Γενικά

Έτσι θα είναι τα «δωμάτια» στα ξενοδοχεία σκύλων

Κατατέθηκε νομοσχέδιο από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ενώπιον της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής τίθεται σήμερα το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης  ο «περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία Σκύλων και Γατών σε Εκτροφεία, Ξενοδοχεία, Καταφύγια και Υποστατικά Φύλαξης) Κανονισμοί του 2019».

 

 

Σήμερα στην Κύπρο λειτουργεί μεγάλος αριθμός από εκτροφεία σκύλων, ξενοδοχεία σκύλων/γάτων, καταφύγια αδέσποτων ζώων και υποστατικά φύλαξης, με αρκετά από αυτά να μην συμβαδίζουν με τις ευρωπαϊκές οδηγίες περί προστασία των ζώων.

Να σημειώσουμε επίσης, πως πρόσφατα γίναμε μάρτυρες κακοποίησης ζώων, με τις φιλοζωικές οργανώσεις να εκφράζουν την δυσαρέσκεια τους για την έλλειψη πολιτικής όσον αφορά την προστασία των ζώων.

Μέσα από το νομοσχέδιο η Κυβέρνηση επιχειρεί να καλύψει το κενό της υφιστάμενης νομοθεσίας όσον αφορά την προστασία και ευημερία των σκύλων και γατών που κρατούνται σε εκτροφεία, ξενοδοχεία και καταφύγια. Για την δημιουργία του νομοσχεδίου κλήθηκαν σε διάλογο, Εκπρόσωποι Φιλοζωικών οργανώσεων, ο Κυνολογικός Όμιλος, Κάτοχοι ξενοδοχείων σκύλων και γατών, και  Όμιλοι γατών.

Σύμφωνα με τον Βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων – Συμμαχία Πολιτών και μέλους της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χαράλαμπο Θεόπεμπτου, το νομοσχέδιο είναι ένα θετικό βήμα, μένει ωστόσο να εξεταστεί λεπτομερώς από την Επιτροπή για τυχόν τροποποιήσεις που θα το βελτιώσουν.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοπέμπτου, το νομοσχέδιο θα πρέπει να υιοθετηθεί το συντομότερο δυνατό, καθώς υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που αφορούν την ευημερία και προστασία των ζώων.

 

Τι προνοεί το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο προνοεί επίσης για τις διαστάσεις που πρέπει να διαθέτουν τα ξενοδοχεία σκύλων και γάτων, καθώς επίσης και τα υπόλοιπα υποστατικά, ανάλογα με το βάρος του ζώου και τον τρόπο φιλοξενίας του, ομαδικά ή ατομικά.

Επιπλέον, υπάρχει ξεχωριστή πρόνοια για θηλυκούς σκύλους και γάτες που κρατούνται με την τοκετοομάδα τους, όπου οι επιφάνειες του υποστατικού θα πρέπει να διπλασιάζονται.

atomikaomadika

 

Το νομοσχέδιο προνοεί μεταξύ άλλων, πως κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να λειτουργεί υποστατικό χωρίς την εξασφάλιση σχετικού πιστοποιητικού από την αρμόδια αρχή. Νοείται ότι, τα καταφύγια και τα υποστατικά φύλαξης σκύλων εξαιρούνται από την καταβολή τελών για εξέταση αίτησης και των τελών για έκδοση του πιστοποιητικού.

Υποστατικά που λειτουργούσαν πριν την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών θα συνεχίσουν την λειτουργία τους μέχρι 18 μήνες από την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών. Μετά την ημερομηνία αυτή κανένα τέτοιο υποστατικό δεν θα πρέπει να λειτουργεί εκτός εάν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του νομοσχεδίο.

 

Συνοπτικά, στους κανονισμούς αυτούς μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

  • Η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού όρων ευημερίας για κάθε δραστηριότητα.
  • Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για έκδοση του πιστοποιητικού.
  • Οι τεχνικές γενικές και ειδικές πρόνοιες σχετικά με τους χώρους παραμονής των ζώων.
  • Η διαδικασία αναστολής ή ανάκλησης του πιστοποιητικού και της άσκησης του δικαιώματος της ένστασης.
  • Μεταβατικές διατάξεις.
  • Σχετικά έντυπα και τέλη

Με το παρών νομοσχέδιο συνεπάγεται αύξηση δημοσίων εσόδων από τα τέλη για εξέταση αίτησης (50 Ευρώ), και για έκδοση Πιστοποιητικού όρων ευημερίας (150 Ευρώ),  και την επιβολή τυχόν διοικητικών προστίμων.

Μετά την εξέταση του νομοσχεδίου από την Επιτροπή, αναμένεται να τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων προς έγκριση.

 

Διαβάστε πιο κάτω αυτούσιο το νομοσχέδιο.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ.pdf

Home

Σχετικά νέα

X
Translate »