Γενικά

“Μια οικονομία την υπηρεσία των ανθρώπων” Η δεύτερη σημαντική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η ΕΕ έχει ως στόχο μια κοινωνική οικονομία της αγοράς, η οποία θα οδηγήσει στη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων. Μια οικονομία μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών μόνο όταν είναι σταθερή. Για τον σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ. Είναι επίσης σημαντικό να ολοκληρωθεί η Ένωση Κεφαλαιαγορών και να εμβαθύνει η Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

 

Η τόνωση των επενδύσεων θα οδηγήσει στην αύξηση των θέσεων εργασίας. Αξιοποιώντας την επιτυχία του σχεδίου Γιούνκερ, το πρόγραμμα InvestEU θα ενισχύσει περαιτέρω τις επενδύσεις, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και θα κινητοποιήσει τουλάχιστον 650 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Θα συγκεντρώσει στο ίδιο πλαίσιο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλα 13 χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που επί του παρόντος παρέχουν στήριξη για επενδύσεις, καθιστώντας τη χρηματοδότηση της ΕΕ απλούστερη και αποτελεσματικότερη.

 

 

Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας

http://eudirectlarnaca.eu

Πλατεία Βασιλέως Παύλου

Τηλ.: 24620993

 

Πηγή:https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people_el

Σχετικά νέα

X
Translate »