Επιχειρήσεις

Έρευνα ΕΠΑ για μεταβίβαση υπηρεσιών αεροδρομίων σε νέα εταιρεία

Πηγή: ΚΥΠΕ

Τη διερεύνηση της μεταβίβασης τμημάτων των επιχειρήσεων των εταιρειών L.G.S. Handling Ltd και Swissport Cyprus Ltd στην κοινή τους επιχείρηση S & L Airport Services Ltd αποφάσισε η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Την πλήρη διερεύνηση της μεταβίβασης τμημάτων των επιχειρήσεων των εταιρειών L.G.S. Handling Ltd και Swissport Cyprus Ltd στην κοινή τους επιχείρηση S & L Airport Services Ltd αποφάσισε η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού σε συνεδρία της στις 13 Ιανουαρίου, 2023, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν αμφιβολίες για τη συμβατότητα της μεταβίβασης αυτής, με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.

Όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση της Επιτροπής, εξετάστηκε η κοινοποίηση συγκέντρωσης που αφορά τη μεταβίβαση των τμημάτων καθαρισμού αεροσκαφών, τα μηχανήματα και ειδικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την επίγεια εξυπηρέτηση των αεροσκαφών, των εταιρειών L.G.S. Handling Ltd και Swissport Cyprus Ltd, στην κοινή τους επιχείρηση S & L Airport Services Ltd.

«Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τη γραπτή έκθεση της Υπηρεσίας της διαπίστωσε ότι, η πιο πάνω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση εμπίπτει στις πρόνοιες του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014, Νόμος αρ. 83(Ι)/2014 (στο εξής ο «Νόμος»), και προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι η Επιτροπή κατέληξε πως από την έως τώρα ανάλυση και εκτίμηση των παραγόντων που συνθέτουν τη σκοπούμενη συγκέντρωση, δημιουργούνται αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην ευρύτερη αγορά παροχής υπηρεσιών εδάφους στον αερολιμένα Λάρνακας και στον αερολιμένα Πάφου, σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού αεροσκαφών στα δύο αεροδρόμια, καθώς και στην ενοικίαση μηχανημάτων επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών στα δύο αεροδρόμια.

Επισημαίνεται, πιο συγκεκριμένα, ότι η συγκέντρωση ενδεχομένως να επιφέρει συνέπειες στον ανταγωνισμό σε σχέση με την οριζόντια επηρεαζόμενη αγορά της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού αεροσκαφών και την οριζόντια επηρεαζόμενη αγορά ενοικίασης μηχανημάτων επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καταργώντας σημαντικές ανταγωνιστικές πιέσεις, καθότι οι ιδρυτικές εταιρείες είναι οι μόνες που δραστηριοποιούνται σε αυτήν την αγορά μέσω της S&L (εκτός ενός μικρού ανταγωνιστή) και οι οποίες περαιτέρω είναι κάθετα δραστηριοποιημένες στον τομέα παροχής υπηρεσιών εδάφους.

«H S&L θα κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού αεροσκαφών στους αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου, καθώς και στην ενοικίαση μηχανημάτων επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών», αναφέρει η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού και προσθέτει ότι «η S&L ενδεχόμενα να έχει την ικανότητα και τα κίνητρα να δυσχεραίνει την επέκταση δραστηριοτήτων άλλων εταιρειών και δυνητικών ανταγωνιστών της και υφίσταται ενδεχόμενο σημαντικής παρακώλησης του ανταγωνισμού ως αποτέλεσμα της δημιουργίας δεσπόζουσας θέσης».

Ακόμα, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι, μέσω της κάθετης ολοκλήρωσης, η S&L και οι εταιρείες μέτοχοι της, ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση σε εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες δυνητικών ανταγωνιστών των ιδρυτικών εταιρειών στην παροχή υπηρεσιών εδάφους, αφού θα ενοικιάζουν σχετικό εξοπλισμό από την S&L.

«Όταν ένας δυνητικός ανταγωνιστής στην εν λόγω αγορά αποταθεί στη S&L για την ενοικίαση εξοπλισμού, οι Διοικητικοί της Σύμβουλοι οι οποίοι πιθανόν να είναι οι ίδιοι με τους Διοικητικούς Συμβούλους των ιδρυτικών εταιρειών δύνανται να αποκτούν κρίσιμες πληροφορίες ως προς τις δραστηριότητες των ανταγωνιστών τους, θέτοντας έτσι τους δυνητικούς ανταγωνιστές τους σε ανταγωνιστικά μειονεκτική θέση, αποθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτό την είσοδο ή την επέκταση στην αγορά παροχής υπηρεσιών εδάφους», εξηγεί η Επιτροπή, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να προσφέρονται οι υπηρεσίες υπό ίσους όρους σε όλους τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων και των ιδρυτικών εταιρειών και σε κοστοστρεφείς τιμές.

Σημειώνεται επίσης ότι η γειτονική σχέση, πιθανόν να διευκολύνει τις ιδρυτικές εταιρείες να συμφωνήσουν όρους συντονισμού στη σχετική αγορά υπηρεσιών εδάφους και/ή να προβαίνουν στον αποκλεισμό των δυνητικών τους ανταγωνιστών, αφού πιθανόν να παρακάθονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της S&L Διοικητικοί Σύμβουλοι των ιδρυτικών εταιρειών που είναι ουσιαστικά ανταγωνιστές μεταξύ τους,

ΚΥΠΕ

Σχετικά νέα

X
Translate »