ΠΡΟΣΩΠΑ

MedWaste: Να καταστεί η Κύπρος κόμβος διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων

Η MedWaste ξεκίνησε την λειτουργία της το 2016. Ιδρυτής της ένας millennial ο Γιώργος Βούβακος, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. Η ιδέα της εταιρείας γεννήθηκε όταν ο Γιώργος Βούβακος εντόπισε το κενό που υπήρχε στη βιομηχανία των ιατρικών αποβλήτων την εποχή που δούλευε στον κόσμο τον ιατρικών εντύπων.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Η εταιρεία απασχολεί 12 άτομα και έχει επτά οχήματα στον στόλο της για παραλαβή και μεταφορά. Επεξεργάζεται 50, περίπου, τόνους αποβλήτων τον μήνα, με τον μεγαλύτερο όγκο να προέρχεται από τα δημόσια νοσηλευτήρια, καθώς έχει κερδίσει τη σύμβαση του δημοσίου για τα επόμενα τέσσερα χρόνια από κοινού με εταιρεία που εδρεύει στη Λεμεσό. «Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ανταγωνιστική σήμερα η αγορά μας, καθώς υπάρχει χώρος για όλες τις εταιρείες. Είναι τόσο μεγάλος ο όγκος της δουλείας, που μπορούν να δουλέψουν όλοι», σημειώνει.
 

Στην Κύπρο, ο Περί Αποβλήτων Νόμος του 2011 τοποθετεί τις παραμέτρους για τη λειτουργία της βιομηχανίας και ορίζει τους κανονισμούς τους οποίους πρέπει να ακολουθούν οι παραγωγοί των αποβλήτων. Ο νόμος επιβάλει στις υγειονομικές μονάδες να αναθέτουν τη διαχείριση σε αδειοδοτημένες εταιρείες, ενώ παρέχει μια εκτενή λίστα για το τι θεωρείται ιατρικό απόβλητο. Αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σύριγγες, νυστέρια, επιδέσμους, ανθρώπινο και ζωικό ιστό, γάντια μιας χρήσης, φίλτρα διύλισης και ορθοσκόπια.

Η MedWaste αναλαμβάνει, ως επί το πλείστον, τη διαχείριση απόβλητων με μολυσματικό φορτίο και η επικινδυνότητα που παρουσιάζει η συγκεκριμένη κατηγορία της επιβάλλει να ακολουθεί τον νόμο κατά γράμμα. «Δεχόμαστε αυστηρούς ελέγχους κι έτσι πρέπει, καθώς έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινες ζωές», τονίζει ο ίδιος.

Η διαδικασία διαχείρισης ξεκίνα από το νοσοκομειακό προσωπικό, το οποίο πρέπει να διαχωρίσει τα απόβλητα στα σωστά δοχεία πριν μεταφερθούν στα σημεία συλλογής. Αφού ζυγιστούν, παραδίδεται πιστοποιητικό παραλαβής και μεταφέρονται με οχήματα – ψυγεία στη μονάδα όπου φυλάσσονται στη συντήρηση.

Στη MedWaste η επεξεργασία γίνεται με τη χημική μέθοδο σε μηχανήματα κλειστού τύπου. Τα απόβλητα τεμαχίζονται σε μικρά κομμάτια για να γίνουν μη αναγνωρίσιμα και ψεκάζονται με μία χημική ουσία που αδρανοποιεί το μικροβιολογικό φορτίο. Ακολουθεί η ανάδευση με μεγάλες ποσότητες νερού και γίνεται διαχωρισμός των στερεών από τα υγρά. Στη συνέχεια τα στερεά μεταφέρονται στις διάφορες μονάδες που παραλαμβάνουν τα οικιακά απόβλητα και τα υγρά σε άλλες για περαιτέρω επεξεργασία.

«Η όλη διαδικασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες από τη στιγμή της παραλαβής, καθώς αν τα απόβλητα μολυσματικού χαρακτήρα παραμείνουν εκτεθειμένα εκτός ψυγείου, για περισσότερο από 48 ώρες, αρχίζουν να αναπτύσσονται διάφορα μικρόβια».

Οι πιο σημαντικές προκλήσεις, που παρουσιάζονται στον τομέα των ιατρικών αποβλήτων ανά το παγκόσμιο, αφορούν στη συμμόρφωση των παραγωγών με τις σχετικές νομοθεσίες. Στην Κύπρο, ενώ σε γενικές γραμμές οι υγειονομικές μονάδες ακολουθούν τις σωστές διαδικασίες, οι περιπτώσεις των παραβάσεων δεν είναι λίγες. Είτε λόγω έλλειψης κεφαλαίου είτε από αδιαφορία, μερικές κλινικές μικρού μεγέθους αναλαμβάνουν μόνες τους τη μεταφορά και την απόρριψη των αποβλήτων τους, εξηγεί ο κ. Βούβακος: «Η παράνομη αυτή διαχείριση έχει επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, αφήνοντας την ίδια ώρα εκτεθειμένες σε βαριά πρόστιμα τις κλινικές που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία».

Ένα ακόμα πρόβλημα, που παρατηρείται συχνά, είναι ο λανθασμένος τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαλογή των αποβλήτων στα σωστά δοχεία από το νοσοκομειακό προσωπικό. «Καταβάλλεται προσπάθεια να γίνουν όλοι καλύτεροι στο συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά χρειάζεται περαιτέρω εκπαίδευση των εργαζομένων κι αυτή αποτελεί επιτακτική ανάγκη, καθώς η ορθή διαλογή και μεταφορά του μολυσματικού φορτίου στα σημεία συλλογής προστατεύουν από την εξάπλωση μικροβίων».

Μεγάλο πρόβλημα, επίσης, παρουσιάζεται στη διαχείριση των οικιακών φαρμάκων. Σε αντίθεση με τις πλείστες χώρες του Δυτικού Κόσμου, η Κύπρος δεν διαθέτει σχετικό νόμο, με αποτέλεσμα τα φάρμακα από τα σπίτια να καταλήγουν στις αποχετεύσεις ή στα σύμμεικτα σκουπίδια. Το άναρχο αυτό σκηνικό αφαίρει τεράστιο κομμάτι ενασχόλησης από τη βιομηχανία, αφήνοντας παράλληλα ένα σοβαρό αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προωθεί σήμερα διάφορες ενέργειες, που στόχο έχουν την αλλαγή της πιο πάνω νοοτροπίας.

Βασική προτεραιότητα της MedWaste, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλό της, αποτελεί η ανάπτυξη και η περαιτέρω ενδυνάμωση της μονάδας που διαθέτει με νέες μεθόδους και τεχνικές επεξεργασίας. Στα σχέδια της περιλαμβάνεται η επέκταση σε νέες αγορές γειτονικών χωρών, όπως ο Λίβανος και η Λιβύη, όπου το έδαφος είναι πρόσφορο για τον συγκεκριμένο τομέα. Στόχος της εταιρείας είναι να μετατραπεί το νησί μας σε κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων: «Μέσα στο 2019 θα λειτουργήσει στη χώρα μας μεγάλος αποτεφρωτήρας. Οπόταν, με τη νέα δυναμικότητα που θα αποκτήσουμε, θα μπορούμε να κάνουμε ακόμα και εισαγωγή φαρμάκων για καταστροφή. Την ίδια ώρα, όμως, θα πρέπει να εγκύψουμε με αυστηρότητα στη θέσπιση και την τήρηση κανονισμών και νομοθεσιών που αφορούν στην όλη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων από τους επαγγελματίες του τομέα αλλά και τους πολίτες γενικότερα».

Στην Κύπρο η νομοθεσία δεν καλύπτει τη διαχείριση των οικιακών φαρμάκων, με αποτέλεσμα αυτά να καταλήγουν στις αποχετεύσεις Ή στα σύμμεικτα σκουπίδια, αφήνοντας ένα σοβαρό αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Σήμερα η εταιρεία επεξεργάζεται 50, περίπου, τόνους ιατρικών αποβλήτων τον μήνα, με τον μεγαλύτερο όγκο να προέρχεται από τα δημόσια νοσηλευτήρια

Επιστημονικός Συνεργάτης: IMR, Χορηγός Επικοινωνίας: Alpha Κύπρου, Partners: PwC, Cyta, Bank of Cyprus

Σχετικά νέα

X
Translate »