Δελτία Τύπου

KITION OCEAN HOLDINGS: Γεφυρώθηκαν οι διαφορές με την Κυβέρνηση

Η Kition Ocean Holdings (KOH) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι κατά την προγραμματισμένη συνάντηση με τον εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας επιτεύχθηκε, ως αποτέλεσμα της πολύτιμης παρέμβασής του, το γεφύρωμα των αρχικών διαφορών που παρουσιάστηκαν μεταξύ της Κυβέρνησης και της Εταιρείας.

 

Έπειτα από έναν εποικοδομητικό διάλογο, επετεύχθη συμφωνία για την κατάθεση εγγυητικής ύψους 4.2 εκατομμυρίων ευρώ από την Kition Ocean Holdings. Αυτό το βήμα θα επιτρέψει τη συνέχιση των συζητήσεων σχετικά με τις λεπτομέρειες του τελικού ποσού της εγγυητικής. Μόλις καταβληθεί η εγγυητική, η Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να προσέλθει άμεσα σε συζητήσεις για τα αιτήματα τροποποίησης που έχει υποβάλει η Εταιρεία, όπως προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης (Concession Agreement).

 

Είμαστε αισιόδοξοι ότι σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας θα επιλυθούν γρήγορα τα εκκρεμή ζητήματα και θα επιταχυνθεί η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών το συντομότερο.

 

Η Kition Ocean Holdings δεσμεύεται στη διατήρηση πνεύματος αμοιβαίας συνεργασίας για τη διασφάλιση της επιτυχίας του έργου.

 

 

English Text Follows

Kition Ocean Holdings (KOH) is pleased to announce that the recent meeting with the President of the Cyprus Republic has effectively bridged initial differences between the Government and KOH, thanks to his invaluable intervention.

 

Following a productive dialogue, an agreement was reached for KOH to place the guarantee of €4.2 million. This step will enable further discussions on the details concerning the specifics of this guarantee amount. Once the guarantee is submitted, the Government has committed to promptly engage in discussions about the Company’s variation requests as outlined in the Concession Agreement.

 

We are optimistic that this renewed cooperation will quickly resolve remaining issues and expedite the initiation of construction works as soon as possible.

 

KOH is committed to moving forward in a spirit of collaborative engagement to ensure the success of the project.

 

Σχετικά νέα

X
Translate »