Επιχειρήσεις

H απάντηση της Kition Ocean Μarina για τη σημερινή διαμαρτυρία

Η Kition Ocean Μarina, διαχειρίστρια εταιρεία της Μαρίνας Λάρνακας, επιθυμεί δια της παρούσης να τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με το θέμα που προέκυψε, αναφορικά με την διαμαρτυρία αριθμού μελών του συνδέσμου Ιδιοκτητών Ελλιμενισμένων Σκαφών Κύπρου, στη Μαρίνα Λάρνακας σε σχέση με τα τέλη Ελλιμενισμού. 

Η Μαρίνα Λάρνακας αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες των ιδιοκτητών σκαφών σχετικά με την εν λόγω αύξηση, όμως πρέπει να γίνει κατανοητό ότι πρόκειται για αλλαγή η οποία κρίνεται απαραίτητη, επιτακτική και συνεπακόλουθη της διεθνούς κατάστασης και των γενικότερων αυξήσεων τις οποίες έχει επιφέρει σε αγαθά και υπηρεσίες.

To 2022 η Μαρίνα δόθηκε στους επενδυτές και στην εν λόγω εταιρεία για να την αξιοποιήσει και να την διαχειριστεί όπως αυτή κρίνει κατάλληλα και σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, ούτως ώστε να είναι εφικτή η ανάπλαση της ως η συμφωνία από την Κυπριακή Δημοκρατία. Πιστεύουμε ότι είναι αντιληπτό ότι δεν νοείται να γίνει μια τεράστια ανάπτυξη και οι τιμές να παραμείνουν οι ίδιες. Σημειώνουμε ότι η μικρή ποσοστιαία αύξηση των τελών, ήταν η χαμηλότερη δυνατή που θα μπορούσε να εφαρμοστεί, υπό τις δεδομένες περιστάσεις.

Μιλώντας με αριθμούς, τα έξοδα του διαχειριστή για την περίοδο του 2022 ανήλθαν συνολικά πέραν του  €1.000.000, εκ των οποίων οι €240.000 ετησίως, είναι μόνιμο κόστος για την κάλυψη της 24ωρης λειτουργίας της Μαρίνας, εργοδοτώντας επιπρόσθετα αλλά 10 άτομα.

Η επιπρόσθετη αύξηση που επέβαλε η διαχειρίστρια εταιρεία το 2022 στους ιδιοκτήτες σκαφών, της τάξη του 15%, απέδωσε συνολικά στην εταιρεία έσοδα ύψους €75.000, ποσό το οποίο δεν κάλυψε καν το μόνιμο κόστος της εταιρείας για το 2022. Για το έτος 2023 η μέγιστη  αύξηση που θα προκύψει για έναν ιδιοκτήτη σκάφους είναι της τάξης του 24% δηλαδή θα προκύψουν συνολικά  €135.000 έσοδα για την εταιρεία, ποσό το οποίο θεωρείται ακόμη πολύ μικρό και δεν καλύπτει καν το 8% των εξόδων του προηγούμενου έτους, και αυτά χωρίς να υπολογιστούν τα έξοδα που προγραμματίζει να κάνει η διαχειρίστρια εταιρία το 2023 για τα βελτιωτικά έργα.

Αξίζει να σημειωθεί πως προσθέτοντας τα συνολικά έσοδα του 2022 και του 2023, με τις προτεινόμενες αυξήσεις που επέβαλε η διαχειρίστρια εταιρεία ακόμη δεν καλύπτονται τα τρέχοντα σταθερά  έξοδα της Μαρίνας για ένα έτος.

Πέραν των πιο πάνω ποσοστιαίων αυξήσεων, η Μαρίνα Λάρνακας εξακολουθεί να είναι κατά πάρα πολύ, η πιο φθηνή Μαρίνα σε κόστος ελλιμενισμού σκαφών, από οποιαδήποτε άλλη Μαρίνα στην Κύπρο.

Η διεύθυνση της Μαρίνας με λύπη της παρακολούθησε την διαμαρτυρία των ιδιοκτητών σκαφών και αντιλήφθηκε πως αρκετοί από τους ισχυρισμούς των διαμαρτυρόμενων ήταν αβάσιμοι.

Συγκεκριμένα η αύξηση των τελών ελλιμενισμού σκαφών, δεν ήταν 44% μέσα σε ένα χρόνο, αλλά 39% στη μέγιστη αύξηση για δύο χρόνια (δηλαδή σε αρκετά σκάφη η αύξηση των τελών δεν ξεπέρασε το 20-22%).

Επιπλέον έγιναν συγκρίσεις των τελών της Μαρίνας Λάρνακας σε σχέση με «άλλες Μαρίνες» όπως του Ζυγιού και στο Λατσί τα οποία είναι αλιευτικά καταφύγια και τα οποία διαχειρίζεται η Δημοκρατία και όχι οι Μαρίνες.

Όσον αφορά τους χώρους στάθμευσής για τους οποίους έγινε αναφορά η διαχειρίστρια εταιρεία μερίμνησε να σηματοδοτηθούν και διπλασίασε τους χώρους στάθμευσης, κάτι που χρειαζόταν το κέντρο της πόλης, και επιπρόσθετα μερίμνησε  ώστε να επιτρέπεται η δωρεάν στάθμευση για κάθε ιδιοκτήτη σκάφους.

Η εταιρεία επένδυσε και επενδύει  τεράστια ποσά, και έχει επωμισθεί σημαντικό οικονομικό βάρος για να βελτιώσει με κάθε τρόπο τον περιβάλλοντα χώρο.

Σε μικρό χρονικό διάστημα  προχώρησε στην ανάπλαση ολόκληρης της περιοχής αναβαθμίζοντας έτσι σε πολλαπλά επίπεδα τη Μαρίνα Λάρνακας.

Η Μαρίνα Λάρνακας είναι επανδρωμένη και λειτουργεί επι 24ωρου βάσεως, και έχει γίνει σημαντική και εμφανής  βελτίωση σε θέματα καθαριότητας, οργάνωσης, στάθμευσης, τοποθέτησης καμερών για την διασφάλιση 24ωρης ασφάλειας καθώς και συνεχόμενες περιπολίες από καταρτισμένο προσωπικό.

Πέραν τούτου, έχουμε να διαχειριστούμε μία μεγάλη σε ηλικία Μαρίνα που καθημερινά καλούμαστε να συντηρούμε και να αναπτύσσουμε για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία, ούτως ώστε να προσφέρουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση στους ιδιοκτήτες σκαφών καθώς και σε όλους τους φιλοξενούμενους της Μαρίνας, με τα ανάλογα κόστη.

Η εταιρεία επαναλαμβάνει την επιθυμία της να συνεχίσει να καλλιεργεί μια εποικοδομητική σχέση με τους Ιδιοκτήτες Σκαφών και προσβλέπει στην αποδοχή αλλά και κατανόηση τους σε σχέση με τις αλλαγές.

Ευελπιστεί σε έναν πιο ολοκληρωμένο ανοικτό και εποικοδομητικό διάλογο στο πλαίσιο της μέχρι σήμερα φιλικής σχέσης, με τους ιδιοκτήτες σκαφών και σε περισσότερες ευκαιρίες για συναντήσεις και συζήτηση των όσων θεμάτων τους απασχολούν.

Πέραν αυτού,  λύσεις για εναλλακτική απαύλυνση του θέματος  υπάρχουν, και καλούμε και τους ίδιους τους ιδιοκτήτες Ελλιμενισμένων σκαφών να τις αναζητήσουν.

Η Μαρίνα Λάρνακας παραλήφθηκε σε κακή κατάσταση και συντηρείτο επί το πλείστον από τα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη. Παρόλα αυτά το κατεστημένο το οποίο υπήρχε επί σωρεία ετών δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Η Μαρίνα Λάρνακας είναι ένας χώρος ο οποίος ανοικτός για όλους έχει δικαίωμα να την απολαύσει ο κάθε επισκέπτης και δεν ανήκει στους ιδιοκτήτες σκαφών.

Η διαχειρίστρια εταιρεία άνοιξε για το κοινό την Μαρίνα δίνοντας την δυνατότητα στους πολίτες να απολαύσουν ένα χώρο που για χρόνια χρησιμοποιείτο για προσωπική χρήση των ιδιοκτητών σκαφών με δημόσια έξοδα.

Με το άνοιγμα της Μαρίνας, η εταιρεία άλλαξε την εικόνα και την χρήση της Μαρίνας Λάρνακας μια για πάντα και κάθε πολίτης έχει ίσα δικαιώματα να την απολαμβάνει εξίσου.

Σχετικά νέα

X
Translate »