Γενικά

Η μετακίνηση των ασφαλτικών στην περιοχή Βασιλικού έφερε αντιδράσεις

Δύσκολο είναι το έργο της Κυβέρνησης για μετακίνηση των ασφαλτικών μονάδων από την περιοχή Ιδαλίου στις περιοχές Βασιλικού και Μιτσερού, όπως διαφάνηκε μετά από δύο πολύωρες ξεχωριστές συναντήσεις που είχαν οι υπουργοί Εσωτερικών και Γεωργίας με τους κοινοτάρχες των περιοχών Βασιλικού και Μιτσερού, για το θέμα της πρόθεσης της Κυβέρνησης να μετακινήσει τα εργοστάσια παραγωγής ασφάλτου. Οι συναντήσεις διευθετήθηκαν άμεσα, μετά από τις επιστολές διαμαρτυρίας που απέστειλαν οι συντονιστικές επιτροπές των δύο ομάδων κοινοταρχών προς τους δύο υπουργούς.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Εκ μέρους της Κυβέρνησης παραβρέθηκαν, εκτός από τους κύριους Νουρή και Καδή, εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων κυβερνητικών υπηρεσιών (Έπαρχοι, Πολεοδομία, Κτηματολόγιο, Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπηρεσία Μεταλλείων κ.λπ.) και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Εκ μέρους των δύο αντιπροσωπειών των επηρεαζόμενων περιοχών συμμετείχαν οι κοινοτάρχες Καλαβασού, Ζυγίου, Ψεματισμένου, Μαρωνίου, Τόχνης, Χοιροκοιτίας, Πεντακώμου, Μιτσερού, Κάτω Μονής, Αγροκηπιάς, Αγίου Ιωάννη Μαλούντας και Μενοίκου, καθώς και ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας Λευκωσίας.

Παρά τις όποιες αντιδράσεις και τις εκφρασθείσες διαφωνίες, οι συναντήσεις διεξήχθησαν σε ήπιο και εποικοδομητικό κλίμα και συμφωνήθηκε όπως μελετηθούν με προσοχή οι θέσεις των δύο πλευρών, πριν αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Παρόλα αυτά, τόσο ο υπουργός Εσωτερικών όσο και ο υπουργός Γεωργίας είναι αισιόδοξοι ότι με ειλικρίνεια, μεθοδικότητα, συναίνεση και διάλογο θα φτάσουν στον στόχο, μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες και μακριά από αχρείαστες αντιπαραθέσεις.

Στη συνάντηση οι δύο υπουργοί εξέφρασαν τις θέσεις της Κυβέρνησης:

• Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για μετακίνηση των ασφαλτικών από την περιοχή Ιδαλίου βασίστηκε σε πολύ σημαντικά ευρήματα και δεδομένα, μετά από πολύμηνη και επισταμένη μελέτη των υπηρεσιών πέντε εμπλεκόμενων υπουργείων και με την προσωπική ανάμειξη των ίδιων των υπουργών και του Προέδρου της Δημοκρατίας.

• Η επιλογή των συγκεκριμένων περιοχών από το κράτος για τη μετεγκατάσταση των εργοστασίων δεν έγινε βιαστικά, αβασάνιστα και χωρίς προβληματισμό. Τέθηκαν αυστηρά κριτήρια, όροι και περιορισμοί.

• Εξαρχής δεν υπήρχε και εξακολουθεί να μην υπάρχει πρόθεση επιβολής της πρότασης της Κυβέρνησης για μετακίνηση στις συγκεκριμένες περιοχές χωρίς διαβούλευση. Οι προβληματισμοί των κατοίκων των εμπλεκόμενων κοινοτήτων είναι προβληματισμοί και του ίδιου του κράτους. Σε καμία περίπτωση δεν θέλει η Κυβέρνηση να μεταθέσει/μεταφέρει το πρόβλημα από μια περιοχή σε άλλη.

• Αναζητήθηκαν πολλές εναλλακτικές λύσεις. Απορρίφθηκαν συγκεκριμένες εισηγήσεις των εταιρειών των ασφαλτικών που δεν πληρούσαν τα κριτήρια.

• Έγινε διασπορά στην επιλογή των περιοχών, για να αποφευχθούν μονομερείς επιβαρύνσεις.

• Η μεταφορά των εργοστασίων στις εν λόγω περιοχές γίνεται στη βάση της νομοθεσίας (που προϋποθέτει Βιομηχανικές Ζώνες Α’ ή λατομεία για εγκατάσταση τέτοιου είδους εργοστασίων) και μετά από λεπτομερή έρευνα/εκτεταμένη διερεύνηση από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Οι προκαταρκτικές ενδείξεις συνηγορούν για την ορθότητα των επιλογών.

• Πριν τις τελικές αποφάσεις, θα γίνουν όλες οι προβλεπόμενες μελέτες επιπτώσεων στο περιβάλλον, οι οποίες θα παρουσιαστούν σε ανοικτές συναντήσεις. Θα γίνει σωρευτική μελέτη για όλη την έκταση των δύο περιοχών.

• Με βάση τη νέα νομοθεσία, που βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο, το πλαίσιο λειτουργίας των εργοστασίων αυτών γίνεται πολύ πιο αυστηρό, με πολύ πιο φιλικές προς το περιβάλλον προδιαγραφές λειτουργίας.

• Σε περίπτωση που χρειαστεί, το Τμήμα Περιβάλλοντος μπορεί να επιβάλει στους ιδιοκτήτες μέτρα για εξάλειψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

• Τα εργοστάσια θα λειτουργούν με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, θα είναι ίσως κλειστού τύπου.

• Εάν οι περιβαλλοντικές μελέτες δώσουν τη δυνατότητα για την πραγματοποίηση των μετακινήσεων, θα συσταθεί ειδική επιτροπή, με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων κοινής αποδοχής και εκπροσώπων των κοινοτήτων, για παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας των εργοστασίων.

• Η δαπάνη για βελτίωση του οδικού δικτύου για πρόσβαση στα εργοστάσια θα αναληφθεί από το κράτος.

• Θα γίνει απόλυτα σεβαστή η άποψη της περιβαλλοντικής Αρχής.

Διαφωνούν με νέα εργοστάσια στο Μιτσερό

Οι θέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής κοινοτήτων περιοχής Βασιλικού όπως αυτές εκφράστηκαν στη χθεσινή συνάντηση έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι η ευρύτερη περιοχή είναι εξαιρετικά επιβαρημένη, τόσο από το ενεργειακό κέντρο όσο και από τα εργοστάσια που λειτουργούν εκεί. Ειδικά μετά από την έκρηξη στο Μαρί, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί πολύ, όπως αναφέρθηκε. Περαιτέρω, επισήμαναν ότι η χωροθέτηση για τη μετακίνηση των ασφαλτικών είναι λανθασμένη, επιλέγηκε χώρος πολύ κοντά στις κοινότητες. Τονίστηκε ότι η περιοχή Βασιλικού «θυσίασε» μεγάλες εκτάσεις γης για τις ανάγκες του Κράτους. Υπογράμμισαν δε ότι είναι εκφρασμένη θέση όλων των κατοίκων να μην αποδεχθούν την εγκατάσταση.

Στη συνάντηση με τους κοινοτάρχες που επηρεάζονται από τη χωροθέτηση των μονάδων ασφαλτικού στην περιοχή Μιτσερού, οι κοινοτάρχες επισήμαναν ότι η περιοχή είναι πολύ επιβαρημένη (κτηνοτροφικές μονάδες, σφαγεία, μεταλλεία, λατομεία κ.λπ.), στα οποία δεν τηρούνται όλοι οι όροι που επιβάλλονται από την Περιβαλλοντική και άλλες Αρχές.

Περαιτέρω, η απόσταση της νέας χωροθέτησης είναι μόνο δύο χλμ από τις κατοικίες.

Στη συνάντηση έγινε αναφορά σε μελέτη του ΤΕΠΑΚ που έγινε στο παρελθόν και κατέδειξε ότι η σκόνη των λατομείων περιμαζεύει τις οσμές και τις μεταφέρει παντού και γρήγορα. Σύμφωνα με τους κοινοτάρχες, η οικονομία της Κύπρου ωφελήθηκε πολύ από την περιοχή Μιτσερού και παρόλα αυτά δεν δόθηκε κανένα αντισταθμιστικό μέτρο. Οι επηρεαζόμενοι ανέφεραν ότι τα σπίτια στην περιοχή Μιτσερού υπήρχαν από πριν, σε αντίθεση με την περιοχή Ιδαλίου όπου τα σπίτια «πήγαν» και βρήκαν τη βιομηχανική ζώνη.

Οι έξι κοινότητες, 6.000 κάτοικοι, θα αντιδράσουν δυναμικά σε περίπτωση που δεν ληφθούν υπόψη οι θέσεις τους.

Πηγή: Philenews

Σχετικά νέα

X
Translate »