Εκπαίδευση

Επίδομα σπουδών σε φοιτητές με καταγωγή από τη Λύση, θα καταβάλει ο Δήμος

Ετήσιο επίδομα σπουδών σε φοιτητές με καταγωγή από τη Λύση, θα παραχωρήσει ο Δήμος.

Γνωρίστε την εφαρμογή City of Larnaka κάνοντας κλικ στο www.app.cityoflarnaka.com

Σε γραπτή ανακοίνωση του Δήμου Λύσης αναφέρεται ότι «μέσα στα πλαίσια  της  Κοινωνικής του Προσφοράς θα παραχωρήσει  ετήσιο επίδομα σπουδών σε προπτυχιακούς  φοιτητές με καταγωγή τη Λύση, είτε  από πατέρα είτε από μητέρα, που έχουν εξασφαλίσει θέση σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου, Ελλάδας, Ευρωπαϊκών χωρών και Αμερικής».

Προστίθεται ότι «το επίδομα σπουδών θα παραχωρηθεί μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και δικαίωμα υποβολής αίτησης  έχουν φοιτητές που δεν έχουν λάβει επίδομα από το Δήμο μέχρι  σήμερα».

Για περισσότερες πληροφορίες, για τους όρους καθώς και έντυπα αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα γραφεία του Δήμου Λύσης που βρίσκονται στην οδό Χαμίτ Μπέη 22 στη Λάρνακα, στο τηλέφωνο 24661444 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λύσης στο Facebook.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του Δήμου Λύσης το αργότερο μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2021.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Σχετικά νέα

X
Translate »