Οικονομία

Φρένο στις μεμονωμένες κατοικίες

 Πηγή: philenews.com

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Το κακό με τις μεμονωμένες κατοικίες που ανεγείρονται σε γεωργικές εκτάσεις παράγινε, σε σημείο που η πιο πάνω πολιτική που ακολουθείται εδώ και 30 χρόνια «δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα στην ορθολογιστική και βιώσιμη ανάπτυξη των Κοινοτήτων», όπως αναφέρεται σε σχετική απάντηση του υπουργού Εσωτερικών, Νίκου Νουρή, προς τον πρόεδρο των Οικολόγων, Χαράλαμπο Θεοπέμπτου.

Ο κ. Νουρής αναφέρει πως τα προβλήματα δημιουργούνται λόγω του ότι μεγάλος αριθμός μεμονωμένων κατοικιών βρίσκονται διάσπαρτες στις Ζώνες Υπαίθρου.

Για το λόγο αυτό, αναφέρει ο κ. Νουρής, στο παρόν στάδιο το υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως επεξεργάζεται ενδεχόμενη τροποποίηση της ισχύουσας Πολιτικής της μεμονωμένης κατοικίας, με τρόπον ώστε να συνάδει με τη Γενική Στρατηγική Ανάπτυξης της Δήλωσης Πολιτικής, η οποία εδράζεται στην αρχή της βιωσιμότητας αλλά και να είναι σύμφωνη με τους βασικούς στόχους της Δήλωσης Πολιτικής, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, διαλαμβάνουν:

(α) Τη βέλτιστη αξιοποίηση και προστασία της γης, που είναι κατάλληλη για γεωργικούς σκοπούς και

(β) Τη διαφύλαξη των διαθέσιμων φυσικών πόρων.

Ο υπουργός αναφέρει επίσης, πως με βάση τις ισχύουσες πρόνοιες της Δήλωσης Πολιτικής, τόσο σε περιοχές αναδασμού όσο και σε περιοχές που αρδεύονται από κυβερνητικό έργο, δεν επιτρέπεται η ανέγερση οποιασδήποτε ανάπτυξης, η οποία δεν σχετίζεται άμεσα με την παραγωγή γεωργικών προϊόντων ή δεν αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της γεωργικής διαδικασίας.

Εξαίρεση στα ανωτέρω, όπως εξηγεί ο υπουργός Εσωτερικών, αποτελεί η ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας, η οποία επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις της Πολιτικής 9(Γ)(Β) της Δήλωσης Πολιτικής.

Ο κ. Νουρής τονίζει πως «η ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας αποτελεί δυνητική πρόνοια του υπό αναφορά Σχεδίου Ανάπτυξης, η οποία, ειδικά τα τελευταία χρόνια, εφαρμόζεται με μεγάλη φειδώ, από όλες τις Πολεοδομικές Αρχές».

Ενημερώνοντας τη Βουλή, ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου 10.000 άδειες για ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας. Είχε υποδείξει επίσης πως από μεμονωμένες κατοικίες ξέσπασαν φωτιές οι οποίες εξελίχθηκαν σε καταστροφικές πυρκαγιές, όπως αυτή της Σολιάς.

Εξάλλου, είχε υποδείξει πως χάθηκε πολύτιμη γεωργική γη, ενώ αυξήθηκε το κόστος υπηρεσιών στις κοινότητες το οποίο επωμίζονται τελικά οι κάτοικοι της υπαίθρου. Παράλληλα, κατελήφθησαν εκτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να φιλοξενήσουν κτηνοτροφικές και άλλες δραστηριότητες.

Η πολιτική της μεμονωμένης κατοικίας εφαρμόστηκε το 1990 και αρχικός στόχος ήταν να στεγαστούν κάτοικοι της υπαίθρου ή και τα παιδιά τους που δεν διέθεταν οικόπεδο. Ουδέποτε ήταν δεδομένο πως η πολιτική αυτή θα συνεχιζόταν επ’ άπειρον ή ότι θα εγκρινόταν η κάθε αίτηση που υποβάλλετο, ξεκαθάρισε ο κ. Νουρής. Υπέδειξε πάντως, πως δεν στεγάστηκαν μόνο οι κάτοικοι κοινοτήτων αλλά κτίστηκαν ολόκληρες οκέλες, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Δυστυχώς, η όλη διαδικασία μετετράπη σε κερδοσκοπική επιχείρηση, κατέληξε ο κ. Νουρής.

Σχετικά νέα

X
Translate »