ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Μετάβαση του ΣΑΛ σε ένα έξυπνο , ψηφιακό και πράσινο

Στα πλαίσια της συμμετοχής του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας στο «Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» και της χρηματοδότησης του Οργανισμού από το «Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» που ανέρχεται στα €5.200.000,00 έχει τοποθετηθεί πινακίδα σε εμφανές σημείο στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Η παρέμβαση του ΣΑΛ αφορά στη «Μετάβαση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας σε ένα έξυπνο, ψηφιακό και πράσινο Οργανισμό» και αποτελείται από μια σειρά έργων τα οποία έχουν δρομολογηθεί και με την ολοκλήρωση τους θα επιτευχθεί ο στόχος του Οργανισμού. 

Σχετικά νέα

X
Translate »