Αναπτυξιακά Έργα

Λάρνακα: Βάζει μπροστά για τον δικό της Μόλο

Πηγή: dialogos.com.cy

Μεγαλεπήβολα σχέδια 100 εκατομμυρίων ευρώ για επίχωση παραλίας και εντυπωσιακά έργα

Όλα όσα επιχειρεί να βάλει τώρα στο χαρτί ο Δήμος Λάρνακας προβλέπονται στο νέο Σχέδιο Περιοχής, στο οποίο περιγράφεται ο στρατηγικός στόχος ο οποίος πρέπει τώρα να τεθεί με λεπτομέρεια.

Ο δημοτικός μηχανικός του Δήμου Λάρνακας, Ανδρέας Καρακατσάνης, ανέφερε στη «Χ» ότι τελικό όραμα είναι η δημιουργία, με βάση την επίχωση, μιας παραλιακής πλατείας, ανοικτής για το κοινό, στα πρότυπα του Μόλου της Λεμεσού. Η επίχωση έχει υπολογιστεί στα 100 μέτρα από τα όρια των τεμαχίων όπου βρίσκονται σήμερα οι εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών προς τη θάλασσα. Το έργο αυτό θα καλύψει τα 45-50 μέτρα ακτής που υπολογίζεται ότι έχει χαθεί λόγω της διάβρωσης και άλλα 50 μέτρα για να δημιουργηθεί η βάση για τα έργα που θ’ ακολουθήσουν.

Πολυλειτουργικό Πάρκο και Προκυμαία

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τον Μόλο της Λάρνακας περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Περιοχής, το οποίο δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2020 και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2022. Στο κεφάλαιο «Έργα Προτεραιότητας», η επίχωση και η διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου με παραλιακή προκυμαία κατατάσσονται στα «Έργα Άμεσης Προτεραιότητας» που αποτελούν την πρώτη φάση.

Υπό τον τίτλο «Διαμόρφωση Παραλιακού Μετώπου», το Σχέδιο Περιοχής αναφέρει ότι με βάση σχετικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί με σκοπό την προστασία της ακτογραμμής από τη διάβρωση, προκύπτει η ανάγκη θωράκισης του μεγαλύτερου μέρους της παραλίας. Σε συνδυασμό με τα αναγκαία έργα ακτοπροστασίας και κατόπιν εκπόνησης ειδικής Ακτομηχανικής Μελέτης, το σχέδιο προβλέπει τη διενέργεια επίχωσης και τη διαμόρφωση δημοσίου παραλιακού χώρου, ο οποίος μέσα από τον κατάλληλο σχεδιασμό θα παρέχει, πέρα από την προστασία του παράκτιου χώρου, και τη δυνατότητα δημιουργίας ενός πολυλειτουργικού πάρκου κατά μήκος της παραλίας, το οποίο να προσφέρεται για πολλαπλές χρήσεις και δραστηριότητες.

Η ταυτότητα των χώρων, σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό, θα καθοριστεί από την ποικιλία των δαπεδοστρώσεων, τοποθέτηση πρασίνου και δημιουργία κήπων στις ασφράγιστες επιφάνειες, κατάλληλα χωροθετημένα σκίαστρα με τη χρήση ποικιλίας υλικών (π.χ. εμφανούς σκυροδέματος, ξύλου και μετάλλου), κανάλια, πίδακες και συντριβάνια. Προβλέπονται επίσης στο επίπεδο των προνοίων του Σχεδίου Περιοχής πλωτές κατασκευές/ πλατφόρμες για σκοπούς δημιουργίας καθιστικών χώρων αλλά και ενεργού ψυχαγωγίας σε σχέση με τη θάλασσα.

Τα κατασκευαστικά έργα θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο ειδικού ενιαίου σχεδιασμού και επιβολής όρων υλοποίησής τους κατά την αδειοδότηση των αναπτύξεων, ούτως ώστε να δεσμευτούν και οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών ακινήτων για να μπορέσει να εκτελεστεί ο ενιαίος σχεδιασμός.

Το δεύτερο μέρος των προτεινόμενων έργων άμεσης προτεραιότητας αφορά στη διαμόρφωση/συμπλήρωση δρόμων πρωταρχικής σημασίας και βασικού δευτερεύοντος οδικού δικτύου, το οποίο παραμένει ημιτελές.

Στοιχεία του δικτύου αυτού θα συνδέουν αφενός τον παραλιακό χώρο με την ενδοχώρα και αφετέρου την περιοχή στο σύνολό της με τις υπόλοιπες περιοχές της πόλης αλλά και του νησιού, μέσω των αυτοκινητοδρόμων. Άμεση προτεραιότητα θα δοθεί στην υλοποίηση των οδικών πολεοδομικών έργων που αφορούν στη βελτίωση/ διεύρυνση και επέκταση ορισμένων υφιστάμενων βασικών δρόμων (όπως η ολοκλήρωση του άξονα της λεωφόρου Αλέξανδρου Παναγούλη και η αξιολόγηση της σύνδεσής του με τον αυτοκινητόδρομο) και παράλληλα στην εφαρμογή στοχευμένων μέτρων κυκλοφοριακής διαχείρισης και ύφεσης, έτσι ώστε να απαμβλυνθούν οι υφιστάμενες πιέσεις πάνω σε τμήματα του δευτερεύοντος οδικού δικτύου.

 

 

Οι επόμενες δύο φάσεις

Οι επόμενες δύο φάσεις του σχεδίου προνοούν τα εξής:

Αναδιαμόρφωση κοίτης ποταμού Αρχάγγελου – Καμίτση

Ο ποταμός Αρχάγγελος – Καμίτσης διέρχεται μέσα από την περιοχή του Σχεδίου και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό φυσικό στοιχείο και περιβαλλοντική παράμετρο που θα πρέπει να προστατευθεί, εξωραϊστεί αλλά και αξιοποιηθεί, ώστε να ανταποκρίνεται στο ρόλο του ως αγωγός παροχέτευσης των ομβρίων, αλλά, μέσω των κατάλληλων διαμορφώσεων, και ως άξονας/ πνεύμονας πρασίνου και χώρος ο οποίος θα φιλοξενεί/ συνοδεύει χρήσεις ενεργού και παθητικής αναψυχής.

 

 

Διαμορφώσεις σε επιλεγμένα σημεία του Παραλιακού Δρόμου

Ο παραλιακός δρόμος Λάρνακας – Δεκέλειας που διέρχεται μέσα από την περιοχή του σχεδίου είναι χαρακτηρισμένος ως άξονας πρωταρχικής σημασίας με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας. Αυτό καθιστά τη διασταύρωσή του από πεζούς και ποδηλάτες προβληματική. Το σχέδιο προβλέπει τη λήψη μέτρων κυκλοφοριακής ύφεσης σε επιλεγμένα σημεία του εν λόγω δρόμου, εκεί όπου κρίνεται επιβεβλημένη η δημιουργία διόδων από την ενδοχώρα προς την παραλία. Οι διαμορφώσεις αυτές είναι δυνατό να περιλαμβάνουν υπερύψωση του οδοστρώματος, αλλαγή υλικού (αντί της ασφάλτου), κατάλληλες σημάνσεις κ.λπ.

 

 

Δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων/ποδηλατοδρόμων και σύνδεση με Λίμνη Ορόκλινης, κέντρο, παραλιακό πεζόδρομο

Παράλληλα με το δίκτυο υδατορεμάτων και καναλιών ομβρίων, στο σχέδιο προβλέπεται και ένα εκτεταμένο δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων που θα διατρέχουν την περιοχή του σχεδίου και θα τη συνδέουν με τις υπόλοιπες περιοχές της πόλης. Τα δύο δίκτυα συχνά συνυπάρχουν ή και συνταυτίζονται δημιουργώντας ενδιαφέρουσες πορείες νερού, πεζών και ποδηλατιστών σε όλη την επικράτεια, επιτυγχάνοντας κρίσιμες συνδέσεις και ουσιαστικά ενοποίηση των λειτουργιών και σημαντικών σημείων αναφοράς του ευρύτερου χώρου της περιοχής του σχεδίου.

 

 

Διαμόρφωση και εξωραϊσμός οδού Ψηλορείτη (Διαγωνίου)

Η οδός Ψηλορείτη ή «Διαγώνιος» αποτελεί ένα σημαντικό άξονα, από σημειολογική και περιβαλλοντική άποψη, ο οποίος έχει την αφετηρία του από τη συνοικία γύρω από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη και καταλήγει στον Κεντρικό Πολυλειτουργικό Πυρήνα με νοητή προέκταση μέχρι και το χώρο όπου βρισκόταν η μεγαλύτερη σε μέγεθος πετρελαιοδεξαμενή της περιοχής δίπλα από τη θάλασσα.

Επιδίωξη του σχεδίου είναι όπως ο συγκεκριμένος οδικός άξονας αποτελέσει έναν περιβαλλοντικό δρόμο με ενθάρρυνση της κυκλοφορίας πεζών και ποδηλατιστών κατά μήκος μιας αλέας με μεγάλα δέντρα που θα καθιστούν ευχάριστο το περπάτημα, με μικρά καταστήματα και με συμβάντα/χρήσεις τέτοιες που να ελκύουν και τη στάση για ξεκούραση και αναψυχή (καφεστιατόρια κ.λπ.).

 

 

Ανάδειξη/ Προστασία/ Διαμόρφωση υδατορεμάτων

Τα υδατορέματα και κανάλια ομβρίων αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο της περιοχής του σχεδίου. Πέραν του συμβολικού τους χαρακτήρα, ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός, καθότι η περιοχή, ιδιαίτερα εκατέρωθεν του ποταμού Αρχάγγελου – Καμίτση, είναι επιρρεπής σε πλημμύρες.

Συνεπώς η διατήρηση και αποκατάσταση της λειτουργίας τέτοιων καναλιών -ακόμη και η επέκταση του δικτύου τους- θα πρέπει να θεωρείται σημαντική παράμετρος και κύρια στόχευση του σχεδίου.

Σχετικά νέα

X
Translate »