Γενικά

«Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή τεχνολογία» Η τρίτη σημαντική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η ψηφιακή τεχνολογία και η καθημερινή εφαρμογή της από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, είναι τεράστιας σημασίας για την εξέλιξή της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050. Οι στρατηγικές της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) και τα δεδομένα έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να συνεργαστούν και να αναπτύξουν αυτές τις νέες τεχνολογίες, φροντίζοντας παράλληλα να κερδίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

 

Είναι σημαντικό να υπάρξουν εγγυήσεις, ώστε η τεχνολογία να αφορά τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, να προστατεύεται η δημοκρατία και η ψηφιακή οικονομία να είναι δίκαιη και ανταγωνιστική για όλους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη παρουσιάσει μια σειρά δράσεων που θα οδηγήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη της Τεχνικής Νοημοσύνης θα προσφέρει στους πολίτες καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, ασφαλέστερες και καθαρότερες μεταφορές και βελτιωμένες δημόσιες υπηρεσίες. Οι επιχειρήσεις θα απολαμβάνουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, για παράδειγμα, στους τομείς της ενέργειας, της ασφάλειας, της υγειονομικής περίθαλψης· υψηλότερη παραγωγικότητα και αποτελεσματικότερη μεταποίηση, ενώ οι κυβερνήσεις θα έχουν φτηνότερες και πιο βιώσιμες υπηρεσίες, όπως, μεταφορές, ενέργεια και διαχείριση αποβλήτων.

Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για τη ψηφιακή εποχή, ώστε να μπορέσει να αποτελεί παγκόσμια ανταγωνιστική δύναμη.

Πηγή:https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_el 

 Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας

http://eudirectlarnaca.eu

Πλατεία Βασιλέως Παύλου

Τηλ.: 24620993

 

Σχετικά νέα

X
Translate »