Breaking News

Γενική Επικαιρότητα

Εξοικονομώ-αναβαθμίζω στις κατοικίες: Αναλυτικά όλες οι χορηγίες

Με στόχο την εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων ενεργοβόρων κατοικιών για εξοικονόμηση ενέργειας 60% προκηρύχθηκε η νέα πρόσκληση του σχεδίου «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» ύψους €35 εκατ., ανεβάζοντας τον συνολικό προϋπολογισμό του σχεδίου στα €70 εκατ.

Δικαιούχοι του σχεδίου είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα που ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις ενεργειακής αναβάθμισης πολυκατοικιών που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα, υποβάλλεται μία ενιαία αίτηση από τη διαχειριστική επιτροπή της πολυκατοικίας, η οποία θα ενεργεί εκ μέρους όλων των ιδιοκτητών.

 

Ποιες κατοικίες αφορά

Το σχέδιο αφορά υφιστάμενες οικίες, με την αίτηση για αρχική πολεοδομική άδεια/άδεια οικοδομής να έχει υποβληθεί πριν την 21η Δεκεμβρίου 2007.

 

Ο λογαριασμός της ΑΗΚ με οικιακή διατίμηση θα πρέπει να ανήκει σε φυσικό πρόσωπο.

Οι οικίες θα πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι κατοικίες δεν θα πρέπει να ενοικιάζονται από νομικό πρόσωπο ούτε να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας για περίοδο τουλάχιστον πέντε χρόνων από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η δυνατότητα έγκρισης μίας αίτησης παρέχεται για κάθε κατοικία.

Ουσιαστικά, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αιτήσεων που μπορούν να υποβληθούν από κάθε φυσικό πρόσωπο, νοουμένου ότι αυτές θα αφορούν διαφορετικές κατοικίες.

Ποιες επενδύσεις επιχορηγούνται

Οικοδομικές εργασίες

 • Θερμομόνωση οριζόντιων δομικών στοιχείων (οροφή της πυλωτής, δάπεδα σε πρόβολο, δώματα, στέγες).
 • Θερμομόνωση τοίχων και στοιχείων της φέρουσας κατασκευής (κολόνες, δοκοί,
 • τοιχία).
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων.
 • Εγκατάσταση εξωτερικής σκίασης κουφωμάτων.

Τεχνικά συστήματα

 • Ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού.
 • Αυτόνομα κλιματιστικά.
 • Αντλίες θερμότητας / κεντρικά συστήματα θέρμανσης / ψύξης χώρου.
 • Φωτοβολταϊκά Net Billing
 • Μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας Φ/Β.
 • Λέβητες ψηλής απόδοσης.

Οι δαπάνες υπηρεσιών αφορούν έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και συστάσεων.

Υπολογισμός Χορηγίας

Ο υπολογισμός της χορηγίας που θα δοθεί στους δικαιούχους γίνεται μέσω μίας απλοποιημένης διαδικασίας.

 • Υπάρχει προκαθορισμένο ποσό χορηγίας για κάθε επιλέξιμη δαπάνη.
 • Το ποσό είναι ψηλότερο σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσό που παραχωρήθηκε στην Α’ προκήρυξη, καθώς λήφθηκε υπόψη η αύξηση του κόστους που καταγράφηκε την περίοδο 2020-2022.
 • Αυξημένα ποσά χορηγίας για κατοικίες ορεινών περιοχών και για κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών.
 • Επιλέξιμες ποσότητες: Λαμβάνονται δεδομένα από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και η επιβεβαίωση διεξάγεται με επιτόπια επιθεώρηση.
 • Η εγκατάσταση εξοπλισμού / υλικών που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του σχεδίου δύναται να επιφέρει απώλεια μέρους ή/και σε ορισμένες περιπτώσεις ολόκληρης της χρηματοδότησης.

Αυξημένη χορηγία σε κατοικίες ορεινών περιοχών

Η αυξημένη χορηγία παραχωρείται στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων (ΕΣΑΟΚ). Οι ορεινές κοινότητες ορίζονται με βάση τον ταχυδρομικό κώδικα που καταγράφεται στον λογαριασμό της ΑΗΚ.

Αυξημένη χορηγία σε κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών

Διευρυμένος κατάλογος ευάλωτων καταναλωτών με 16 κατηγορίες

Η αίτηση πρέπει να αφορά την μόνιμη κατοικία του ευάλωτου, ενώ κάθε ευάλωτος δικαιούται αυξημένη χορηγία για μία μόνο αίτηση.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από συγγενικό πρόσωπο που διαμένει με τον ευάλωτο (παππούς/γιαγιά, εγγόνι, σύζυγος, παιδί, αδελφός/ή, γονέας, ή κηδεμόνας).

Χορηγία που παραχωρείται

 • Θερμομόνωση οριζόντιων δομικών στοιχείων

Κατοικίες μη ευάλωτων: €30/τ.μ.

Κατοικίες ευάλωτων και κατοικίες ορεινών περιοχών: €40/τ.μ.

 • Θερμομόνωση κάθετων δομικών στοιχείων

Κατοικίες μη ευάλωτων: €40/τ.μ.

Κατοικίες ευάλωτων και κατοικίες ορεινών περιοχών: €55/τ.μ.

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων

Κατοικίες μη ευάλωτων: €200/τ.μ.

Κατοικίες ευάλωτων και κατοικίες ορεινών περιοχών: €265/τ.μ.

 • Εξωτερική μετακινούμενη σκίαση κουφωμάτων

Κατοικίες μη ευάλωτων: €135/τ.μ.

Κατοικίες ευάλωτων και κατοικίες ορεινών περιοχών: €180/τ.μ.

 • Ηλιακός θερμοσίφωνας

Κατοικίες μη ευάλωτων: €885/σύστημα/κατοικία

Κατοικίες ευάλωτων και κατοικίες ορεινών περιοχών: €1.180/σύστημα/κατοικία

 • Αυτόνομα κλιματιστικά μέχρι 4KW

Κατοικίες μη ευάλωτων: €290/σύστημα

Κατοικίες ευάλωτων και κατοικίες ορεινών περιοχών: €390

 • Αυτόνομα κλιματιστικά πάνω από 4KW

Κατοικίες μη ευάλωτων: €525/σύστημα

Κατοικίες ευάλωτων και κατοικίες ορεινών περιοχών: €700/σύστημα

 • Κεντρικό σύστημα με αεροθερμική, γεωθερμική ή υδροθερμική αντλία ψηλής ενεργειακής απόδοσης

Κατοικίες μη ευάλωτων: €3.225/σύστημα/κατοικία

Κατοικίες ευάλωτων και κατοικίες ορεινών περιοχών: €4.300/σύστημα/κατοικία

 • Φωτοβολταϊκό σύστημα με την μέθοδο Νet Billing δυναμικότητας μέχρι 10KW

Κατοικίες μη ευάλωτων: €450/KW

Κατοικίες ευάλωτων και κατοικίες ορεινών περιοχών: €1.000/KW

 • Μπαταρίες για αποθήκευση της ενέργειας που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα δυναμικότητας μέχρι 4KWh

Κατοικίες μη ευάλωτων: €720/KWh

Κατοικίες ευάλωτων και κατοικίες ορεινών περιοχών: €960/KWh

 • Αντικατάσταση λέβητα ψηλής ενεργειακής απόδοσης

Κατοικίες μη ευάλωτων: €1.270/λέβητα/κατοικία

Κατοικίες ευάλωτων και κατοικίες ορεινών περιοχών: €1.690/λέβητα/κατοικία

 • Δαπάνες υπηρεσιών

Κατοικίες μη ευάλωτων: €3,75/τ.μ. ωφέλιμου εμβαδού οικίας

Κατοικίες ευάλωτων και κατοικίες ορεινών περιοχών: €5/τ.μ. ωφέλιμου εμβαδού οικίας

 • Μέγιστα ποσά χορηγίας ανά αίτηση

Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας σε κτήριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ)

Στα υποχρεωτικά τεχνικά κριτήρια περιλαμβάνεται η αναβάθμιση κατοικίας σε κτήριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανέρχεται στα €32.000 ανά κατοικία.

 • Εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας

Στα υποχρεωτικά τεχνικά κριτήρια περιλαμβάνεται αφενός η η εξοικονόμηση ενέργειας μεγαλύτερη του 60% και αφετέρου η υποχρεωτική μία τουλάχιστον δαπάνη θερμομόνωσης κελύφους.

Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανέρχεται στα €24.000 ανά κατοικία.

Σχετικά νέα

X
Translate »