ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Koινότητες Κόρνου – Πυργών: Ζητούν χρόνο από Πολεοδομία

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας Κόρνου – Πυργών, απέστειλε επιστολή μέσω του δικηγόρου της, καλώντας τον διευθυντή Πολεοδομίας, όπως προτού λάβει οποιαδήποτε πολεοδομική απόφαση, σε σχέση με την ανάπτυξη εργοστασίου ανακύκλωσης και παραγωγής ασφαλτικού σκυροδέματος της εταιρείας «Σκύρα Λίμα Λίμιτεδ», στον ευρύτερο χώρο της περιοχής των κοινοτήτων Κόρνου – Πυργών, καλέσει επιτροπή των κατοίκων με σκοπό να τον ενημερώσουν κατ’ ιδίαν.
Ο δικηγόρος των κατοίκων Χρίστος Ιωαννίδης αναφέρει στην επιστολή του πως οι κάτοικοι συμβουλεύθηκαν ήδη εμπειρογνώμονες αναφορικά με παρόμοιας μορφής πολεοδομικές αναπτύξεις και εκείνο το οποίο προκύπτει, ως το κυριότερο κενό στη διαδικασία εξέτασης του αιτήματος της εταιρείας «Σκύρα Λίμα Λίμιτεδ», είναι η μη απαίτηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες διενέργειας μιας ολοκληρωμένης μελέτης σχετικά με τη συνολική επιβάρυνση της περιοχής. Ο δικηγόρος των κατοίκων υποδεικνύει πως κάτι τέτοιο δεν έχει απαιτηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ως ήταν αναμενόμενο, οπόταν ουδέποτε διενεργήθηκε τέτοια μελέτη κάτι το οποίο αφήνει εκτεθειμένη τη Δημοκρατία έναντι των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την αναπτυξιακή και περιβαλλοντική της πολιτική.
Στην επιστολή υποστηρίζεται επίσης πως ουσιαστικά χωρίς την εν λόγω μελέτη, που με ολοκληρωμένο τρόπο θα αξιολογούσε τη συνολική επιβάρυνση στην περιοχή, ουδείς γνωρίζει ή μπορεί να γνωρίζει ποιος θα είναι ο αντίκτυπος που θα επιφέρει η προτεινόμενη ανάπτυξη στην περιοχή.
«Αυτό ακριβώς είναι και το εγκληματικό στον τρόπο αντιμετώπισης της προτεινόμενης ανάπτυξης», προστίθεται στην επιστολή.
Αναφέρεται επίσης πως η υπό αναφορά ανάπτυξη προτείνεται σε περιοχή στην οποία εφάπτονται δύο περιοχές Natura, και η οποία ήδη είναι κυκλοφοριακά καταπονημένη ενώ παράλληλα είναι και περιβαλλοντικά βεβαρημένη με άλλα 3 εργοστάσια.
Οι κάτοικοι νιώθουν ενισχυμένοι και από την ομόφωνη απόφαση της Ιεράς Συνόδου ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου. Συγκεκριμένα, η Σύνοδος αφού μελέτησε επιστολή-διαμαρτυρία των κατοίκων καθώς και των μοναχών της Μονής Σταυροβουνίου σχετικά με την κατασκευή μονάδος παρασκευής ασφάλτου πλησίον της Μονής, κατέληξε στα εξής:
«Συμμεριζόμενη τις εύλογες ανησυχίες της Μονής και των κοινοτήτων, για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων, καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Κυβέρνηση και τη Βουλή των Αντιπροσώπων όπως αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, αναλάβουν τις ευθύνες τους και εγκρίνουν τη δημιουργία της μονάδος παρασκευής ασφάλτου σε άλλη, ακατοίκητη περιοχή».

Σχετικά νέα

X
Translate »