Περιβάλλον

ΕπόμενοΠροηγούμενο Στέλνουν στον Εισαγγελέα την ΑΗΚ για τη ρύπανση στο Βασιλικό

Πηγή: philenews.com

Ρύπανση στην ατμόσφαιρα προκαλούν και θα εξακολουθήσουν να εκπέμπουν μέχρι και το 2024 τρεις μονάδες της Αρχής Ηλεκτρισμού στο Βασιλικό, όπως προκύπτει από απάντηση του υπουργού Γεωργίας σε ερώτηση της βουλευτού Αλεξάνδρας Ατταλίδου.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος ενημέρωσε σχετικά τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για τα δέοντα.

Στην απάντηση προς τη βουλευτή αναφέρεται πως «μέχρι τον Μάιο του 2022, υπήρχε συμμόρφωση με τις οριακές τιμές εκπομπής αλλά από τον Ιούνιο ξεκίνησαν να υπάρχουν υπερβάσεις των οριακών τιμών εκπομπής ρύπων, αρχικά στις μονάδες ατμοπαραγωγής Αρ. 1 και Αρ. 3 και από τις αρχές Ιουλίου του 2022, στη μονάδα ατμοπαραγωγής Αρ. 2».

Η ΑΗΚ, με επιστολή της ημερομηνίας 18.7.2022, ενημέρωσε τους αρμοδίους, ότι οι μονάδες ατμοπαραγωγής 1, 2 και 3 παρουσιάζουν προβλήματα στη λειτουργία τους μετά την εγκατάσταση των συστημάτων απονίτρωσης (μείωσης οξειδίων του αζώτου). Ενημέρωσε, επίσης, ότι κρίθηκε αναγκαία η απενεργοποίηση όλων των αντιρρυπαντικών συστημάτων (απονίτρωσης, αποθείωσης και κατακράτησης σκόνης).

Όπως αναφέρει ο κ. Καδής, το Τμήμα Περιβάλλοντος στις 5.08.2022 κάλεσε σε συνάντηση τους εκπροσώπους της ΑΗΚ και ζήτησε την υποβολή γραπτής έκθεσης εκ μέρους της ΑΗΚ, με τεχνική περιγραφή των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στα αντιρρυπαντικά συστήματα των τριών μονάδων ατμοπαραγωγής (Αρ. 1-3) του  Βασιλικού, το ιστορικό των ενεργειών και το σχέδιο δράσης της ΑΗΚ με χρονοδιαγράμματα για επιδιόρθωση των προβλημάτων αυτών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Έρχεται η 6η μονάδα της ΑΗΚ στο Βασιλικό

Η ΑΗΚ απέστειλε σχετική πληροφόρηση για τους λόγους της μη συμμόρφωσης και προγραμματιζόμενες ενέργειες.  Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα εργασιών «η ΑΗΚ ανέφερε ότι η αποκατάσταση των αντιρρυπαντικών συστημάτων όλων των μονάδων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την άνοιξη του 2024».

Ο υπουργός εξηγεί στην κ. Ατταλίδου, ότι «δεν υπάρχει δυνατότητα παρέκκλισης από την εφαρμογή των σχετικών  Συμπερασμάτων (ΒΔΤ) και την τήρηση οριακών τιμών εκπομπής. Ως εκ τούτου, το Τμήμα Περιβάλλοντος στις 9.09.2022, προχώρησε στην υποβολή Έκθεσης Γεγονότων προς τον Γενικό Εισαγγελέα».

Αναφορικά με τις δυνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην περιοχή του Βασιλικού, το Τμήμα Περιβάλλοντος ζήτησε τα αποτελέσματα των μετρήσεων από τους δύο σταθμούς παρακολούθησης ποιότητας του αέρα που διαθέτει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (TEE) στις κοινότητες Ζυγίου και Μαρί, καθώς και τα αποτελέσματα των μετρήσεων από τον σταθμό παρακολούθησης που διαθέτει η ΑΗΚ στην περιοχή Καλαβασού. Με βάση τις μετρήσεις των δύο σταθμών παρακολούθησης του TEE στο Ζύγι και στο Μαρί και του σταθμού παρακολούθησης της ΑΗΚ στην Καλαβασό, από τις 20.6.2022 μέχρι τις 30.09.2022, δεν έχουν παρατηρηθεί υπερβάσεις των οριακών τιμών της ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα για τα οξείδια αζώτου και θείου (ΝΟx και SΟ2).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ο εκσυγχρονισμός της ΑΗΚ είναι μονόδρομος

Όσον αφορά τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10), για την ίδια χρονική περίοδο (από τις 20.6.2022 μέχρι τις 30.09.2022) ο κ. Καδής αναφέρει πως υπάρχουν 13 υπερβάσεις σκόνης (ΑΣ10) στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, από τις οποίες οι 12 καταγράφηκαν από τον σταθμό παρακολούθησης που διαθέτει η ΑΗΚ στην Καλαβασό και η 1 από τον σταθμό παρακολούθησης στο Ζύγι. Την ίδια περίοδο οι υπερβάσεις οριακών τιμών εκπομπής σκόνης στα φουγάρα των μονάδων ατμοπαραγωγής του  Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού (Η/Σ) Βασιλικού είναι καθημερινές, κυρίως όσον αφορά τις μονάδες ατμοπαραγωγής 1 και 2, χωρίς να δημιουργούν όμως καθημερινές υπερβάσεις των αντίστοιχων ορίων της ποιότητας του αέρα.

Σχετικά νέα

X
Translate »