Πολιτιστικά

∆ήµος Λάρνακας: Ζητά προτάσεις από αρχιτέκτονες για την ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων

Πηγή: dialogos.com.cy

Εντός Οκτωβρίου ο αρχιτεκτονικός διαγωνισµός για το µεγαλεπήβολο έργο µε πεζογέφυρες και διαδροµές

Στο στάδιο του σχεδιασµού µπαίνει σιγά-σιγά το µεγαλεπήβολο έργο ενοποίησης των σηµαντικότερων αρχαιολογικών χώρων γύρω από το αρχαίο Κίτιο στη Λάρνακα.

Το έργο έχει εξαγγελθεί εδώ και καιρό, αλλά τώρα έφτασε η ώρα να µπει στο πρακτικό στάδιο της υλοποίησης, το οποίο ξεκινά µε την προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισµού από τον ∆ήµο Λάρνακας. Αυτό εκτιµάται ότι θα γίνει εντός Οκτωβρίου, µε τον ∆ήµο Λάρνακας να τρέχει τις διαδικασίες ως αναθέτουσα αρχή, ενώ το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από το Τµήµα Αρχαιοτήτων.

Για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν από αρχιτεκτονικά γραφεία έχει ήδη συσταθεί κριτική επιτροπή στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι του Τµήµατος Αρχαιοτήτων, του ∆ήµου Λάρνακας, του Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων.

Εάν όλα κυλήσουν οµαλά, µέσα στο 2024 θα προκηρυχθεί δηµόσιος διαγωνισµός για κατασκευαστικές εργασίες, οι οποίες εκτιµάται ότι θα διαρκέσουν περίπου 15 µήνες, µε το κόστος να υπολογίζεται περί τα 4 εκατοµµύρια ευρώ.

Οι διαδικασίες αυτές αφορούν την πρώτη φάση του έργου µε την οποία θα ενοποιηθούν το ανακαινισµένο αρχαιολογικό µουσείο µε το αρχαίο λιµάνι και το ψηφιδωτό των Άθλων του Ηρακλή στην οδό Αγίου Νεοφύτου. Στη δεύτερη φάση προγραµµατίζεται να προστεθεί το Αρχαίο Κίτιο και η περιοχή Χρυσοπολίτισσας, αλλά στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει κάτι συγκεκριµένο.

 

 

Η εµπειρία της αρχαίας πόλης κάτω από τη σύγχρονη

Οι όροι εντολής που θα δοθούν στους αρχιτέκτονες έχουν ως βάση τη δηµιουργία ενός συστήµατος πεζογεφυρών και διαδροµών µέσα από τον ιστό της πόλης, µε τις οποίες θα συνδεθούν οι τρεις αρχαιολογικοί χώροι.

Κατασκευαστικά, το κοµµάτι της σύνδεσης του µουσείου µε το αρχαίο λιµάνι είναι σχετικά απλό, ωστόσο τα πράγµατα είναι πιο περίπλοκα όσον αφορά το τµήµα που θα συνδέσει το µουσείο µε το σηµείο του ψηφιδωτού, επειδή παρεµβάλλονται δύο δρόµοι και οικιστική περιοχή. Εκεί θα δηµιουργηθεί σίγουρα πεζογέφυρα που θα είναι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο του όλου έργου, αφού θα δώσει την ευκαιρία στους επισκέπτες να βιώσουν την εµπειρία της ύπαρξης της αρχαίας πόλης κάτω από τη σύγχρονη. Επιπρόσθετα, θα γίνει περίφραξη στο χώρο όπου βρίσκεται το αρχαίο λιµάνι και διαµόρφωση της περιοχής στην οποία εντοπίστηκε το σπουδαίο ψηφιδωτό.

Ο δήµαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, ξεκαθάρισε ότι η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων είναι έργο µεγάλης σηµασίας, το οποίο θα αποτελέσει γέφυρα σύνδεσης της ιστορίας της πόλης µε το σήµερα, θα αναδείξει τον τεράστιο πολιτισµό και τη µακραίωνη ιστορία της πόλης και θα δώσει ώθηση και στην τουριστική βιοµηχανία.

Η ιδέα για σύνδεση των αρχαιολογικών χώρων άρχισε να τυγχάνει επεξεργασίας µετά την ανακάλυψη του σπουδαίου ψηφιδωτού.

 

 

Τεράστια η σηµασία του και για τον τουρισµό

Το ψηφιδωτό απεικονίζει τους Άθλους του Ηρακλή και ανακαλύφθηκε τον Ιούλιο του 2016, στο πλαίσιο των εκσκαφών για το αποχετευτικό σύστηµα της Λάρνακας.

Βρίσκεται στην οδό Αγίου Νεοφύτου στην περιοχή του αρχαίου Κιτίου και σύµφωνα µε το Τµήµα Αρχαιοτήτων είναι ένα εύρηµα µεγάλης αρχαιολογικής και ιστορικής σηµασίας, καθώς είναι το µοναδικό ψηφιδωτό µε εικονιστικές παραστάσεις που έχει βρεθεί στην πόλη της Λάρνακας. Χρονολογείται στη ρωµαϊκή περίοδο και απεικονίζει σε πίνακες, σκηνές από τους Άθλους του Ηρακλή. Αν και είναι γνωστό ότι, κατά τη ρωµαϊκή περίοδο, το Αρχαίο Κίτιον είχε σηµαντικό ρόλο, εντούτοις τα ρωµαϊκά κατάλοιπα στην πόλη είναι ελάχιστα. Έτσι, τα ευρήµατα αποτελούν σηµαντική µαρτυρία για την περίοδο αυτή.

Το ψηφιδωτό αποτελεί τµήµα ενός εκτεταµένου χώρου µε κατάλοιπα από τον οικισµό των ρωµαϊκών χρόνων του Κιτίου και τόσο τα άλλα κατάλοιπα, όσο και το ψηφιδωτό µαρτυρούν ότι η περιοχή αποτελούσε ένα κεντρικής σηµασίας σηµείο στην πόλη του Κιτίου των ρωµαϊκών χρόνων.

Από τη στιγµή που είδε το φως το εκπληκτικό ψηφιδωτό, έγινε µέρος ενός ευρύτερου σχεδιασµού που αποβλέπει στη µετατροπή της ευρύτερης περιοχής του αρχαίου Κιτίου σ’ ένα µεγάλο Αρχαιολογικό Πάρκο, µε την αρχή να γίνεται µε την ενοποίηση των τριών πρώτων αρχαιολογικών χώρων.

Σχετικά νέα

X
Translate »