Κοινωνία

Μ. Κυρατζή: Σε πορεία πλήρους αναδιοργάνωσης οι ΥΚΕ

Συχνά-πυκνά οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας(YKE) βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα για περιστατικά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Οικογένειες σε εξαθλίωση, παιδιά σε τραγικό περιβάλλον, εικόνες που δεν τιμούν το κράτος. Αποκορύφωμα ήταν η τραγική κατάληξη που είχε η περίπτωση με τον 15χρονο Στυλιανό, μια υπόθεση που έδειξε την ανεπάρκεια των υπηρεσιών, τα κενά στον χειρισμό τέτοιων περιστατικών και κυρίως την ασυνεννοησία εμπλεκομένων. Η διευθύντρια των ΥΚΕ Μαρία Κυρατζή, σε μια εκ βαθέων συνέντευξη στον «Φ», δεν κρύβεται πίσω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν διαχρονικά οι Υπηρεσίες, παραδέχεται ότι πολλά πρέπει ν’ αλλάξουν και να αναδιοργανωθούν, μιλά για ξεκαθάρισμα ρόλων με άλλες υπηρεσίες και κάνει λόγο για ελλείμματα στο να μπορούν να ανταποκριθούν σε όλα. Σήμερα οι ΥΚΕ βρίσκονται σε μια πορεία μεγάλης αναδιοργάνωσης με στόχο τριετίας και με κονδύλι €7,5 εκατ., ενώ παράλληλα προωθείται ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα σε συνεργασία με πέντε δήμους ως «κανείς να μη μένει μόνος του». Όσον αφορά την κριτική που δέχονται οι ΥΚΕ, η κ. Κυρατζή τονίζει ότι είναι άδικο να βάλλεται συνεχώς το προσωπικό και τονίζει ότι εκεί που χρειάζεται επιβάλλονται ποινές.

-Ποια είναι η κατάσταση σήμερα στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και πού εστιάζονται τα κυριότερα προβλήματα;

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

– Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) μετρούν ήδη επτά δεκαετίες λειτουργίας και ανέκαθεν η αποστολή τους και το όραμά τους, όπως διαμορφώνονται σήμερα, είναι η διασφάλιση συνθηκών κοινωνικής συνοχής, κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής δικαιοσύνης στα πλαίσια παροχής κοινωνικής προστασίας για όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας έτσι ώστε να επιδιώκεται η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και η προώθηση των συμφερόντων ατόμων, οικογενειών και κοινοτήτων. Τούτου λεχθέντος, η προσφορά υπηρεσιών καθοδηγείται με τη διαμόρφωση των εκάστοτε κοινωνικών συνθηκών και προβλημάτων και η ανταπόκριση αντίστοιχα με τα διαθέσιμα μέσα και πόρους. Οι προκλήσεις και απαιτήσεις της εποχής μας είναι γεγονός ότι έχουν μετεξελίξει τα κοινωνικά προβλήματα ως σοβαρά, επείγοντα και πολυσύνθετα. Η διαφοροποίηση αρχών και αξιών, οι κλυδωνισμοί στις διαπροσωπικές σχέσεις και στη σημασία της ζωής, η κατάσταση και οι ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας και τα ζητήματα που προκαλούν τα διαζύγια, οι σύγχρονες εξαρτήσεις, η διαμόρφωση της ανεργίας, οι επιπτώσεις της πανδημίας και πολλά άλλα δημιουργούν απαιτήσεις για τον άνθρωπο που σε αρκετές περιπτώσεις, η στήριξη και η βοήθειά του για να μπορεί να ανταπεξέλθει είναι απαραίτητες. Περαιτέρω, οι τρέχουσες αλλαγές στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση του τόπου μας οδήγησαν οικογένειες και άτομα να αντιμετωπίσουν πολυσύνθετα σοβαρά προβλήματα περιλαμβανομένης και της απώλειας στέγης. Αυταπόδεικτα όλα αυτά δημιουργούν πρόσθετες ανάγκες και απαιτήσεις από τις ΥΚΕ για διαφοροποίηση και επέκταση των παρεμβάσεων. Αυτό αποδεικνύεται και από τα ζητήματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας που σχεδόν καθημερινά εμπλέκουν τις ΥΚΕ. Επίσης, σημαντικότατες πιέσεις στις ΥΚΕ τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί από τη συνεχώς αυξανόμενη ροή αιτητών ασύλου που αποτείνονται στις ΥΚΕ για υλικές συνθήκες υποδοχής και ασυνόδευτων ανηλίκων στην Κύπρο που θεωρούνται παιδιά που έχουν ανάγκη φροντίδας και προστασίας και λαμβάνονται υπό τη νομική φροντίδα του κράτους.

Η διαχρονική υποστελέχωση των ΥΚΕ επίτεινε τις δυσκολίες που υπάρχουν και συνδυαστικά με το αντικείμενο και τη φύση εργασίας δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις. Επιπλέον η εικόνα που έχει δημιουργηθεί στην πορεία των χρόνων για τις ΥΚΕ δυσκολεύει σημαντικά τόσο την παράδοση των υπηρεσιών όσο και το ίδιο το προσωπικό ιδιαίτερα σε απειλητικές καταστάσεις ή σε αυτές που απαξιώνουν την όλη παρέμβαση.

-Πιστεύετε ότι η προωθούμενη αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών θα βοηθήσει στην επίλυση αυτών των προβλημάτων;

– Το έργο της αναδιάρθρωσης των ΥΚΕ αποτελεί ένα πλαίσιο εκσυγχρονισμού των Υπηρεσιών για την παροχή προσβάσιμων, προσιτών, φιλικών και εξατομικευμένων κοινωνικών υπηρεσιών για ολιστική στήριξη του ατόμου και της οικογένειας, με ανθρωποκεντρικό, πολυθεματικό και αποτελεσματικό τρόπο που ουσιαστικά ταυτίζεται με το όραμα των ΥΚΕ. Πρόκειται για ένα συχρηματοδοτούμενο έργο για την τριετία 2021-2023, με μέχρι σήμερα προϋπολογισμό €7,5 εκατ., το οποίο ουσιαστικά θα επικαιροποιήσει και θα επανατοποθετήσει κύριους άξονες οργάνωσης και λειτουργίας των ΥΚΕ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των δράσεων, την αποκτώμενη εμπειρία των ΥΚΕ και τις νέες συνθήκες και ανάγκες της κοινωνίας, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ανάμεσα σε άλλα περιλαμβάνει την αξιολόγηση και ευθυγράμμιση των διαφόρων θεματικών, προγραμμάτων, διαδικασιών, εγχειριδίων/οδηγιών, νομοθεσιών, μηχανογραφημένου συστήματος κ.ά. με τις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών, προάγοντας ειδικότερα την πολυθεματικότητα και τις απαραίτητες συνέργειες καθώς και την ανάπτυξη και εφαρμογή μηχανισμού συστηματικής παρακολούθησης, αξιολόγησης και μέτρησης της ποσοτικής και ποιοτικής αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών, κατόπιν αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει ήδη ξεκινήσει και υλοποιείται σε φάσεις που η κάθε μία θα έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, με πρόθεση για συνέχιση των δράσεων που θα αναδειχθούν αποτελεσματικές και πέραν του 2023.

Στα πλαίσια της πρώτης φάσης προωθήθηκε η εργοδότηση αριθμού προσωπικού ορισμένου χρόνου για τις καίριες θεματικές ομάδες στήριξης των πολιτών και η ενίσχυση της πολυθεματικότητας με την προώθηση της μίσθωσης υπηρεσιών επαγγελματιών διάφορων ειδικοτήτων (ψυχολόγους κ.ά.) και τη θεσμοθέτηση κεντρικής και επαρχιακών πολυθεματικών ομάδων για την ολιστική αξιολόγηση και παρέμβαση ατόμων και οικογενειών. Παράλληλα, προωθήθηκε η εξασφάλιση συνοδών σύμφωνα με τις ανάγκες παιδιών, ατόμων με αναπηρίες σε ιδρύματα και οικογενειών. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η διαδικασία της αλλαγής διαπνέεται από εξωστρέφεια, διαφάνεια και επισταμένη ενημέρωση του πολίτη για τον ρόλο και τα προγράμματα των ΥΚΕ και τον τρόπο εξυπηρέτησής του.  Αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, καθότι σημαντικός αριθμός πολιτών καταλήγουν στις ΥΚΕ, με αιτήματα που αφορούν ουσιαστικά άλλες Υπηρεσίες. Με στοχευμένες ενέργειες, στις οποίες είναι σημαντικό να αναφερθεί η προσωπική επιδίωξη της ίδιας της υπουργού Εργασίας, τον περασμένο Νοέμβριο εργοδοτήθηκαν 27 μόνιμοι λειτουργοί Κοινωνικών Υπηρεσιών και 42 λειτουργοί στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου έργου για θέματα μετανάστευσης. Ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη η διαδικασία εξασφάλισης και αριθμού ιδρυματικών λειτουργών. Είναι σε εξέλιξη ενέργειες για προώθηση αρχικά πιλοτικού προγράμματος σε πέντε δήμους και συγκεκριμένα τους Δήμους Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Παραλιμνίου, για ένωση δυνάμεων στην εξυπηρέτηση του κάθε πολίτη ώστε «Κανένας να μη μείνει μόνος του».

-Συμφωνείτε με την κυοφορούμενη δημιουργία υφυπουργείου στο οποίο θα ενταχθούν οι ΥΚΕ;

– Η δημιουργία υφυπουργείου καταδεικνύει την αναγνώριση της έκτασης και σοβαρότητας των θεμάτων που πραγματεύονται οι ΥΚΕ, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του συστήματος πρόνοιας στα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για μια πρόσφατη πολιτική απόφαση η οποία χρειάζεται χρόνο να προωθηθεί έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει εποικοδομητικά.

–    Πόσες οικογένειες παρακολουθούνται σήμερα στην Κύπρο από τις Υπηρεσίες σας και πόσα παιδιά βρίσκονται υπό την κηδεμονία σας;

– Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία παγκύπρια φέτος τον Δεκέμβριο: βρίσκονταν 520 παιδιά υπό φροντίδα του κράτους, περιλαμβανομένων και μεγάλου αριθμού, ασυνόδευτων ανηλίκων που είναι τοποθετημένα είτε σε ανάδοχες οικογένειες είτε σε ιδρύματα παιδικής και εφηβικής προστασίας.  Σημειώνεται ότι οι αριθμός αυτός δεν είναι στατικός και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις κατά καιρούς ανάγκες παιδιών. Επιβλέπονται 3.000 οικογένειες, κάποιες με ανήλικα, στο πλαίσιο του προγράμματος συμβουλευτικής ανηλίκων, και άλλες για ζητήματα ενηλίκων στους οποίους παρέχεται συμβουλευτική ενηλίκων.  Άλλα σημαντικά στοιχεία είναι ο αριθμός 2.300 αναφορών για διάφορα ζητήματα που χρήζουν διερεύνησης, ενώ 1.711 περιπτώσεις βίας στην οικογένεια (περιλαμβανομένων και βίας ενάντια στα παιδιά) τυγχάνουν χειρισμού.

Διευκρινίζεται ότι τα παρουσιαζόμενα στοιχεία αφορούν μόνο στα συγκεκριμένα προγράμματα και δεν είναι αντιπροσωπευτικά για τον συνολικό φόρτο των Υπηρεσιών τον οποίο συναπαρτίζουν αριθμοί από τα υπόλοιπα προγράμματα και υποχρεώσεις των ΥΚΕ.

–  Ποια είναι η πολιτική των Υπηρεσιών σας σε σχέση με παιδιά που βρίσκονται σε προβληματικές οικογένειες;

– Κύρια επιδίωξη είναι η αξιολόγηση της κατάστασης της οικογένειας περιλαμβανομένης και της διερεύνησης των δυνατοτήτων και των δύο γονιών οι οποίοι έχουν εξίσου τη γονική ευθύνη για το παιδί τους.

Ταυτόχρονα, αξιολογείται κατά πόσο τα παιδιά τυγχάνουν φροντίδας και προστασίας και σε περιπτώσεις που οι οικογενειακές συνθήκες δεν τα διασφαλίζουν, τα παιδιά απομακρύνονται από την οικογένεια. Αυτό μπορεί να σημαίνει παραμέληση, κακομεταχείριση των παιδιών ή ακόμη και εγκατάλειψή τους από τους γονείς ή κηδεμόνες τους ή και κακή άσκηση του γονεϊκού τους ρόλου. Σημειώνεται όμως ότι η μετακίνηση παιδιών από τους φυσικούς γονείς επιδιώκεται όταν υπάρχουν σοβαροί λόγοι και αποτελεί το τελευταίο μέτρο που λαμβάνεται για τη διασφάλιση της προστασίας του παιδιού, αφού εξαντληθούν όλες οι προσπάθειες στήριξης της οικογένειας έτσι ώστε να παραμείνει το παιδί κοντά της.

Στα πιο πάνω παρατηρούνται ελλείμματα στις παραδοχές όταν συνεκτιμηθεί η σημερινή κατάσταση οικογενειών που από τη μία βιώνουν κρίση και σε κάποιες περιπτώσεις έχουν σημαντικά ζητήματα στα οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μελών τους και ιδιαίτερα των παιδιών και από την άλλη από πολλούς υπάρχει αντίληψη ότι σε καμία περίπτωση δεν προσφέρεται η απομάκρυνση παιδιών από αυτές.

«Κανένα παιδί δεν περισσεύει»

-Για την υπόθεση του 15χρονου Στυλιανού λέχθηκαν πολλά, έγινε έρευνα, διορίστηκαν ποινικοί ανακριτές και αναμένονται αποφάσεις. Τελικά θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα και να μην είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη;

– Η περίπτωση για την οποία γίνεται αναφορά αναντίρρητα αποτελεί ένα θλιβερό και ιδιαίτερα βεβαρημένο συναισθηματικά γεγονός. Στο παρόν στάδιο για την περίπτωση έχει ολοκληρωθεί το πόρισμα από τους ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές και έχει παραδοθεί στη Νομική Υπηρεσία. Ως εκ τούτου, η περαιτέρω δημόσια συζήτηση της περίπτωσης δεν εξυπηρετεί στο παρόν στάδιο. Γενικότερα, διατηρώ τη θέση ότι κανένα παιδί δεν περισσεύει και οι ενέργειες τόσο των ΥΚΕ όσο και όλων που έχουν ρόλο και ευθύνη στα ζητήματα που συνθέτουν την παιδική προστασία πρέπει να είναι επιστάμενες.

«Πρόγραμμα για παιδιά με διαταραχή διαγωγής»

-Αρκετά συχνά βλέπουμε παιδιά που βρίσκονται σε κρατικές δομές να εξαφανίζονται. Τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί δεν λαμβάνονται μέτρα ώστε ανήλικες να μη γυρίζουν στους δρόμους;

– Τα ιδρύματα παιδικής προστασίας που λειτουργούν παγκύπρια οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας είναι ανοικτού τύπου και καταβάλλεται προσπάθεια αυτά να προσομοιάζουν, όσο το δυνατόν περισσότερο, με το οικογενειακό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, τα παιδιά που φιλοξενούνται στις Στέγες/Ξενώνες  ακολουθούν καθημερινά πρόγραμμα δραστηριοτήτων και έχουν εξόδους ψυχαγωγίας, ανάλογα με την ηλικία και τον βαθμό ωριμότητάς τους, με συμμαθητές και φίλους. Η φυγή παιδιού εφηβικής ηλικίας δεν προκύπτει από τον χώρο διαμονής του αλλά από τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες του και γι’ αυτό παρατηρούνται και φυγές παιδιών από τις οικογένειές τους. Είναι φαινόμενο που παρατηρείται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για διάφορους λόγους. Σε περίπτωση που κάποιο παιδί δεν επιστρέψει την αναμενόμενη ώρα και δεν εντοπίζεται, οι ΥΚΕ συνεργάζονται με την Αστυνομία, ενώ παράλληλα διερευνώνται και τυγχάνουν διαχείρισης τα αίτια και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, μέσα από πολυθεματική συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς που έχουν αρμοδιότητα για τα παιδιά. Περαιτέρω θα συνδράμει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση η εξασφάλιση συνοδών και άλλων επαγγελματιών μέσω της αναδιάρθρωσης, ενώ έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία των ΥΚΕ συνέργεια με την Αρχή Αντιμετωπίσεων Εξαρτήσεων Κύπρου, για ανάπτυξη εξειδικευμένου προγράμματος για παιδιά με διαταραχή διαγωγής, αφού η διάγνωση αυτή αφορά την πλειονότητα των εν λόγω παιδιών.

«Άδικο και ανεδαφικό να αποδίδονται ευθύνες πριν τη διερεύνηση»

-Συχνά πυκνά οι Υπηρεσίες βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα όταν βγαίνουν στο φως περιπτώσεις άθλιων καταστάσεων που βιώνουν οικογένειες και κυρίως παιδιά. Δεν θα μπορούσε να γίνονται καλύτεροι χειρισμοί;

– Λαμβανομένων των αυξημένων απαιτήσεων, αυταπόδεικτα σκιαγραφείται το περιβάλλον και οι απαιτήσεις που καταλήγουν στις ΥΚΕ και οι συνθήκες στις οποίες επιτελείται η όλη εργασία, οι οποίες είναι δύσκολες και επιτακτικές. Σε αριθμό περιπτώσεων, οι οποίες δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, γίνονται καθοριστικές παρεμβάσεις στην παροχή βοήθειας και αντιμετώπισης δύσκολων ζητημάτων. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, είναι τουλάχιστον άδικο όλο το προσωπικό να βάλλεται συνεχώς. Οι λειτουργοί δίνουν καθημερινά εαυτόν και αξίζουν σεβασμού ως επαγγελματίες πρώτης γραμμής.  Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι παρεμβάσεις είναι επιτυχείς και δεν υπάρχουν θέματα που απαιτούν και άλλες ενέργειες όπως περαιτέρω στόχευση στην άμεση παρέμβαση, ενδελεχή διερεύνηση της παρέμβασης, ενίσχυση της αξιολόγησης και τεκμηρίωσης των εκθέσεων γεγονότων κ.ά.

Ωστόσο όπου μετά από διερεύνηση τεκμηριώθηκε πλημμελής άσκηση καθηκόντων δόθηκαν ποινές και αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση διαπραγματεύσιμο. Είναι άδικο και ανεδαφικό να αποδίδονται ευθύνες πριν τη διερεύνηση και αυτό έχει συμβάλει μαζί με τα πιο πάνω στην εξουθένωση των λειτουργών. Δεν πρόκειται για ανεπάρκεια επαγγελματιών αλλά για αύξηση της απαίτησης, της ανάγκης, του χρόνου που απαιτείται για κάθε περίπτωση, του τρόπου που τεκμηριώνεται η παρέμβαση, την αύξηση των ελέγχων και της διοικητικής επάρκειας, την προώθηση της εκπαίδευσης, τη βελτίωση των διαδικασιών, τον εκσυγχρονισμό των νομοθεσιών και του θεσμικού πλαισίου κ.ά.

Το γεγονός ότι οι ΥΚΕ, παρά τη δική τους επιβάρυνση, δεν προβάλλουν δημόσια περιπτώσεις που έχουν καθημερινά και θετική έκβαση αφήνει περιθώρια εντυπώσεων ότι μόνο ατελέσφορες καταλήξεις υπάρχουν, που σε καμία περίπτωση δεν είναι η πραγματικότητα. Επιπλέον σε περιπτώσεις που εκτίθενται δημόσια τόσο στη βάση τήρησης της δεοντολογίας όσο και διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων, δεν συζητούνται δημόσια, οπότε εκείνο που αφήνει εντυπώσεις είναι τα βεβαρημένα συναισθηματικά γεγονότα.

– Εκτιμάτε ότι στοχοποιούνται οι Υπηρεσίες για διαχρονικά κενά και αδυναμίες; 

– Στις ΥΚΕ αποδίδονται και αναμένονται πολλά. Και για τον σκοπό αυτό οι Υπηρεσίες εκτός από την παραδοχή προχωρούν σε αλλαγή που αυταπόδεικτα και πρώτιστα δηλώνουν ότι πολλά πρέπει να αλλάξουν και άλλα να αναδιαρθρωθούν. Ωστόσο, έχοντας αναφέρει αυτό, διευκρινίζεται ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό να αποδοθούν στις ΥΚΕ άλλα σημαντικά κενά στο θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην κοινωνική πρόνοια.  Ανάμεσα σε άλλα απαιτούνται εκσυγχρονισμός και από άλλες Υπηρεσίες για κάλυψη σημαντικών αναγκών που έχουν οι περιπτώσεις σήμερα, επενδύσεις στην πρόληψη και στην παιδεία, επανακαθορισμός αρμοδιοτήτων και ξεκαθάρισμα ρόλων που είναι ευδιάκριτα και συγκεκριμένα και στους πολίτες κ.ά. Επίσης παρατηρείται ότι η προβολή συναισθηματικά δύσκολων γεγονότων (που αποτελεί τον μεγαλύτερο φόβο πολλών ανθρώπων, όπως π.χ. αποτυχία στον ρόλο ως γονέας, χρήση ουσιών στην οικογένεια, απομάκρυνση παιδιού κ.ά.) συγκεντρώνει αμέσως την αποδοχή του κόσμου και την κατακραυγή στις Υπηρεσίες. Λόγω και των περιορισμών που έχουν στην παρουσίαση δεδομένων, καταλήγουν σε κάποιες περιπτώσεις να «είναι ο εύκολος στόχος».

– Θεωρείτε άδικες τις επικρίσεις των ΜΜΕ και κατ’ επέκταση των πολιτών κατά του Γραφείου Ευημερίας για την καθυστερημένη ή ελλιπή αντίδρασή του σε περιπτώσεις που χρήζουν παρέμβασης;

– Επιπρόσθετα σημειώνονται οι πιο κάτω διαπιστώσεις: Λόγω πολύπλευρων και σύνθετων αναγκών των παιδιών και οικογενειών, η προώθηση της πολυθεματικής αντιμετώπισης αποκτά σήμερα παρά ποτέ πρόσθετη αξία καθότι διασφαλίζει τη σφαιρική κάλυψη των αναγκών των εξυπηρετούμενων, οπότε η προσπάθεια του εκσυγχρονισμού πρέπει ν’ αφορά όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες καθότι οι αδυναμίες και τα ελλείμματα που εντοπίζονται δεν είναι μόνο ζητήματα που αφορούν στις ΥΚΕ. Επειδή οι ΥΚΕ είναι ορατές, έχουν ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων αλλά και συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό αιτημάτων και περιπτώσεων, παρατηρούνται ελλείμματα στο να μπορούν να ανταποκριθούν σε όλα. Για αυτό προωθήθηκε η ενίσχυση της στελέχωσης, η επένδυση στην εκπαίδευση και στην αξιολόγηση και η συνέργεια με τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ) για διαχείριση κάποιων περιπτώσεων έτσι ώστε να εξυπηρετείται ταυτόχρονα ο άμεσος εντοπισμός του πολίτη, η εξυπηρέτησή του και η κατάληξη στις Υπηρεσίες περιπτώσεων σοβαρών που δεσμεύονται διά Νόμου.

Στόχος δεν είναι η αλληλοκατηγορία των Υπηρεσιών καθότι αυτό θα κλονίσει το αίσθημα ασφάλειας των ευάλωτων συνανθρώπων μας, αλλά η προώθηση συνεργασιών που θα οδηγήσουν την κάθε Υπηρεσία στη δική της ανάπτυξη.  Για τον σκοπό αυτό, τείνουμε το χέρι βοήθειας σε όλους τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, Επιτρόπους (π.χ. η πρωτοβουλία με τον Αρχηγό Αστυνομίας για τις φυγές παιδιών, με την Επίτροπο Προστασίας του Παιδιού για το εργαλείο εκτίμησης του συμφέροντος του παιδιού), Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.ά. Επιπρόσθετα είναι επιθυμητό όπως η συνεργασία μας με τα ΜΜΕ επεκταθεί με τρόπο που να μην επικεντρώνεται μόνο σε δύσκολα και βεβαρημένα περιστατικά. Η εν λόγω κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα την «απομάκρυνση» των πολιτών από τις ΥΚΕ οι οποίες δεν θα μπορούν να παρεμβαίνουν χωρίς επηρεασμό, έγκαιρα και αποτελεσματικά.

-Σήμερα πόσες υποθέσεις χειρίζεται ένας λειτουργός του Γραφείου σας και πόσες ένας λειτουργός σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης;

– Η σύγκριση μεταξύ χωρών είναι δύσκολο να γίνει, δεδομένου ότι κάθε χώρα έχει διαφορετικό σύστημα πρόνοιας. Για παράδειγμα, σε κάποιες χώρες διάφορα ζητήματα που αυτή τη στιγμή διαχειρίζονται οι ΥΚΕ τυγχάνουν χειρισμού από τοπικές Αρχές.  Επίσης ανάλογα με το αντικείμενο της εργασίας και το τι απαιτείται, διαμορφώνεται και ο αντίστοιχος αριθμός περιπτώσεων. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας τον μεγάλο φόρτο εργασίας έχουν επιδιωχθεί σειρά ενεργειών όπως παρουσιάζονται ανωτέρω.

Σχετικά νέα

X
Translate »