Εκπαίδευση

Επτά Ευρωπαϊκά Προγράμματα της ΕΤΑΠ Λάρνακας ενισχύουν τις προσφερόμενες τουριστικές υπηρεσίες

Σε συνάρτηση με το ετήσιο Σχέδιο Δράσης της και τους Στρατηγικούς της Σχεδιασμούς, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λάρνακας έχει να υλοποιήσει σειρά Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία εγχειριδίων εκπαίδευσης, ψηφιοποίηση αλλά και δικτύωση σε εξειδικευμένα θέματα του τομέα του τουρισμού.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Για το έτος 2023, η ΕΤΑΠ Λάρνακας συμμετέχει ως εταίρος στα 7 πιο κάτω προγράμματα Erasmus+: 

Introducing digitalisation for boosting SMEs in Tourism and Hospitality (DTOUR). Tο έργο στοχεύει στην εκπαίδευση και πιστοποίηση ατόμων που εργάζονται στον τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας με καινοτόμες ψηφιακές δεξιότητες, προκειμένου να παρέχουν υψηλής ποιότητας ψηφιοποιημένες υπηρεσίες σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το έργο φιλοδοξεί ουσιαστικά να αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμαπου θα συμβάλει στην πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτωντων συμβούλων στον τομέα τηςτουριστικήςψηφιοποίησης (Σύμβουλοι dTour) που θα αποκτήσουν τα ανάλογα προσόντα για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.https://dtour.projectlibrary.eu/en/

Introducing Epidemic Safe Tourism (post-COVID recovery) to strengthen SMEs in the Hospitality (ESTOUR). Το έργο παρέχει κατάρτιση και πλαίσιο πιστοποίησης για τους εργαζόμενους στον τομέα της Φιλοξενίας που θέλουν να ενισχύσουν το σύνολο των δεξιοτήτων τους όσον αφορά τα νέα πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας και τις καινούριες ψηφιακές τεχνολογίες, οι οποίες αποδείχθηκαν απαραίτητες για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης και, ως εκ τούτου, να βελτιώσουν τις ευκαιρίες απασχόλησής τους και τις προοπτικές εργοδότησής τους. Οι “ESTourExperts” θα λάβουν την πιστοποίησή τους αφού παρακολουθήσουν την εικονική εκπαιδευτική διαδρομή ESTour, ώστε να είναι σε θέση να εκτελέσουν αποτελεσματικά τις συγκεκριμένες εργασίες μέσω εκπαίδευσης σχετικά με την πρόληψη της υγείας και τον έλεγχο των λοιμώξεων και εφαρμόζοντας σχετικά πρωτόκολλα και οδηγίες.https://estour.projectlibrary.eu/

Time4AlternativeCreativity in remote space(TIME4AC). Πρόκειται για ένα έργο που στοχεύει στη διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην αύξηση της παρουσίας της στην κοινωνική ζωή με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, προωθώντας ταυτόχρονα την αποτελεσματική λειτουργία του καλλιτεχνικού και πολιτιστικού τομέα στο διαδίκτυο και αυξάνοντας την πρόσβαση αυτού του τομέα στις ομάδες ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες.  Αναμένεταινα προκύψουν χρήσιμα παραδοτέα, όπως η δημιουργία οδηγού για τα ιδρύματα του πολιτιστικού και καλλιτεχνικού τομέα (μουσεία, εργαστήρια τέχνης)σε θέματα ψηφιοποίησης, οδηγού καλών πρακτικών για τα εν λόγω ιδρύματα σε ότι αφορά άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες καθώς και σχετική εφ’ όλης της ύλης εκπαίδευση.

Promoting Quality Internships in Sustainable Tourism and cultural heritage management (QUEST). Πρόκειται για ένα καινοτόμο έργο με ευέλικτο πρόγραμμα μάθησης, που στοχεύει στην αύξηση της εργοδότησης των φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον τομέα του τουρισμού και της διεύθυνσης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν,μεταξύ άλλων, πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για φοιτητές και εκπαιδευτές ΤΕ και εκπαιδευτές πρακτικής εξάσκησης που θα τους υποστηρίζει καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος μάθησης και εργασιακής εμπειρίας, καθορισμό μεθοδολογίαςκανονισμών και συνεργασίας, και συμφωνία που θα υπογραφεί μεταξύ σχολών ΤΕ και των τουριστικών οργανισμών στην περιοχή της Μεσογείου, καθώς και ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο που θα συνοψίζει τη μεθοδολογία QUEST, το πρόγραμμα μάθησης, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα για την υποστήριξη περαιτέρω αξιοποίησης.https://questerasmus.eu/

Go for VET in ErasmusΠρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα που θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2023 και στοχεύει στην προετοιμασία προτύπων συμφωνιών για Εκπαίδευση Επαγγελματικής Κατάρτισης για 4 τομείς μεταξύ των οποίων και η ξενοδοχειακή βιομηχανία.  Τα έγγραφα θα καταρτιστούν με βάση συγκεκριμένες διεθνείς πρακτικές και κατόπιν συζητήσεων με εμπειρογνώμονες και εργοδότες που έχουν φιλοξενήσει σπουδαστές ΕΕΚ ενώ θα περιληφθούν και πρόνοιες για ΑΜΕΑ.

Rural Women’s Clubs – Locally Active in Traditions and TourismΆλλο ένα πρόγραμμα που έχει εγκριθεί και θα ξεκινήσει τον Μάρτιο με εταίρους από την Κύπρο την ΕΤΑΠ Λάρνακας και τον Σύλλογο Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας. Μεταξύ των στόχων του έργου είναι η αύξηση της ποικιλομορφίαςόσον αφορά τη δράση και προσφορά των οργανώσεων των γυναικών της υπαίθρου από τρεις χώρες της ΕΕ, επιτρέποντας πιο αποτελεσματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τις τοπικές κοινότητες καθώς και προώθηση των τοπικών προϊόντων και τεχνών αλλά και ενίσχυση του τουρισμού στις αγροτικές περιοχές.

Επίσης, η ΕΤΑΠ Λάρνακας, σε Έργο Συνεργασίας με επικεφαλής τον Δήμο Αθηένου συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα «Τα Αθηενίτικα της Διατροφής μας», που θα αναδείξει και θα προβάλει την τοπική γαστρονομία της εν λόγω περιοχής μεταξύ άλλων και στην τουριστική βιομηχανία μέσω της αξιοποίησης των Αθηενίτικων προϊόντων στο πρόγευμα των ξενοδοχείων.

Σχετικά νέα

X
Translate »