Εκπαίδευση

Η διαφωνία Δήμου Λιβαδιών και κοινότητας Βορόκληνης καθυστέρησε το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο

Απάντηση ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2022 του Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου στην ερώτηση ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Ανδρέα Πασιουρτίδη

  1. Πρόθεση του ΥΠΑΝ είναι η ανέγερση ενός νέου Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, που θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου Λιβαδιών και της κοινότητας Βορόκληνης.
  2. Λόγω της διαφωνίας του Δήμου Λιβαδιών και της κοινότητας Βορόκληνης, σε σχέση με τον χώρο ανέγερσης του σχολείου, το ΥΠΑΝ κάλεσε τους δύο πιο πάνω φορείς όπως συνεργαστούν, για να αποφασίσουν για τον χώρο, μέχρι το τέλος του 2022. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, τότε το ΥΠΑΝ θα αποφασίσει για τον χώρο ανέγερσης του σχολείου.
  3. Λόγω του πιο πάνω προβλήματος, δεν κατέστη δυνατή η ένταξη του έργου στους προϋπολογισμούς του ΥΠΑΝ.

Σχετικά νέα

X
Translate »