Οικονομία

Μαρίνα Λάρνακας: Ο επενδυτής θα καθορίζει πλέον τα τέλη

Η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισε την Πέμπτη υπέρ της κατάργησης των υφιστάμενων περί Ρυθμίσεως της Μαρίνας Λάρνακας (Καταβλητέα Δικαιώματα) Κανονισμών.

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού βουλευτής του ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννης, είπε ότι έχει αλλάξει το καθεστώς διαχείρισης της μαρίνας έχει πάει σε ιδιώτη επενδυτή και έτσι καταργούνται οι κανονισμοί βάσει των οποίων το Υφυπουργείο Τουριστμού είχε την ευθύνη να καθορίζει και τα τέλη.  Ως εκ  τούτου τώρα τα πάντα μένουν στον διαχειριστή επενδυτή της μαρίνας, είπε, και σημείωσε ότι έχουν λυθεί κάποια μικροπροβλήματα που έχρηζαν περαιτέρω διαβούλευσης με κάποιους φορείς στο πλαίσιο ενός καλού διαλόγου.

Υπέρ των κανονισμών ψήφισαν 40 βουλευτές από τους 41 παρόντες.

Σύμφωνα με την Έκθεση της Επιτροπής, σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 4 και 5 του περί Ρυθμίσεως Μαρίνων Νόμου, είναι η κατάργηση των υφιστάμενων περί Ρυθμίσεως της Μαρίνας Λάρνακας (Καταβλητέα Δικαιώματα) Κανονισμών, οι οποίοι ρυθμίζουν την καταβολή των δικαιωμάτων για τη χρήση της μαρίνας και των εγκαταστάσεών της, καθώς και για αγαθά, πράγματα, υπηρεσίες ή διευκολύνσεις που παρέχονται ή διατίθενται εντός αυτής.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, η κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών κρίνεται αναγκαία, διότι από την 1η Απριλίου 2022 η διαχείριση και λειτουργία της Μαρίνας Λάρνακας ανατέθηκε σε ιδιώτη επενδυτή (Kition Ocean Holdings), για την ενιαία ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας και ως εκ τούτου το Υφυπουργείο Τουρισμού έπαυσε να ενεργεί ως διαχειριστής της Μαρίνας Λάρνακας και να έχει την εξουσία εφαρμογής των πιο πάνω κανονισμών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 1 (Ο περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022), 2 (Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022), 3 (Οι περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022), 5 (Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022) και 6 (Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεις Καύσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022) αναβλήθηκαν.

Σχετικά νέα

X
Translate »