Γενικά

Κατάργηση παλαιών τύπων δελτίων ταυτότητας που δεν φέρουν ημερομηνία λήξης

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ανακοινώνει, ότι οι παλαιοί τύποι δελτίων ταυτότητας, που δεν φέρουν ημερομηνία λήξης, θα ισχύουν έως και τις 3 Αυγούστου 2026, οπόταν και θα καταργηθούν. Συναφώς, καλούνται οι κάτοχοι δελτίων ταυτότητας, που δεν φέρουν ημερομηνία λήξης, όπως τις αντικαταστήσουν το αργότερο μέχρι τις 3 Αυγούστου 2026.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

 

Η κατάργηση είναι υποχρεωτική και αποτέλεσμα του Κανονισμού ΕΕ 2019/1157 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019, για την ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της Ένωσης και των εγγράφων διαμονής, που εκδίδονται για πολίτες της Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών τους, που ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας.

Τονίζεται, πως όλοι οι υπόλοιποι τύποι δελτίων ταυτότητας, που φέρουν ημερομηνία λήξης, συνεχίζουν να βρίσκονται σε ισχύ μέχρι και την ημερομηνία λήξης τους.

Σχετικά νέα

X
Translate »