγματοληπτικού ελέγχου, εάν η λιποπαγίδα δε βρίσκεται σε καλή λειτουργική κατάσταση.

Τεχνικές προδιαγραφές/πληροφορίες δίδονται στο Έντυπο Αίτησης Ελέγχου Λιποπαγίδας στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας www.lsdb.org.cy

Για θέματα σχετικά με τον έλεγχο και την εξασφάλιση της Βεβαίωσης, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Χαράλαμπο Παπανικολάου είτε τηλεφωνικώς στο 24653924 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο om@lsdb.org.cy.

 

Υποβολή αίτησης για παραχώρηση βιολογικής λάσπης σε γεωργούς

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας δέχεται αιτήσεις από 1η έως 31 Ιανουαρίου 2024 για παραχώρηση επεξεργασμένης βιολογικής λάσπης σε γεωργούς (παραχωρήσεις έτους 2024).

Παραχώρηση λάσπης από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας θα γίνεται μόνο κατόπιν αιτήσεως και εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του Συμβουλίου. Η παραχώρηση θα γίνεται με κατανομή της διαθέσιμης ποσότητας ανά γεωργό και προτεραιότητα θα έχουν γεωργοί που δεν παρέλαβαν λάσπη τα προηγούμενα έτη.

Έντυπα αιτήσεων μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα του ΣΑΛ στο σύνδεσμο https://www.lsdb.org.cy/ypovoli-aitisis-gia-parachorisi-laspis-se-georgous/ ή δια χειρός από το Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση om@lsdb.org.cy ή δια χειρός στο Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Λάρνακας. Με την υποβολή αίτησης δίδεται Βεβαίωση Παραλαβής Αίτησης από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας.

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία δικαιολογητικά και να φέρουν την έγκριση της οικείας Τοπικής Αρχής.

Εκπρόθεσμες ή με ελλιπή στοιχεία αιτήσεις, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Σχετικά νέα

X
Translate »