«Θλιβερές και ανησυχητικές» είναι οι θέσεις της Προεδρίας της Δημοκρατίας όπως εκφράζονται στην απαντητική επιστολή προς την Ελεγκτική Υπηρεσία για την έκθεση την οποία δημοσίευε η δεύτερη, αναφορικά με τις απολαβές του Προέδρου Χριστοδουλίδη κατά την περίοδο που ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος.