Γενικά

Μετακινούνται τα κεντρικά ταμεία του ΣΑΛ

Με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, από 1η Ιουλίου 2021, οι πληρωμές των αποχετευτικών τελών με φυσική παρουσία, θα γίνονται ΜΟΝΟ στα ταμεία του ΣΑΛ στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Δημότη (ΚΕΔ) Λάρνακας, στην οδό Ανδρέα Μιαούλη, αρ. 11, Πάροδος Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ (τηλ. 24 653896 / 24 653897).

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Υπενθυμίζεται ότι στο ΚΕΔ παρέχονται επίσης οι ακόλουθες υπηρεσίες:

Έκδοση βεβαιώσεων για σκοπούς μεταβίβασης
Αλλαγή στοιχείων επικοινωνίας
Δημιουργία αυτόματης τραπεζικής εντολής για αποπληρωμή
τελών
Διακανονισμοί καθυστερημένων οφειλών

Διευκρινίζεται ότι πληρωμές για θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας (π.χ. άδεια σύνδεσης, αίτηση για εγκατάσταση νέας Δημόσιας Υπονόμου Οικοδομής <Δ.Υ.Ο.> κτλ) θα εξακολουθούν να γίνονται αποδεχτές ΜΟΝΟ στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΑΛ (Γωνία Ήρας & Φώτη Κόντογλου, τηλ. 24 815222 εσωτ. 117).

Σχετικά νέα

X
Translate »