Γενικά

Κρίθηκε παράνομη η δέσμευση ακινήτου στη Πύλα

Παραβίαση του συνταγματικού δικαιώματος της ιδιοκτησίας διαπίστωσε το Διοικητικό Δικαστήριο εξετάζοντας προσφυγή τριών συνιδιοκτητών ακινήτου, το οποίο απαλλοτριώθηκε το 1998. Η προσβαλλόμενη πράξη αφορούσε την άρνηση της Δημοκρατίας να επιστρέψει στους ιδιοκτήτες του το μέρος του ακινήτου το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Σύμφωνα με τα γεγονότα, το επίδικο ακίνητο, έκτασης 8.352 τετραγωνικών μέτρων, βρίσκεται στην Πύλα. Τμήμα του ακινήτου απαλλοτριώθηκε, όπως και άλλα γειτονικά του τεμάχια, με διάταγμα απαλλοτρίωσης ημερομηνίας 20.3.1998, με σκοπό την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Ριζοελιάς – Αγίας Νάπας – Παραλιμνίου και του αυτοκινητόδρομου Πύλας – Βρυσούλλων – Αμμοχώστου.

 Το μέρος του ακινήτου που αφορούσε τον αυτοκινητόδρομο Πύλας – Βρυσούλλων – Αμμοχώστου, έκτασης 4.330 τετραγωνικών μέτρων, δεν χρησιμοποιήθηκε αφού το έργο πάγωσε. Παρόλα αυτά, η Δημοκρατία αρνείτο να το επιστρέψει.

Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες, είκοσι χρόνια μετά την απαλλοτρίωση, ζήτησαν μέσω δικηγόρου όπως το εν λόγω μέρος του ακινήτου τούς επιστραφεί. Η απάντηση ήταν αρνητική με την αιτιολογία ότι ο αυτοκινητόδρομος Λάρνακας –Αμμοχώστου χαρακτηρίζεται ως έργο εθνικής σημασίας και ο οποίος θα αποτελέσει τη μελλοντική σύνδεση προς την πόλη της Αμμοχώστου μετά τη λύση του κυπριακού προβλήματος.Οι συνιδιοκτήτες αντέδρασαν με προσφυγή. Το Διοικητικό Δικαστήριο, μελετώντας τα δεδομένα της υπόθεσης, έκρινε ότι «η κατακράτηση τού εν λόγω μέρους του ακινήτου, με σκοπό τη διαφύλαξη της δυνατότητας κατασκευής τού εν λόγω αυτοκινητόδρομου κάποτε στο μέλλον, μετά τη λύση του κυπριακού προβλήματος, δεν δύναται να προσδώσει νομιμότητα στην επίδικη παράλειψη».

Σημειώνεται ότι, με βάση το Σύνταγμα και τις σχετικές αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, υπάρχει υποχρέωση επιστροφής απαλλοτριωθέντων ακινήτων, στην περίπτωση που έχουν παρέλθει τρία χρόνια και ο σκοπός της απαλλοτρίωσης δεν κατέστη εφικτός. Κρίνοντας παράνομη την άρνηση επιστροφής, το δικαστήριο κάλεσε τη Δημοκρατία όπως άρει τις παραλείψεις της, ήτοι την άρνηση επιστροφής του επίδικου μέρους του ακινήτου.

Σχετικά νέα

X
Translate »