Επιχειρήσεις

Harris Kyriakides LLC: Στην εποχή των e-πλειστηριασµών

Ανέλαβαν να δηµιουργήσουν το νοµικό υπόβαθρο για την πραγµατοποίηση διαδικτυακών πλειστηριασµών ακινήτων και στην Κύπρο. Ο λόγος για την Harris Kyriakides LLC, η οποία σύµφωνα µε την associate της εταιρείας Κυριακή Γεωργίου, µαζί µε άλλα δυο δικηγορικά γραφεία έφεραν σε πέρας την αποστολή τους και ο πρώτος online πλειστηριασµός, που έγινε τον περασµένο Οκτώβριο από την BidX1, στέφθηκε µε µεγάλη επιτυχία.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

 

Η κ. Γεωργίου αναφέρεται αναλυτικά στο project και στο πώς διενεργείται βήµα προς βήµα, εξηγεί πώς λειτουργεί η διαδικτυακή πλατφόρµα και σε ποιους απευθύνεται, ενώ απαριθµεί τις κυριότερες αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν σε νοµοθετικό επίπεδο.

 

Πρωτοποριακή εισαγωγή
Η πρώτη ψηφιακή αγορά ακινήτων στην Κύπρο είναι πλέον γεγονός…

Η BidX1 είναι διεθνώς βραβευµένη proptech εταιρεία που εξειδικεύεται στη διαδικτυακή αγοραπωλησία ακινήτων. Η πρωτοποριακή εισαγωγή της ψηφιακής πλατφόρµας της BidX1 σηµατοδοτεί την αρχή µιας νέας εποχής στον τοµέα πώλησης και αγοράς ακινήτων στην Κύπρο. Πρωταρχικός στόχος της BidX1 είναι η βελτίωση της εµπειρίας για αγορά και πώληση ακινήτων µέσω της δηµιουργίας µιας αποτελεσµατικής, διαφανούς και το κυριότερο προσβάσιµης πλατφόρµας, που επιτρέπει στον χρήστη να λάβει µέρος στη δηµοπρασία από οπουδήποτε στον κόσµο και από οποιαδήποτε συσκευή.

Πότε ξεκίνησε, από ποιους και ποια η συµβολή της Harris Kyriakides LLC;
Ο πρώτος ψηφιακός πλειστηριασµός ακινήτων της BidX1 έλαβε χώρα στις 23 Οκτωβρίου 2019 µε τεράστια επιτυχία. Η προεργασία για την υλοποίηση του πρώτου πλειστηριασµού ξεκίνησε από τις αρχές Ιουνίου 2019. Η εταιρεία µας, Harris Kyriakides LLC, µαζί µε άλλους συναδέλφους από δύο άλλες δικηγορικές εταιρείες, ανέλαβε τη δηµιουργία του νοµικού υπόβαθρου για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της πώλησης ακινήτων µέσω της διαδικτυακής πλατφόρµας. Λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη και καινοτοµική φύση του project, υπήρχε η αδήριτη ανάγκη να προσεγγίσουµε το ζήτηµα από διαφορετική οπτική γωνία. Ως εκ τούτου, µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας του πλειστηριασµού, ο πιο ψηλός πλειοδότης καθορίζεται ως ο αγοραστής του ακινήτου σε πραγµατικό χρόνο και εν συνεχεία υπογράφονται νοµικά δεσµευτικές συµφωνίες.

Διαφανείς διαδικασίες
Πώς λειτουργεί η διαδικτυακή πλατφόρµα;

Οι ενδιαφερόµενοι πλειοδότες που επιθυµούν να υποβάλουν προσφορά για κάποιο ακίνητο κατά την ηµεροµηνία πλειστηριασµού, θα πρέπει αρχικά να εγγραφούν και να δηµιουργήσουν λογαριασµό στην ιστοσελίδα της BidX1. Η διαδικασία εγγραφής είναι εύκολη και απλή, εφόσον το µόνο που χρειάζεται είναι η προσκόµιση αποδεικτικών στοιχείων ταυτοποίησης, απόδειξης διεύθυνσης και µια φωτογραφία selfie. Ακολούθως, θα πρέπει να καταβληθεί η αρχική προκαταβολή (initial deposit), η οποία εξαρτάται από την τιµή κράτησης για (reserved price) κάθε ακίνητο. Μόλις ανοίξει η διαδικασία υποβολής προσφορών, όλοι οι εγγεγραµµένοι πλειοδότες έχουν την ευχέρεια να υποβάλουν προσφορές για τα ακίνητα που επέλεξαν. Η διαδικασία υποβολής προσφορών είναι απόλυτα διαφανής δεδοµένου ότι όλες οι προσφορές καταγράφονται και φαίνονται στην σελίδα του ακινήτου σε πραγµατικό χρόνο. Περαιτέρω, ο πλειοδότης έχει την επιλογή να υποβάλει την προσφορά του µε αυτοµατοποιηµένο τρόπο και να καθορίσει µέγιστη προσφορά για το ακίνητο που τον ενδιαφέρει. Στην προκειµένη, ο υπολογιστής θα υποβάλει εκ µέρους του πλειοδότη την προσφορά µέχρι να φτάσει στη µέγιστη προσφορά ή να καταστεί νικητής στον πλειστηριασµό.

Τι γίνεται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής;
Μόλις τελειώσει η διαδικασία υποβολής προσφορών, υπογράφεται αµέσως η συµφωνία κράτησης του ακινήτου µεταξύ του αγοραστή και πωλητή. Κάθε ακίνητο προς πώληση τυγχάνει διαχείρισης από µέλος της οµάδας της BidX1, δηλαδή, από εξειδικευµένους επαγγελµατίες στον χώρο οικιστικών και εµπορικών ακινήτων που έχουν χρόνια εµπειρίας και γνώσης στον τοπικό τοµέα ακινήτων. Όλοι οι ενδιαφερόµενοι πλειοδότες µπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας µε µέλος της οµάδας της BidX1 για διευθέτηση ξενάγησης στο ακίνητο και γενικότερα, για να λάβουν οποιαδήποτε διαθέσιµη πληροφορία αναφορικά µε την διαδικασία και τα ακίνητα.

Οι υποψήφιοι αγοραστές
Ποιους αφορά και σε ποιους απευθύνεται η πλατφόρµα;

Η διαδικτυακή πλατφόρµα απευθύνεται σε όλους ανά το παγκόσµιο, που επιθυµούν να αγοράσουν ακίνητα στη Κύπρο. Ο κατάλογος ακινήτων περιλαµβάνει ποικιλία από οικιστικά και εµπορικά ακίνητα, συµπεριλαµβανοµένων οικοπέδων µε προοπτικές ανάπτυξης, σε Λευκωσία, Λεµεσό, Πάφο, Λάρνακα και Αµµόχωστο.

Σε ποιες χώρες δραστηριοποιείται η εταιρεία που παρέχει την πλατφόρµα;
Η BidX1 έχει έδρα την Ιρλανδία. Εκεί πραγµατοποιήθηκε και η πρώτη ψηφιακή δηµοπρασία το 2011 από την εταιρεία. Μετά την επιτυχή πρώτη ψηφιακή δηµοπρασία, η BidX1 επέκτεινε τις εργασίες της στο Ηνωµένο Βασίλειο, Νότιο Αφρική, Κύπρο και Ισπανία. Κατά το 2020, η εταιρεία έχει ως άµεσο πλάνο τη περαιτέρω επέκταση σε αγορές όπως η Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία.

Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας
Υπάρχει το νοµοθετικό πλαίσιο στην Κύπρο;

Μέχρι στιγµής δεν υπάρχει ειδικό νοµοθετικό πλαίσιο σχετικά µε ιδιωτικούς ψηφιακούς πλειστηριασµούς. Ως εκ τούτου, ακολουθούνται οι γενικές αρχές που προνοεί o περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίµηση) Νόµος (Κεφ. 224) σε συνάρτηση µε τον Ο περί Κτήσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Αλλοδαποί) Νόµο (Κεφ. 109).

Ποιες αλλαγές πρέπει να επέλθουν στο νοµοθετικό πλαίσιο κατά την άποψή σας;
Οι κυριότερες αλλαγές που χρειάζονται σε νοµοθετικό επίπεδο είναι ο εκσυγχρονισµός, προκειµένου η νοµοθεσία να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της τεχνολογίας. Ταυτόχρονα, είναι αναγκαίο να εκσυγχρονιστούν οι διαδικασίες ενώπιον του Κτηµατολογίου, ώστε να µειωθεί ο χρόνος και το κόστος. Γενικότερα, η χώρα µας πρέπει να προλαβαίνει και να ενσωµατώνει τις τεχνολογικές εξελίξεις νοµοθετικά για να είµαστε προορισµός επιλογής για διεθνείς πελάτες, τόσο στην αγορά ακινήτων όσο και σε άλλες αγορές, όπως η παροχή υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες της Harris Kyriakides LLC
Η εταιρεία Harris Kyriakides LLC παρέχει νοµικές και συµβουλευτικές υπηρεσίες για την αντιµετώπιση οικονοµικών, επιχειρηµατικών, επενδυτικών, εταιρικών ή προσωπικών αναγκών ηµεδαπών και αλλοδαπών πελατών και εταιρειών, καθώς και κυβερνητικών οργανισµών. Ιδρύθηκε το 1976 και αυτή τη στιγµή εργοδοτεί γύρω στα 80 άτοµα. Εδρεύει στη Λάρνακα και διατηρεί γραφεία σε Λευκωσία και Λεµεσό, ενώ δυναµική είναι και η παρουσία της στην Πάφο.

 

Σχετικά νέα

X
Translate »