ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Επιτόπια Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων στην Κύπρο: Ένα Επιτυχημένο Πιλοτικό Πρόγραμμα με Προοπτικές

Η διαχείριση νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων είναι μία από τις μεγάλες περιβαλλοντικές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Στην Κύπρο, ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την επεξεργασία αυτών των αποβλήτων έχει καθιερώσει νέα πρότυπα. Με την υποστήριξη του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ), το πρόγραμμα αποτελεί ένα παράδειγμα καλής πρακτικής.

Τεχνολογία και Μέθοδος

Η μονάδα επεξεργασίας χρησιμοποιεί καινοτόμες μεθόδους, όπως αντίστροφη όσμωση και ηλεκτροχημικές τεχνολογίες, για την απομάκρυνση ρύπων και φαρμακευτικών ενώσεων. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων.

 

Αποτελέσματα

Η μονάδα, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της το Δεκέμβριο του 2022, έχει εγκατασταθεί στο βιολογικό χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. Για την μέχρι τώρα λειτουργία της μονάδας, έχει αποδείχτεί η αποτελεσματικότητα της μεθόδου επεξεργασίας. Τα δεδομένα δείχνουν βελτίωση στην απομάκρυνση των κύριων ρύπων και στην ποιότητα του επεξεργασμένου νερού, το οποίο ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρόμοια μονάδα έχει εγκατασταθεί και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), στο οποίο διεξάγονται οι ίδιες δειγματοληψίες με στόχο την συσχέτιση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν.

Εκπαίδευση και Ενημέρωση

Οι τεχνικές συναντήσεις και ενημερωτικές ημερίδες που πραγματοποιούνται από την έναρξη της υλοποίησης της πράξης μέχρι τη λήξη της, έχουν στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών του χώρου, αλλά και του ευρύτερου κοινού. Έτσι, ενθαρρύνεται η συμμετοχή και η συνεισφορά όλων στη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων.

Ενδιαφέρον για το Μέλλον

Το πιλοτικό πρόγραμμα T4H αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2023. Η επιτυχία του θα μπορούσε να οδηγήσει στην εφαρμογή παρόμοιων τεχνολογιών σε πραγματική κλίμακα.

Συμπέρασμα

Η ενασχόληση με τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων είναι μια προτεραιότητα για την Κύπρο και το ΣΑΛ. Η υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, και υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν και θα επεκταθούν.

Σχετικά νέα

X
Translate »